ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နေအိမ်ပြတိုက်(ရန်ကုန်)ခင်းကျင်းပြသထားမှု ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်း

ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေအိမ်ပြတိုက်(ရန်ကုန်) ခင်းကျင်းပြသထားမှု ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်း အား ကြည့်ရှုလေ့လာရန် https://youtu.be/_JqplV9hOYM