သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ အနုပညာဦးစီးဌာန ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ အာဇာနည်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာဝင်းအတွင်း ဝန်ထမ်းအိမ်ရာဆောက်လုပ်ခြင်းအတွက်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန

အနုပညာဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။      သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ အနုပညာဦးစီးဌာန၏ အောက်ဖော်ပြပါတည်ဆောက်       ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဈေးပြိုင်ပေးသွင်းသူများအားဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

(က)    နေပြည်တော်၊ သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးဝင်းအတွင်း စတို ဆောင် (၁)လုံး တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း ( ထပ်RC ၆၀ ၈၀) (Apron & Drain အတွင်းရေ၊မီး၊မိလ္လာ၊ Ground Tank Pump House & Overhead Tank အပါအဝင်)

(ခ)     ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ကမ္ဘောဇရိပ်သာဝင်းအတွင်းရှိ အနုပညာ အထက်တန်းကျောင်း(ရန်ကုန်)တွင်   ပန်တျာဌာနသင်ကြားဆောင်(၁)လုံး တည် ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း  ( ထပ်RC ၁၁၀ ၇၀) (Apron & Drain အတွင်း ရေ၊ မီး၊ မိလ္လာ၊ Ground TankPump House & Overhead Tank အပါအဝင်)

(ဂ )    ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ဗဟန်းမြို့နယ်၊အာဇာနည်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာဝင်းအတွင်း၊ ဝန်ထမ်း အိမ်ရာ(၁)လုံးတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း ( ထပ်RC ၁၃၀ ၄၅)(Apron & Drain အတွင်းရေ၊ မီး၊ မိလ္လာ၊ Ground TankPump House & Overhead Tank  အပါအဝင်)

၂။     သို့ဖြစ်ပါ၍ တင်ဒါလျှောက်လွှာများအား အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဝယ်ယူနိုင်ရန်အသိပေး  အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်-

        (က)     တင်ဒါစတင်ရောင်းချမည့်ရက်             –        ၇.၁၀.၂၀၂၀

        (ခ)       တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်                           –        ၆.၁၀.၂၀၂၀

        (ဂ)       တင်ဒါပိတ်မည့်အချိန်                         –        နေ့လယ် ၁၂၀၀ နာရီ

        (ဃ)     တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်နေရာ/တင်ဒါ     –        (၁)     အနုပညာဦးစီးဌာန၊

                  တင်သွင်းရန်နေရာ                                                 ရုံးအမှတ်(၃၅)၊ သာသနာရေးနှင့်

                                                                                            ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန ၊

                                                                                             နေပြည်တော်

                                                                                   (၂)      ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊

                                                                                              မြို့မကျောင်းလမ်း၊

                                                                                              အမျိုးသားဇာတ်ရုံ(ရန်ကုန်)

        (င)       လုပ်ငန်း(က၊ခ၊ဂ)အတွင်တင်ဒါပုံစံ     –        ၁၀၀၀၀/-

                   (၁)စောင်လျှင်ကျသင့်တန်ဖိုး

၃။     တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များနှင့် တင်ဒါခေါ်ယူသည့်အချက်များ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကအောက် ဖော်ပြပါဖုန်းနံပါတ်များသို့ရုံးချိန်အတွင်းဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်-

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း  –     ၀၆၇၃ –   ၄၀၈၁၃၇/၄၀၈၀၈၅/၀၁- ၃၉၅ – ၁၅၇

***မှတ်ချက်။      တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်နှင့်အချိန်အားဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။