ဒုတိယထပ် (Second Floor)

မြန်မာရိုးရာကျေးလက်အနုပညာပြခန်း (Myanmar Traditional Folk Art)

ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ၊ ရက်ကန်းဆိုင်ရာစသည့် ကျေး လက် အနုပညာပစ္စည်းများနှင့် မြန်မာ့ရိုးရာပန်းဆယ်မျိုး လက်မှုအနုပညာဖြစ်သော “ပဲ၊ထိမ်၊ တဉ်း၊ တော့၊ ရန်၊ ပု၊ မော့၊ မှတ်လော့ပွတ်၊ ချီ၊ ယွန်း” ဆောင်ပုဒ်ပါ ပန်းပဲ၊ ပန်းထိမ်၊ ပန်းတဉ်း၊ ပန်းတော့၊ ပန်းရန်၊ ပန်းပု၊ ပန်းတမော့၊ ပန်းပွတ်၊ ပန်းချီ နှင့် ပန်းယွန်းပစ္စည်းများကို တွေ့မြင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

လှည်းယာဉ်

Fancy Bullock Cart 

မှန်စီရွှေချကမ္မဝါသေတ္တာ

Glass Mosaic Cabinet for Palm Leaf Manuscripts

မြန်မာဝါဂီနစ်ပြခန်း
(MyanmarPerforming Arts Showroom)

မြန်မာဆိုင်းဝိုင်းကြီး၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ တူရိယာပစ္စည်းများနှင့် မြန်မာ့ရုပ်သေး တို့ကိုခင်းကျင်းပြသထားပါသည်။

မြန်မာ့ဆိုင်းဝိုင်း

Myanmar Orchestra

မြန်မာ့ပတ္တလား

Myanmar Xylophone

<<  Previous  >>     <<  Next  >>