၂၀၂၁ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ရက်၊ တနင်္လာနေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း

၂၀၂၁ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ရက်၊ တနင်္လာနေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ (စာ-၅) တွင်ဖော်ပြပါရှိပါသည်။