၀န်ထမ်းများ၏ Capacity Building မြှင့်တင်ရန်အတွက် မြန်မာသမိုင်း အဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင် ဆရာမကြီး ဒေါက်တာ ခင်လှဟန်မှ ဝန်ထမ်းများအား အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အချင်း တိုးတက်စေရန်အတွက် ၃ လတာမျှလေ့ကျင့်သင်ကြားပြီးနောက် အရည်အချင်းစစ်ဆေးခြင်း