၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်၊ ဘွဲ့ကြို (ပထမနှစ်) သင်တန်းများ၏ဝင်ခွင့်လူတွေ့စာမေးပွဲ စစ်ဆေးခြင်း

အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်)၊ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်၊ ဘွဲ့ကြိုပထမနှစ် (ဂီတ၊ သဘင်၊ ပန်းချီ၊ ပန်းပု၊ ရုပ်ရှင်နှင့်ပြဇာတ်) သင်တန်းများ၏ ဝင်ခွင့် လူတွေ့စာမေးပွဲ စစ်ဆေးခြင်းကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်နေ့၊ နံနက် ၀၉:၀၀ နာရီ၌ စွယ်တော်ဆောင်တွင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားရှိသော (ကိုဗစ်-၁၉) ကာကွယ် တားဆီးရေးဆိုင်ရာ အစီအမံများ၊ အကြံပြုချက်များနှင့်အညီ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဂီတ၊ သဘင်၊ ပန်းချီ၊ ပန်းပု ၊ ရုပ်ရှင်နှင့်ပြဇာတ် ဘာသာရပ်တို့အတွက် စုစုပေါင်း (၇၂)ဦး ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ကြပါသည်။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*