တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ ပါမောက္ခချုပ်များ

ပါမောက္ခချုပ်များ

  • ဦးစန်းဝင်း (၅.၁၁.၂၀၀၁ မှ ၃၀.၁၂.၂၀၀၆)အထိ
  • ဦးငွေထွန်း         (၁.၁၂.၂၀၀၆ မှ ၃.၅.၂၀၀၉ )အထိ
  • ဦးတင်စိုး       (၄ – ၅ – ၂၀၀၉ မှ  ၂၁ – ၁၂ – ၂၀၁၁) အထိ
  • ဒေါ်ခင်ကြည်ပြာ       (၂၇ – ၄ – ၂၀၁၂ မှ  ယနေ့)  အထိ