၁၉၂၃ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရလျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေကို ဝန်ထမ်းများသို့ ထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲ

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

၁၉၂၃ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရလျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေကို ဝန်ထမ်းများ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာကေသီထွေး၊ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်(စီမံ) ဦးလှခိုင်နှင့် ဌာနမှူး(စီမံ/ဘဏ္ဍာ) ဦးမျိုးဦးတို့က ထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးသည့် အခမ်းအနားကို ၃-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့၊ ၁၅:၀၀ နာရီတွင်  အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်)၊ သရဖီဆောင်၊ အနုပညာခန်းမ၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ပါမောက္ခချုပ်၊ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်များ၊ ဌာနမှူး/ ပါမောက္ခများ၊ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ဝန်ထမ်းများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*