ပုဂံဒေသတွင် ဌာပနာ အဖောက်ခံရသည်ဟု ယူဆရသော ဘုရား (၃၃) ဆူ ကို စစ်ဆေးခဲ့သည့်အနက် ဘုရား (၁၂)ဆူမှာအမှန်တကယ်ဌာပနာဖောက် ခံရခြင်းဖြစ်ပြီး ကျန် (၂၁)ဆူ မှာ မူလကတည်းက ဌာပနာ ထည့်သွင်း ခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ဌာနပနာ ဖောက်ခံရသည့် ဘုရား (၁၂)ဆူမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပြီး စစ်ဆေးတွေ့ရှိမှု ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း များအား ဖော်ပြအပ်ပါသည်

(၁) ဘုရားအမှတ် (၁၈၈၂)

(၂) ဘုရားအမှတ် (၁၈၇၇)

(၃) ဘုရားအမှတ် (၁၈၇၅) ဂူပုထိုး

(၄) ယာယီနံပါတ် (၁၉၀၆-၁၈၃၉)

(၅)ဘုရားအမှတ် (၁၈၉၇)

(၆)ဘုရားအမှတ် (၇၅၃)

(၇)ဘုရားအမှတ် (၇၅၁-က)

(၈)ဘုရားအမှတ် (၂၀၆၉ -က)

(၉)ဘုရားအမှတ် (၁၅၈၉ -က)

(၁၀)ဘုရားအမှတ် (၁၆၀၆)

(၁၁)ဘုရားအမှတ် (၂၀၇၉ – င)

(၁၂)ဘုရားအမှတ် (၂၀၈၂)

ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာန