အနုပညာဦးစီးဌာန၊ လေ့ကျင့်ရေးနှင့်သုတေသနဌာနခွဲအောက်ရှိ အနုပညာအထက်တန်းကျောင်း(ရန်ကုန်) ၌ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ၏ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားရှိခြင်း

အနုပညာဦးစီးဌာန၊ လေ့ကျင့်ရေးနှင့်သုတေသနဌာနခွဲအောက်ရှိ အနုပညာအထက်တန်းကျောင်း (မန္တလေး) ၌ Coronavirus  Disease 2019 (COVID 19) ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ၏ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း Social Distancing အရ ကာကွယ် တားဆီးရေး အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ ဖြင့်   ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားရှိပါသည်။