သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန(ယဉ်ကျေးမှု)မှ ဝန်ထမ်းများအား မြန်မာ့ရိုးရာအစားအစာ ဖြစ်သည့် ထမနဲများ ဝေငှပေးနိုင်ရေးအတွက် သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန(ယဉ်ကျေးမှု)မှ ဝန်ထမ်းမိသားစုများ စုပေါင်း၍ ပျော်ရွှင်စွာ ထမနဲထိုးကြ။