(၂၃)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အဆို၊ အက၊ အရေး၊ အတီး ပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရမည့် အဆင့်များ

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊(၂၃)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအဆို၊ အက၊ အရေး၊ အတီးပြိုင်ပွဲတွင် အောက်ဖော်ပြပါအဆင့်များဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည် –

          (က)    ဝါသနာရှင်(ပထမတန်း)အဆင့်

          (ခ)     ဝါသနာရှင်(ဒုတိယတန်း)အဆင့်

          (ဂ)     အဆင့်မြင့်ပညာအဆင့်

          (ဃ)    အခြေခံပညာ(အသက် ၁၅ နှစ်ပြည့်မှ ၂၀ နှစ်အတွင်း)အဆင့်

          (င)     အခြေခံပညာ(အသက် ၁၀ နှစ်ပြည့်မှ ၁၅ နှစ်အတွင်း)အဆင့်

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*