“စာဖတ်ပြပါ အာဆီယံ-ကိုရီးယား စာအတူဖတ်စို့လား” အစီအစဉ် ကျင်းပမည်

သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနက ကြီးမှူး၍  အာဆီယံ-ကိုရီးယား၏ “စာဖတ်ပြပါ အာဆီယံ-ကိုရီးယား စာအတူဖတ်စို့လား” အစီအစဉ်ကို မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် အတွင်း၌ရှိသော အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်များ၊ ကျောင်းစာကြည့်တိုက်များ၊ ပြည်သူ့စာကြည့်တိုက်များ၊ ကိုယ်ထူကိုယ်ထစာကြည့်တိုက်များတွင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၁၅ရက်နေ့မှ ဧပြီလအထိ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။