မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၆)ရက္ေန့၌ ထပ္မံလႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာ ငလ်င္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ားထိခိုက္ပ်က္စီးမႈအေျခအေနမ်ားအား ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့သၫ့္သတင္း


မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန့ နံနက္ ၆ နာရီ ၄၅ မိနစ္အခ်ိန္ မႏၲေလးေျမငလ်င္စခန္း၏ေတာင္ဘက္ ၉ မိုင္ခန႔္အကြာ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႔နယ္၏ အေရ႔ွေတာင္ဘက္ ၂ မိုင္ခန႔္အကြာ အနက္ ၁၀ ကီလိုမီတာကို ဗဟိုျပဳ၍ အင္အား ရစ္ခ်္စတာစေကး ၃.၆ အဆင့္ရိွ ေျမငလ်င္တစ္ခု၊ ေန့လယ္ ၀၁ နာရီ ၂၉ မိနစ္ တြင္ မႏၲေလးေျမငလ်င္စခန္း၏ေတာင္ဘက္ ၁၁ မိုင္ခန႔္အကြာ ျမစ္ငယ္ၿမိဳ႔၏ အေရ႔ွဘက္ ၃ မိုင္ခန႔္ အကြာ၊ အနက္ ၃ ကီလိုမီတာကိုဗဟိုျပဳ၍ အင္အား ရစ္ခ်္စတာစေကး ၃.၃ အဆင့္ရိွ ေျမငလ်င္ တစ္ခုႏွင့္ ေန့လယ္ ၀၂ နာရီ ၂၈ မိနစ္အခ်ိန္ခန႔္က မႏၲေလးေျမငလ်င္စခန္း၏ အေနာက္ ေတာင္ဘက္ ၁၁ မိုင္ခန႔္အကြာ အမရပူရၿမိဳ႔ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၃ မိုင္ခန႔္အကြာ အနက္ ၉ ကီလိုမီတာကို ဗဟိုျပဳ၍ အင္အား ရစ္ခ်္စတာစေကး ၄.၈ အဆင့္ရိွ ေျမငလ်င္တစ္ခု စုစုေပါင္း (၃) ႀကိမ္ လႈပ္ခတ္ခဲ့ပါသည္။
ထိုသို႔ လႈပ္ခတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အင္းဝယဉ္ေက်းမႈေဒသ၊ ေဒၚဂ်မ္းဘုရားစုအတြင္းမွ ဘုရားမ်ားအနည္းငယ္ ထိခိုက္မႈျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ထပ္မံသတင္းရ႐ွိပါသည္။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*