ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးရုံး ရုံးအမှတ်(၃၅)၊ နေပြည်တော် အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

၁။           သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး(ယဉ်ကျေးမှု)တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိ သော အောက်ဖော်ပြပါ ရာထူး ၁၁ နေရာအတွက် သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့် ကိုက်ညီသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-

              စဉ်    ရာထူး                                                လစ်လပ်      ပညာအရည်အချင်း

              (က)  အငယ်တန်းစာရေး                                ၆ နေရာ      ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိသူ

                       (လစာနှုန်း၊ ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)

              (ခ)    ရုံးအကူ/စာပို့                                        ၂ နေရာ       တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း

                       (လစာနှုန်း၊ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀)                       အောင်မြင်သူ

              (ဂ)    သန့်ရှင်းရေးအကူ                                  ၃ နေရာ      အခြေခံပညာမူလတန်း

                       (လစာနှုန်း၊ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀)                       အောင်မြင်သူ

၂။            လျှောက်ထားသူသည်-

              (က)  ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်ရမည်။

              (ခ)   ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ပြီး ၃၁-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီး  အသက်(၂၅)နှစ်ထက် မကျော်လွန်သူ ဖြစ်ရမည်။

၃။           လျှောက်လွှာကို အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၅) သို့ လိပ်မူပြီး အောက်ပါအချက်များကို ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြပါရှိရမည်-

              (က)  လျှောက်ထားသူအမည်နှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်အမှတ်၊

              (ခ)   မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်၊    

              (ဂ)   လူမျိုးနှင့် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊

              (ဃ)  လျှောက်ထားလိုသည့်ရာထူး၊

              (င)   ပညာအရည်အချင်း၊ အောင်မြင်သည့်ခုနှစ်နှင့် အောင်မြင်ခဲ့သည့် ကျောင်း/တက္ကသိုလ်၊

              (စ)   မိဘအမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်အမှတ်နှင့် ၎င်းတို့၏ နေရပ်လိပ်စာ၊

              (ဆ)  လက်ရှိနေထိုင်သည့် နေရပ်လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ်၊

              (ဇ)   အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ(အပြည့်အစုံ)။

၄။           လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများ ပူးတွဲပါရှိရမည်-

              (က)  (၂)လအတွင်း ရိုက်ကူးထားသော ပတ်စ်ပို့အရွယ် ဓာတ်ပုံ (၂)ပုံ၊

              (ခ)   ပညာအရည်အချင်းအတွက် အထောက်အထားမိတ္တူ၊

                       (တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်လက်မှတ်မိတ္တူ၊ ဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူ)၊

              (ဂ)   အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊

              (ဃ)  နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊

              (င)   အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်မူရင်း၊

              (စ)   သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေ ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်း၏ ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်မူရင်း၊

              (ဆ)  ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုကြောင်းနှင့် ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်မူရင်း။

၅။           လစ်လပ်ရာထူးနေရာများအနက် အငယ်တန်းစာရေးရာထူးနှင့် ရုံးအကူ/စာပို့ရာထူးနေရာ များအတွက် ၃-၂-၂၀၂၂ ရက် (ကြာသပတေးနေ့)၊ နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီအချိန်တွင် သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး(ယဉ်ကျေးမှု)၊ ရုံးအမှတ်(၃၅)တွင် လူတွေ့စစ်ဆေးမှု ဖြေဆိုရပါမည်။

၆။           လျှောက်လွှာကို ၁၇-၁-၂၀၂၂ ရက် (တနင်္လာနေ့) နောက်ဆုံးထား၍ ပေးပို့လျှောက်ထား ရပါမည်။ လျှောက်လွှာပိတ်ရက်ထက် ကျော်လွန်ပေးပို့လာသော လျှောက်လွှာများနှင့် အချက်အလက် မပြည့်စုံသော လျှောက်လွှာများကို လက်ခံထည့်သွင်းစဉ်းစားမည် မဟုတ်ပါ။

၇။           လူတွေ့စစ်ဆေးမှုဖြေဆိုရန် လာရောက်သည့်အခါ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်လက်မှတ်၊ ဘွဲ့လက်မှတ်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်၊ အခြားအောင်လက်မှတ်များ မူရင်းတင်ပြနိုင်ရမည်။ အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး (ယဉ်ကျေးမှု) ဖုန်း-၀၆၇-၄၀၈၂၈၃ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ဝန်ကြီးရုံး(ယဉ်ကျေးမှု)

              သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန

ပုံစံ-၁

သို့

               ဝန်ကြီးရုံး

               သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန

ရက်စွဲ၊      –     -၂၀၂၂

အကြောင်းအရာ  ။       အလုပ်တစ်နေရာလျှောက်ထားခြင်း                                                                                                                     

              သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး(ယဉ်ကျေးမှု)တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော (လစာနှုန်း၊—————————-) —————–ရာထူးနေရာ၌ တာဝန်ပေးခန့်အပ် ပေးနိုင်ပါရန် တင်ပြလျှောက်ထားအပ်ပါသည်။

                                                                                      လေးစားစွာဖြင့်

                                                            အမည်                                 –

                                                            နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်အမှတ်   –

                                                            ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်           –

ပုံစံ-၂

ဓာတ်ပုံ

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

  ၁။  အမည်                                          –

  ၂။  ငယ်အမည်                                    –

  ၃။  နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်အမှတ်           –

  ၄။  မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                     –

  ၅။  လူမျိုးနှင့် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ         –

  ၆။  အဘအမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး           –

       ကတ်အမှတ်နှင့် နေရပ်လိပ်စာ

၇။  အမိအမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး            –

       ကတ်အမှတ်နှင့် နေရပ်လိပ်စာ

  ၈။  ပညာအရည်အချင်း/အောင်မြင်သည့်    –

       ခုနှစ်နှင့်အောင်မြင်ခဲ့သည့်ကျောင်း/

       တက္ကသိုလ်

  ၉။  လက်ရှိနေထိုင်သည့် နေရပ်လိပ်စာ      –

       (အပြည့်အစုံ)

၁၀။  ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ်               –

၁၁။  အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ(အပြည့်အစုံ)    –

       အထက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များ မှန်ကန်ကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုပါသည်။

                                                            လက်မှတ်                             –

                                                            အမည်                                 –

                                                            နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်အမှတ်   –

                                                            ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်           –