ပုဂံဒေသတွင် စေတီပုထိုးများကို အသစ်ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့စဉ် အလှူရှင်များက ဌာပနာရန်အတွက် (၁-ပေ) ပတ်လည်ခန့် ချန်ထားခဲ့သည့် ဘုရား(၂၁)ဆူ စာရင်းအား ဖော်ပြအပ်ပါသည်

(၁) ဘုရားအမှတ် (၂၃၅၀)

(၂) ဘုရားအမှတ် (၁၇၉၀-က)

(၃) ဘုရားအမှတ် (၁၇၉၁-က)

(၄) ဘုရားအမှတ် (၁၇၉၁-ခ)

(၅) ဘုရားအမှတ် (၃၉၈)

(၆) ဘုရားအမှတ် (၃၉၉)

(၇) ဘုရားအမှတ် (၉၉၉)

(၈) ဘုရားအမှတ် (၁၀၀၁)

(၉) ဘုရားအမှတ် (၂၀၇၀-က)

(၁၀) ဘုရားအမှတ် (၂၀၇၀-ဂ)

(၁၁) ဘုရားအမှတ် (၂၀၇၁ – ခ)

(၁၂) ဘုရားအမှတ် (၂၃၅၅)

(၁၃) ဘုရားအမှတ် (၁၇၁၄-က)

(၁၄) ဘုရားအမှတ် (၁၄၄၈)

(၁၅) ဘုရားအမှတ် (၁၃၅၇)

(၁၆) ဘုရားအမှတ် (၂၆၅၅)

(၁၇) ဘုရားအမှတ် (၁၂၆၂)

(၁၈) ဘုရားအမှတ် (၃၁၇-ဃ)

(၁၉) ဘုရားအမှတ် (၃၁၇-င)

(၂၀) ဘုရားအမှတ် (၁၉၀၁)

(၂၁) ဘုရားအမှတ် (၂၀၇၉-က)

ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာန