ဘွဲ့ကြိုရှေးဟောင်းသုတေသနပညာ ဒီပလိုမာသင်တန်းသင်တန်းသားများခေါ်ယူခြင်း

၁။            (၂၀၂၃-၂၀၂၄) ပညာသင်နှစ် ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာန၊ အမျိုးသား ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်)တို့ပူးပေါင်း၍ ပြည်မြို့ရှိ ရှေးဟောင်းသုတေသန နည်းပညာ သင်တန်းကျောင်း(ပြည်)တွင် ဘွဲ့ကြို ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာ ဒီပလိုမာသင်တန်းသို့ တက်ရောက်ရန် အောက်ပါအရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံသူများ လျှောက်ထားနိုင်သည်-

                (က)   တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကို မည်သည့်ဘာသာတွဲဖြင့်မဆို အောင်မြင်သူဖြစ်ရမည်။

            (ခ )    ကိုယ်အင်္ဂါ ကျန်းမာသန်စွမ်းသူဖြစ်ရမည်။

            (ဂ )    ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသား မိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားသော နိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။

            (ဃ)   ပြစ်မှုကင်းရှင်းရမည်။

၂။            ရှေးဟောင်းသုတေသန နည်းပညာသင်တန်းကျောင်း(ပြည်)တွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည့် ဘွဲ့ကြို ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာ ဒီပလိုမာ(၁)နှစ်သင်တန်းကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁)ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ် သင်ကြားသွားမည်ဖြစ်သည်။

            (က)  သင်တန်းအမည်              –   ဘွဲ့ကြို ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာ ဒီပလိုမာသင်တန်း

            ( ခ )  သင်တန်းကာလ              –   (၁)နှစ်

            ( ဂ )  ပေးအပ်မည့်ဒီပလိုမာ       –   ဘွဲ့ကြို  ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာ ဒီပလိုမာ        

                                                                 Undergraduate Diploma in Archaeology

            (ဃ)  သင်တန်းတည်နေရာ       –   ရှေးဟောင်းသုတေသန နည်းပညာသင်တန်းကျောင်း(ပြည်)၊ မှော်ဇာ၊ ပြည်မြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။

၃။            လျှောက်ထားလိုသူများသည် ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဌာနအကြီးအကဲ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လျှောက်ထားကြရမည်ဖြစ်သည်။ ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာပုံစံများကို (၁၀.၈.၂၀၂၃)ရက်နေ့မှစ၍ ရှေးဟောင်းသုတေ သနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်၊ ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်ဌာနခွဲ၊ ၃၂ ဒီ၊ ၆ မိုင်ခွဲ၊ ပြည်လမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာန၊ မန္တလေးဌာနခွဲ၊ ၂၈ လမ်း၊ ၇၀-၇၁ ကြား၊ မန္တလေးမြို့။ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်)၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)၊ ရန်ကုန်မြို့နှင့် ရှေးဟောင်းသုတေသန နည်းပညာ သင်တန်းကျောင်း(ပြည်)၊ မှော်ဇာ၊ ပြည်မြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့၌ ဝယ်ယူလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ လျှောက်လွှာများကို (၁၇.၁၀.၂၀၂၃)ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ပေးပို့ လျှောက်ထားကြရမည်။

၄။         အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီး ဌာန၊ ရှေးဟောင်းသုတေသန နည်းပညာသင်တန်းကျောင်း (ပြည်) ဖုန်း-၀၉ ၄၃၀၀၆၇၈၆၊ ၀၉  ၂၅၄၂၃၆၆၃၉၊  ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့်အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာန၊ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊နေပြည်တော်ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၈၀၄၀၊ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်) ဖုန်း-ဝ၁-၅၉၀၂၅၂၊ မန္တလေးဌာနခွဲ ဖုန်း- ဝ၂-၄၀၆၀၀၅၉၊ ရန်ကုန်ဌာနခွဲ ဖုန်း-ဝ၁-၅၁၂၁၃၆ တို့သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*