အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်) ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်၊ဘွဲ့ကြို(ပထမနှစ်) သင်တန်းများ၏ ဝင်ခွင့် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း

အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်) ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်၊ ဘွဲ့ကြို (ပထမနှစ်) သင်တန်းများ၏ ဝင်ခွင့်ရေးဖြေနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းကို ၂၃-၁၀-၂၀၂၃ ရက်နေ့၊ နံနက် (၀၉:၀၀) နာရီ၌ စွယ်တော်ဆောင်တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဂီတပညာဘာသာရပ်(၂၁)ဦး၊ သဘင်ပညာဘာသာရပ်(၉)ဦး၊ ပန်းချီပညာဘာသာရပ်(၁၄)ဦး၊ ပန်းပုပညာဘာသာရပ်(၂)ဦး၊ ရုပ်ရှင် နှင့်ပြဇာတ်ပညာဘာသာရပ် (၁၆)ဦး၊ စု‌စုပေါင်း (၆၂)ဦးဖြေဆိုခဲ့ကြပါသည်။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*