အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်) ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်း၏ ဝါတွင်းကာလအတွင်း ဝတ်ရွတ်ပူဇော်ခြင်း

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

          အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်) ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းသည် ဝါတွင်းကာလအတွင်း လပြည့်နေ့၊ လကွယ်နေ့များ၏ အဖိတ်နေ့များတွင် ဝတ်ရွတ်ပူဇော်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ဝန်ထမ်းများ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၊ စုစုပေါင်း (၃၀) ဦးသည် အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်)ရှိ တက္ကသိုလ်ဓမ္မာရုံတွင် ၁၁-၇-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင်လည်းကောင်း၊ ၂၆-၇-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင်လည်းကောင်း၊ ၁၀-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင်လည်းကောင်း၊ ၂၄-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင်လည်း ကောင်း၊ ၇-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင်လည်းကောင်း ဝတ်ရွတ်ပူဇော်ခဲ့ကြပါသည်။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*