ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန နိုင်ငံတော် အစိုးရ၏ (၅)နှစ်တာကာလ (၂၀၁၆ -၂၀၂၀)အတွင်း ပြည်သူ့အတွက် သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲတိုးတက်မှု ဆောင်ရွက်ချက်များ