ပုဂံယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသ အတွင်းရှိ ရှေးဟောင်း ဘုရားများအား ရင်ပြင်တော်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ခြင်း၊ အပေါ်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ရောင်တော် ဖွင့်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ

ပုဂံယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသရှိ ရှေးဟောင်းဘုရားများအား အပတ်စဉ်သန့်ရှင်းရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပေါင်းမြက်ရှင်းလင်းခြင်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ (၂၁.၁၂.၂၀၂၁)ရက်နေ့၊(၂၂.၁၂.၂၀၂၁)ရက်နေ့နှင့် (၂၃.၁၂.၂၀၂၁)ရက်နေ့တို့အတွင်း ဘုရားအမှတ် ၅၀၆၊ ၄၈၁၊ ၅၁၆၊ ၅၆၂၊ ၅၉၇၊ ၆၀၀၊ ၆၈၀၊ ၇၃၁၊ ၇၃၂၊ ၇၃၃၊ ၇၃၄၊ ၇၃၅၊ ၇၃၆၊ ၇၉၅၊ ၈၉၆၊ ၉၁၅၊ ၉၁၇၊ ၉၁၈၊ ၉၂၈၊ ၉၂၉၊ ၁၁၂၂၊ ၁၁၂၃၊ ၁၁၂၄၊ ၁၁၂၆၊ ၁၁၃၇၊ ၁၁၃၈၊ ၁၁၄၄ တို့အား အပေါ်ပိုင်းသန့်ရှင်ရေးပြုလုပ်ခြင်း၊ ပဲနံ့သာဂူ၊ မဟာစေတီ၊ သရပါတံခါး၊ မတောင့်တတံခါး၊ ဘုရားအမှတ် ၁၇၈၄၊ ၁၈၉၈၊ ၁၈၉၉၊ ၁၉၀၀၊ ၁၉၀၁၊ ၁၉၀၃၊ ၁၉၀၄၊ ၁၉၀၅ တို့အား ရင်ပြင်တော်မှ ပေ(၂၀)အကွာ ပေါင်းမြက်ခြုံနွယ်များ ရှင်းလင်းခြင်း၊ ဘုရားအမှတ် ၁၉၂၄၊ ၁၉၃၁-က၊ ၂၄၂၅၊ ၁၉၀၀၊ ၁၄၉၉၊၁၅၉၃၊ ၁၇၈၄-ဂ တို့အား ရောင်တော်ဖွင့်သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။