ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၂/၂၀၂၂) ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၃ ရက်

၁။           ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၂၂) ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ သဘင်၊ စာနယ်ဇင်းနှင့် မီဒီယာများအား ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အကူအညီ ပေးအပ်နိုင်ရေး အတွက် ချေးငွေထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားလာသည့် ကုမ္ပဏီ/ လုပ်ငန်းများအနက် ပူးတွဲ စာရင်းပါ ကုမ္ပဏီ/ လုပ်ငန်း (၈၈၂) ခု သို့ ကိုဗစ်-၁၉ ရန်ပုံငွေမှ ချေးငွေ ထုတ်ယူခွင့်ပြုလိုက်သည်။

 ၂။           ချေးငွေထုတ်ယူခွင့် ရရှိသူများအနေဖြင့် ဘဏ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ စိစစ်၍ ချေးငွေထုတ်ပေးရာတွင် ဘဏ်တစ်ခုခု၌ တရားစွဲဆိုခံထားရသည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ပါက ချေးငွေများ ထုတ်ပေးမည် မဟုတ်ပါကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။

                             ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေး သက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ

ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ သဘင်၊ စာနယ်ဇင်းနှင့် မီဒီယာများအား ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အကူအညီပေးအပ်နိုင်ရေးအတွက် ကိုဗစ်-၁၉ ရန်ပုံငွေမှ ပထမအသုတ် ချေးငွေ ခွင့်ပြုပေးရန် စိစစ်အတည်ပြုသည့် ကုမ္ပဏီ/ လုပ်ငန်းများ 
 
စဉ်ကုမ္ပဏီ/ လုပ်ငန်း အမည်လိပ်စာ
ဦးအောင်သန်းစိုး (လူရွှင်တော်အဖွဲ့၊ တော်ဝင်ရွှေမောင်နှမ)အခန်းအမှတ်-(၁/၂)၊ မြို့ဦးစေတီ၊ ဘုရားဝင်း၊ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ကိုတွတ် (နတ်ဒေဝါ)၁၁၉၃၊ အုတ်စီကန်လမ်း၊ (၁၁) ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
လင်းလင်းထွန်း (နတ်ဒေဝါ)အမှတ် (၃၇၄)၊ ကာယသုခလမ်း၊ (၁၂) ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပစ်တိုင်းထောင် နတ်ဆိုင်းအမှတ် (၆၈၅/ ခ)၊ ပုလဲငွေရောင် (၃) လမ်း၊ (၅၃) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ရွှေကျွန်းပင် ဒေဝါဘုမ္မာ နတ်သဘင်အမှတ် (၃၅)၊ ၂-လမ်းသွယ် (၁)၊ ၁ ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အောင်ဇာနည်ကျော် နတ်ဒေဝါအမှတ် (၃၆/ အေ)၊ စက်တွင်းလမ်း၊ အလုံမြို့နယ်၊  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ရန်ကုန် (ဒို့ခေတ် ဇာတ်ပဒေသာအဖွဲ့)အမှတ် (၇)၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း၊ (၃) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
နွေမ ကန္နားစီးဒေဝါအမှတ် (၄၁၉/ က)၊ အောင်မေတ္တာလမ်း၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
နိုင်စတင်း မင်္ဂလာဆိုင်းအမှတ် (၁၈)၊ (၁) လမ်း၊ (၁၅) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၀မဟာရန်ကုန်သား ပေါက်ကျော်အမှတ် (၄၄၁)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၁ဇော်ဇော်အောင် ကန္နားစီးအမှတ် (၆၈/ က)၊ သန့်ဇင်လမ်းသွယ် (၁)၊ (၃) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၂ရတနာစိုး ကန္နားစီးဒေဝါစ/ ၄၀၂၊ ဇေယျာခေမာလမ်း၊ (၆) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၃တက္ကသိုလ် စွာကျယ်မလေးဓနုဖြူမြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၁၄အောင်မြမင်းနတ်ဆိုင်းအမှတ် (၇၉၈)၊ သုဇိသာ (၁၀) လမ်း၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၅ဦးတင်ဝင်း ကန္နားစီးဒေဝါအမှတ် (၁၉၃)၊ သန္တာ (၁၁) လမ်း၊ (င) ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၆အမေမြ ကန္နားစီးဒေဝါအမှတ် (၇/ ခ)၊ အနော်ရထာလမ်း၊ (၇၀) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း)၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၇ကောင်းကင် အိုး/ ဒိုးအမှတ် (၃)၊ ဇေယျာသိဒ္ဓိ (၁) လမ်း၊ (၁) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၈ပတ္တမြားစတင်း မင်္ဂလာဆိုင်းရန်ကင်း (၃) လမ်း၊ ရိပ်သာရပ်ကွက်၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၉မနောမယဆောင်- မန်းဇေယျာသားအမှတ် (၇၇)၊ အောင်ချမ်းသာလမ်း၊ ကြူစမ်းရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၂၀တင်အောင်ကျော်- နတ်ဒေဝါအမှတ် (၁၀၄၁)၊စိုက်ပျိုးရေး ပဒေသာလမ်း၊ (၁၁) ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၂၁ရွှေမြိုင်သန်းနတ်ဆိုင်းပိန္နဲကုန်းကျေးရွာ၊ ကော့မှူးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၂၂ရဲလင်းဗိုလ်နှင့် ပေါက်ကျော်မ မင်္ဂလာဆိုင်းအမှတ် (၈၈)၊ အောင်မင်္ဂလာလမ်း၊ တံတားကြီးရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၂၃နတ်ဒေဝါအမှတ် (၈၂)၊ တံတားကြီးရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၂၄ရွှေအလင်္ကာစိန်မင်းနိုင် (သမီး) ဝင့်သဥ္ဇာစတင်းဝဇီယာ (၁) လမ်း၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၂၅အောင်ဝင်းဗိုလ် မင်္ဂလာဆိုင်းအဖွဲ့အမှတ် (၁၀၈၉)၊ (ဋ) ရပ်ကွက်၊ ဣန္ဒာ (၇) လမ်း၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၂၆ပိုင်ဟိန်းကျော် မင်္ဂလာဆိုင်းအမှတ် (၁၀၁၁)၊ (င) ရပ်ကွက်၊ ဝဇီရာ (၇) လမ်း၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၂၇ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရဲမင်းသွေးအဖွဲ့အမှတ် (၂၉၉)၊ မာန်ပြေ (၇) လမ်း၊ အနောက် (၃) ရပ်ကွက်၊ သာကေတမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၂၈ဟိန်းရာဇာနှင့် သားဟိန်းမေတ္တာတိုက် (၁၄)၊ အောင်ချမ်းသာလမ်း၊ (၅) ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၂၉ရန်ကုန်ဓူဝံ မင်္ဂလာဆိုင်းတိုက် (၁၂၃)၊ အခန်း (၂၀၂)၊ အောင်ချမ်းသာလမ်း၊ (၅) ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၃၀မြတ်နိုးမောင် ကန္နားစီးဒေဝါအခန်း (၀၀၂)၊ တိုက် (၃၇) စီဘလောက်၊ (၁၂) လမ်း၊ ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၃၁ဦးအေးဌေး နတ်ဒေဝါအမှတ် (၁)၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ (၃) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၃၂ဦးထိန်လင်း ကန္နားစီးဒေဝါအမှတ် (၆၂၄)၊ မြရတနာလမ်း၊ (၁၁) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၃၃မြအေးကျော် နတ်ဆိုင်းအမှတ် (၁၉၂)၊ (၄) လမ်း၊ သင်္ဘောကျင်း၊ ဒေါပုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၃၄နတ်ဒေဝါအဖွဲ့အမှတ် (၃၁)၊ အနောက်ဗဟိုလမ်း၊ ဆရာစံ နောက်/မြောက် ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၃၅စုပေါင်းအင်အား ပြည်ချစ်သားအမှတ် (၂၅၂)၊ ကာယသုခလမ်း၊ (၁၂) ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၃၆မြန်မာ့ရတနာ တေးဂီတအမှတ် (၅၇)၊ ၆ လွှာ (ဘီ)၊ ဇလွန်လမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၃၇အောင်မင်းထိုက် နတ်ဒေဝါအမှတ် (၂၅၂)၊ ကာယသုခလမ်း၊ (၁၂) ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၃၈သာသနာစောင့် နတ်မင်းကြီး (၄) ပါးဂိုဏ်းအမှတ် (၂၆၉)၊ ကာယသုခလမ်း၊ (၁၂) ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၃၉စွမ်းနိုင်မိုး ဇာတ်သဘင်(၁၁/ မ) ရပ်ကွက်၊ ကျွန်းကလေးရွာ၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၄၀ကြယ်စင်အောင် နတ်ဆိုင်းကန်သာယာ (၁၂) လမ်း၊ ကွမ်းခြံရပ်ကွက်၊ တွံတေးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၄၁ရွှေဂီတမောင်-အိုးဒိုးမှန်ကုန်းကျေးရွာ၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၄၂ရွှေဥဩရန်ကင်း (၅) လမ်း၊ ရိပ်သာရပ်ကွက်၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၄၃အကြင်နာမောင်- အိုး/ဒိုးအမှတ် (၇၆၀/အေ)၊ မိုးစန္ဒာ (၅) လမ်း၊ (၂၆) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၄၄မိုးကြိုးငှက်ငယ် လေးများတိုက် (၅)၊ ပထမထပ်၊ အေ ဘလောက်၊ (၉) လမ်း၊ ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၄၅နေလဝန်း အိုးဒိုးရန်ကင်း (၅) လမ်း၊ ရိပ်သာရပ်ကွက်၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၄၆အလင်းတန်း- အိုးစည်ဒိုးပတ်မြောင်းတကာစံပြကျေးရွာ၊ ပြည်လမ်းမကြီး၊ မှော်ဘီမြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၄၇အောင်ဇော်ဗိုလ် (သား) ဇော်ဝင်းဗိုလ်ဘုရားလမ်း၊ ဘန်ဘွေးကုန်းအုပ်စု၊ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၄၈ချစ်သဲမောင် နတ်သဘင်မြို့မ (၁) ရပ်ကွက်၊ ကုန်းမြင့်သာယာ၊ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၄၉မဟာရန်ကုန် ကိုကိုချစ် မင်္ဂလာဆိုင်းမြို့မ (၁) ရပ်ကွက်၊ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၅၀စိုးသူဗိုလ်မင်္ဂလာဆိုင်းတိုက် (၇)၊ အခန်း (၅၀)၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၅၁ရဲညီနောင် နတ်ဆိုင်းအမှတ် (၆၂၆)၊ ဗြဟ္မစိုရ်လမ်း၊ (၅၅) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၅၂သန်းသန်းစိုး ကန္နားစီးဒေဝါဘုရားလမ်းကျေးရွာ၊ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၅၃အချိန်တန်အမှန်-ဒေဝူး နတ်သဘင်အဖွဲ့စွယ်တော်လမ်း၊ ရခိုင်ရိုးလေးကျေးရွာ၊ ထန်းတပင်မြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၅၄မြို့တော်သန့်ဇင်အောင် ဇာတိမာန်(၁၅၅) ရပ်ကွက်၊ ရတနာ (၂) လမ်း၊ ဒဂုံအရှေ့၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၅၅ဟားတော်ဝင်စတား လူရွှင်တော်အမှတ် (၁၉၀)၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ (၃) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၅၆ဂရိတ်သျှန်းစိုးအောင်ဗိုလ်အောင်ကျော် (၃) လမ်း၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၅၇ခရမ်းကြည်ကြည်မာ အငြိမ့်အသောက (၁) လမ်း၊ ကုန်းတလဘောင်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၅၈စောမောင်မောင် ကန္နားစီးဒေဝါဂေါညောင်ကုန်းလမ်း၊ ဆင်ဖြူရှင်ရပ်ကွက်၊ ဥက္ကံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၅၉ဦးမြင့်သန်း ကန္နားစီး ဒေဝါအမှတ် (၁) ရပ်ကွက်၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၆၀မောင်မောင် ကန္နားစီးဒေဝါနီလာလမ်း၊ အနော်ရထာရပ်ကွက်၊ ဥက္ကံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၆၁ဟိဏ်းထက်အောင် အိုး/ဒိုး(၂၂) ရပ်ကွက်၊ ဓမ္မာရုံလမ်း၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၆၂ချားရဟတ် အပျော်စီးလှေအမှတ် (၂၀၄)၊ မြတ်လေးနွယ် (၂) လမ်း၊ နွယ်အေးရပ်ကွက်၊ ဒေါပုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၆၃ချားရဟတ် အပျော်စီးလှေအမှတ် (၂၀၆)၊ မြတ်လေးနွယ် (၂) လမ်း၊ နွယ်အေးရပ်ကွက်၊ ဒေါပုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၆၄စိန်တင့်ဗိုလ်-စိုင်းထက်အောင် မင်္ဂလာဆိုင်း(၂) လမ်း၊ အိုးတန်းရပ်ကွက်၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၆၅ဒဂုံမင်း မာယာလုလင်-ပဒေသာ၂၀၁၊ (၈၇) ရပ်ကွက်၊ သဒ္ဒါလမ်း၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၆၆ပြည်ကျော် ပင်လယ်ဓါးပြ ပျော့ပျော့အိအိချားရဟတ်အမှတ် (၈၇)၊ ဝိသာခါလမ်း၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၆၇နုနုအောင် ကန္နားစီးဒေဝါမင်္ဂလာရွာသစ် (၂) လမ်း၊ (၈) ရပ်ကွက်၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၆၈ဒေါ်သန်းအေး ကန္နားစီးဒေဝါအမှတ် (၁၀၂၂)၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်း၊ ရဲစုကျေးရွာ၊ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၆၉ဇွဲသစ် အိုးစည်ဒိုးပတ်စိန်လေး (၄) လမ်း၊ အိုးတန်းရပ်ကွက်၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၇၀ရွှေမန်းချမ်းသာ ဇာတ်အမှတ် (၁၁/ ဒီ)၊ မြဝတ်ရည်လမ်းသွယ်၊ အေဝမ်းလမ်း၊ (၅) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၇၁ဟားစတိုင်လ် လူရွှင်တော်အဖွဲ့အမှတ် (၁၂၄/ က)၊ ပညာတန်ဆောင် (၁) လမ်း၊ (၄၃) ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဒဂုံ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၇၂သက်ပိုင်ခင် ကန္နားစီးဒေဝါစိန်ကြီး (၂) လမ်း၊ အိုးတန်းရပ်ကွက်၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၇၃ရတနာမင်း ကျောက်ဆည်ရိုးရာ ဆင်အကအမှတ် (၅၉)၊ (၁-က) ရပ်ကွက်၊ သမာဓိလမ်း၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၇၄မျိုးမျိုးအောင် ကန္နားစီးဒေဝါဒေါနလမ်း၊ ဥပ္ပုံစုရပ်ကွက်၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၇၅ဦးစန်းလွင် ကန္နားစီးဒေဝါစက်သရက်တော-သရဖီလမ်း၊ ကျန်စစ်သားရပ်ကွက်၊ ဥက္ကံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၇၆ခေတ်သစ်မောင် ဗျောတေးဂီတလသာကျေးရွာ၊ တွံတေးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၇၇ပန်တျာစိန်လှမြိုင် မင်္ဂလာဆိုင်းအမှတ် (၁၂၆၄)၊ အောင်သုခ (၂၅) လမ်း၊ ၆ အရှေ့၊ သာကေတမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၇၈အောင်တင်ဝင်း ကန္နားစီးဒေဝါအိုးတန်းရပ်ကွက်၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၇၉အောင်ကြည်ခိုင် နတ်ဆိုင်းသုခမြိုင် (၅) လမ်း၊ ရှမ်းစုရပ်ကွက်၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၈၀ဒေါ်ခင်ခင်လှ ကန္နားစီးဒေဝါအမှတ် (၂၇၉)၊ ဝဇီရာ (၂) လမ်း၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၈၁နိုင်ဇော်ဝင်း ကန္နားစီးဒေဝါ(၁) လမ်း၊ (၃) ရပ်ကွက်၊ အဖျောက်မြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၈၂ချိုချိုအောင် ကန္နားစီးဒေဝါဇေယျာသီရိ (၃) လမ်း၊ အိုးတန်းရပ်ကွက်၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၈၃တော်ဝင်ဧကရီ အိုးဒိုးအမှတ် (၁၁၃/က)၊ အောင်မင်္ဂလာလမ်း၊ ၂၃ ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း)၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၈၄ဥက္ကံမောင် နတ်ဆိုင်းဗန္ဓုလရပ်ကွက်၊ ကန်ဦးကျောင်းလမ်း၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၈၅မြန်မာပြည်စတား လူရွှင်တော်အဖွဲ့အမှတ် (၁၉)၊ စမ်းကြီးဝရပ်ကွက်၊ ရွာလယ်လမ်း၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၈၆သုခုမ ဥယျာဉ်တက္ကသိုလ်အမှတ် (၅၁၇)၊ ပါရမီရိပ်မွန် (၂) လမ်း၊ ထိန်စွန်းကျေးရွာ၊ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၈၇ရဲထက်ကတဲ့ ရာမညသဘင်အမှတ် (၈၈)၊ ရွှေစေတီအလယ်လမ်း၊ တာ (၅၀) တောင်၊ ဟင်္သာတမြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၈၈မင်းချမ်းမြေ့ အနုပညာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအမှတ် (၇၄၄)၊ လှိုင်သီရိ (၁) လမ်း၊ ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း) မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၈၉ဆန်းသစ်တီထွင် စင်မြင့် သဘင်အေးသာယာရွာ၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၉၀တင်ထွန်းအောင် ကန္နားစီးဒေဝါဝါးရုံတော (၁) လမ်း၊ ဗန္ဓုလရပ်ကွက်၊ ဥက္ကံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၉၁ရွှေဝင်းဗိုလ် မင်္ဂလာဆိုင်းဓနုဖြူမြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၉၂မုဒိတာ လူရွှင်တော်အမှတ် (၅၂၃)၊ ပတ္တမြားဖြတ်လမ်း၊ (ဌ) ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၉၃ဦးအုန်းမြင့် ကန္နားစီးဒေဝါအမှတ် (၆၁၈/က)၊ ရွာမအနောက်၊ မင်းစေတီလမ်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၉၄ရန်ကုန်အောင်စည်မိုး မင်္ဂလာဆိုင်းအမှတ် (၄၈)၊ သစ္စာပန်းလမ်း၊ (ဌ) ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၉၅သျှင်ထိပ်ထား လူရွှင်တော်အငြိမ့်တိုက် (၈၁)၊ အခန်း (၃၀၈)၊ မြင်းကပါလမ်း၊ ကျန်စစ်မင်းအိမ်ရာ၊ (၈) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၉၆အောင်မင်းဗိုလ် နတ်ဆိုင်းအမှတ် (၄) ရပ်ကွက်၊ ယမုံနာလမ်း၊ တံတားမြို့၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၉၇အလင်္ကာဟန်သာ မြန်မာမှုတေးဂီတအောင်မင်္ဂလာ (၅) လမ်း၊ ရွှေကုန်းရပ်ကွက်၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၉၈ပန်တျာစိန်ဝင်းအောင် လူငယ်သန့်ဇင်မြိုင်သာယာ (၄) ရပ်ကွက်၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၉၉မြန်မာပြည်သားလေး ဖိုးဇော်နှင့်တူသားအမှတ် (၆၀)၊ ပြည်တော်သာ (၁) လမ်း၊ ဇီးကုန်း၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၀၀ရှုမဝ ဇာတ်သဘင်ရှုမဝဝန်း၊ ပြည်လမ်း၊ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၀၁စိန်ဗိုလ်မင်း အံ့ထူး မင်္ဂလာဆိုင်းအမှတ် (၉) ရပ်ကွက်၊ မြတ်နိုးသူလမ်း၊ သုံးခွမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၀၂လမင်းသာ အိုးစည်ဒိုးပတ်သိုက်တူးကန်ကျေးရွာ၊ သုံးခွမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၀၃ယမင်းအောင် ကန္နားစီးဒေဝါအမှတ် (၂၂၆)၊ မေတ္တာလမ်း၊ ဈေးရပ်ကွက်၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၀၄အောင်စံထွန်း ကန္နားစီးဒေဝါမင်္ဂလာ (၄) လမ်း၊ စက်တန်းရပ်ကွက်၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၀၅လှိုင်မင်းဗိုလ် နတ်ဆိုင်းဘုရားလမ်းကျေးရွာ၊ သန့်ဆွေးကုန်းအုပ်စု၊ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၀၆ဇာနည်နန်းလွင် နတ်ဆိုင်းအမှတ် (၆၉)၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ မြနန္ဒာလမ်း၊ သုံးခွမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၀၇ဆန်းသစ်လွင် အိုး/ဒိုးတကောကျေးရွာ၊ သုံးခွမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၀၈ခေတ်သစ်နွဲ့ဆိုး အိုး/ဒိုးအမှတ် (၇) ရပ်ကွက်၊ သုံးခွမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၀၉သားစတင်း မင်္ဂလာဆိုင်းအမှတ် (၇) ရပ်ကွက်၊ သုံးခွမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၁၀လမင်းအောင် အိုး/ဒိုးမှို့ကုန်းသာကျေးရွာ၊ သုံးခွမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၁၁ဖျော်ဖြေရေးအဖွဲ့ (ဆိုင်း)အောင်ဇေယျာလမ်း၊ သုံးခွမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 
၁၁၂ဖျော်ဖြေရေးအဖွဲ့ (အိုး/ဒိုး)နံယောကျေးရွာ၊ သုံးခွမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၁၃ကန္ဒားစီး ဒေဝါအမှတ် (၁၀) ရပ်ကွက်၊ သုံးခွမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 
၁၁၄ဖျော်ဖြေရေးအဖွဲ့ (အိုး/ဒိုး)အဇက်ဝကျေးရွာ၊ သုံးခွမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 
၁၁၅ဖျော်ဖြေရေးအဖွဲ့ (အိုး/ဒိုး)ပျဉ်းမကံကျေးရွာ၊ သုံးခွမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 
၁၁၆ဖျော်ဖြေရေးအဖွဲ့ (အိုး/ဒိုး)အမှတ် (၉) ရပ်ကွက်၊ မြတ်နိုးသူလမ်း၊ သုံးခွမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 
၁၁၇စွမ်း သဘင်အမှတ် (၂၀၁)၊ တိုက် (၁၅)၊ ပုလဲကန်လမ်း၊ ပုလဲမွန်အိမ်ယာ၊ (၆၅) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 
၁၁၈မင်းသားကြီး မြန်မာသံစဉ်ဈ/ ၈၀၉၊ ဧရာ (၄) လမ်း၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 
၁၁၉ဝင်းလဲ့ဝင်းထက် ဆိုင်းအဖွဲ့စ/ ၁ လမ်း၊ မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 
၁၂၀စိန်ဗိုလ်ဆင့် မင်္ဂလာဆိုင်းအမှတ် (၁၇)၊ ချမ်းသာလမ်း၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 
၁၂၁မြစည်သူ ဖျော်ဖြေရေးဆိုင်းအမှတ် (၁၂၄၄)၊ သဒ္ဒါရုံလမ်းမ၊ (၂) မြောက်ရပ်ကွက်၊ သာကေတမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 
၁၂၂ဖျော်ဖြေရေးအဖွဲ့ မင်္ဂလာဆိုင်းအမှတ် (၁၀)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ထီးတန်းစက်မြေရပ်ကွက်၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 
၁၂၃ရွှေသရဖူ ပဒေသာအဖွဲ့အမှတ် (၁၄)၊ ဇေယျသုခလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 
၁၂၄တယ်လီဗေးရှင်း၊ လုပ်သားမောင် အိုး/ဒိုးအမှတ် (၂၄၇)၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 
၁၂၅ဖျော်ဖြေရေးအဖွဲ့ (အိုး/ဒိုး)အမှတ် (၅၆)၊ စိန်ပန်းမြိုင်လမ်း၊ (၉) ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 
၁၂၆ဖျော်ဖြေရေးအဖွဲ့ (နတ်ဆိုင်း)အမှတ် (A4)၊ အုတ်ပုံဆိပ်ကမ်း၊ ရေကူးအိမ်ယာ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 
၁၂၇မျိုးဇော်အောင် မင်္ဂလာဆိုင်းအမှတ်(၁၀၀၄)၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ မင်းပိုင်ရပ်ကွက်၊ တွံတေးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 
၁၂၈မျက်လှည့်ပဒေသာကပွဲ နှင့် အပျော်စီးလှေအမှတ် (၇၂၄)၊ ကျွန်းရွှေမြိုင် (၁၀) လမ်း၊ (၁၈) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 
၁၂၉ထက်ဝေလင်း မင်္ဂလာဆိုင်း ဂူကြီးကုန်းရပ်ကွက်၊ ထောက်ကြန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 
၁၃၀ရွှေမြသာ ဆိုင်းအဖွဲ့သဘင်အမှတ် (၁၀)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 
၁၃၁အောင်စည်တော် ရုပ်စုံအမြင့်သဘင်အမှတ် (၃၅၇)၊ အထက်ပုစွန်တောင်လမ်း၊ စက်ဆန်းရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 
၁၃၂ဆိုဗီယက် ရုရှားပြန် ဦးမောင်မောင်အမှတ် (၁၇၁) အောင်သုခလမ်း၊ (၁၂၄) ရပ်ကွက်၊ အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 
၁၃၃ရွှေမင်းသမီး အနုပညာအင်အားစုအမှတ် (၉၄)၊ ကန်တော်လမ်း၊ လေးထောင့်ကန်ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၃၄ချားရဟတ် အပျော်စီးကစားကွင်းအမှတ် (၂၀၃/ A)၊ (၂) လွှာ၊ မြတ်လေးနွယ် (၂) လမ်း၊ နွယ်အေးရပ်ကွက်၊ ဒေါပုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 
၁၃၅ဖျော်ဖြေရေးအဖွဲ့ (ပဒေသာ)အမှတ်(၃၈၈)၊ ပုလဲ(၁)လမ်း၊ (ထ) ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၃၆ဆပ်ကပ်အဖွဲ့အမှတ် (၁၉/ ဃ)၊ နီလာတာပတ်လမ်း၊ သာကေတမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၃၇ဖျော်ဖြေရေးအဖွဲ့ (နတ်ဆိုင်း)အမှတ် (၂၅)၊ ဇေယျာသီရိလမ်း၊ ဗိုလ်ထွန်းဇံရပ်ကွက်၊ ဒေါပုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 
၁၃၈ပြည်မြန်မာ အငြိမ့်အဖွဲ့အမှတ် (၁၀၅၃)၊ နဝရတ်လမ်းကျယ်၊ (၉) ရပ်ကွက်၊ သာကေတမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 
၁၃၉Light Power Group (အနုပညာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း)အမှတ် (၁၀၄)၊ တိုက် (၄၀)၊ အင်းဝအိမ်ယာ၊ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၄၀သဘင်လုပ်ငန်းကော်မတီဖိုးရာဇာလမ်း၊ (၄၃) ရက်ကွက်၊ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၄၁ရဲမိုး ဇာတ်သဘင်အမှတ် (၃၈၄)၊ ကုန်းဘောင်လမ်း၊ (၁၃၂) ရပ်ကွက်၊ အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၄၂မင်းရန်အောင် ရိုးရာတေးဂီတအမှတ် (၃၂၁)၊ နွယ်သာဂီ (၇) လမ်း၊ (က) ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၄၃ခင်ခင်သွဲ့ နတ်ဒေဝါအမှတ် (၁၂)၊ (၁၁၃) လမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၄၄ပြည်ဟိန်းကျော်မင်္ဂလာဆိုင်းအမှတ် (၃၃)၊ အနောက် (၃) လမ်း၊ (က) ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၄၅မြင့်သမတ (ဥ) ချားရဟက် ပျော့ပျော့အိအိအမှတ် (၃၇၇)၊ နွယ်နီလမ်း၊ နွယ်အေးရပ်ကွက်၊ ဒေါပုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၄၆မဟာရန်ကုန် သီရိမောင်မောင်နှင့် (သား) ဝေယံမောင်မောင်တိုက် (၅)၊ အခန်း (၁၀၂)၊ (၆) လမ်း၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၄၇အာဇာနည်စန်းစန်း ဆပ်ကပ်အဖွဲ့အမှတ် (၁၃၆၀)၊ သံသုမာလမ်း၊ (၁၃) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၄၈ငြိမ်းမာန်အောင် အနုပညာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအမှတ်-(ဌ ၉၅/ ၉၆)၊ (၁၀) ရပ်ကွက်၊ ချယ်ရီလမ်းနှင့် နဝရတ်လမ်းထောင့်၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၄၉ဟိန်း အနုပညာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအမှတ်-၅၈၃ (ခ)၊ စကားဝါလမ်း၊ (၈၈) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၅၀ချမ်းမြေ့ အနုပညာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအမှတ် (၁၃၇)၊ ဗုဒ္ဓဟူးလမ်း၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ ခရမ်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၅၁စေတနာ၊ မေတ္တာ အနုပညာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအမှတ် (၉၉)၊ သူရ (၂) လမ်း၊ (၉) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၅၂Gold Power Light အနုပညာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအမှတ် (၈/ ၉)၊ ကျိုက္ကစံဘုရားဝင်း၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၅၃ဒေါ်စန်းစန်းအေး ကန္နားစီးကမာကဆစ်စိမ်းလမ်း၊ ဒလမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၅၄ဟန်ဇာဗိုလ် မင်္ဂလာနတ်ဆိုင်းအမှတ် (၁၄)၊ ကွမ်းရွဲလမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၅၅သီရိမင်္ဂလာ သျှမ်းအိုးစည်အမှတ် (၇၁၉/ ခ)၊ ပန်းဝါလမ်း၊ (၅၃) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၅၆မေတ္တာရေလှိုင်း အပျော်စီး လှေချားရဟက်အမှတ် (၅၈၀)၊ နွယ်နီလမ်း၊ နွယ်အေးရပ်ကွက်၊ ဒေါပုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၅၇ရန်ကုန်ဝင်းလှိုင် နတ်ဒေဝါအမှတ် (၂၂၀/၂၁၉)၊ (၂၈) လမ်း၊ (၁၀) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၅၈ကြည်လင်းဗိုလ် နတ်ဆိုင်းအမှတ် (၂၆)၊ ဇေယျာသီရိလမ်း၊ ဗိုလ်ထွန်းဇံရပ်ကွက်၊ ဒေါပုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၅၉မြန်မာသံစဉ် ဂန္ဒဝင်အိုး/ဒိုးသုံးခွမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၆၀ဆန်းသစ်တီထွင် စွမ်းသဘင်အမှတ် (၁၂၁၅)၊ ဘီ (၄)၊ စတားစီးတီးအိမ်ယာ၊ သန်လျင်မြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၆၁ဟိန်းဇာ ဇာတ်သဘင်အမှတ် (၇၁၅)၊ (၂၆) လမ်း၊ (၅) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၆၂ဇေယျာမြင့် အနုပညာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအမှတ် (၆၁၈)၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ (၁၀)လမ်း၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၆၃မိုးမင်းသား ခေတ်သစ်စွမ်းအား အနုပညာအဖွဲ့အမှတ် (၃၆)၊ အောင်သုခလမ်း၊ (၅) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၆၄ရွှေမင်းအိမ် ဇာတ်သဘင်မြို့မ (၂) ရပ်ကွက်၊ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၆၅ဇော် အနုပညာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရွှေစာရံကျေးရွာ၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၆၆ဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်း နတ်ဒေဝါဆင်ဖြူရှင်လမ်း၊ တပင်ရွှေထီးရပ်ကွက်၊ ဒလမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၆၇ဦးသိန်းဟန် ကန္နားစီးဒေဝါအမှတ် (၄၄)၊ ဦးအေး (၁) လမ်း၊ (၁၆) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၆၈ဦးလှမျိုး နတ်ဒေဝါအမှတ် (၁၅၆၉)၊ လှော်ကားလမ်းမ၊ (၅၇) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း)၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၆၉သဘင်ဥပဒေ အထောက်အကူပြုအဖွဲ့အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၇၀ရတနာမြင့် ချားရဟတ် အပျော်စီးလှေ ပျော့ပျော့အိအိအမှတ် (၅၈၀)၊ နွယ်နီလမ်း၊ နွယ်အေးရပ်ကွက်၊ ဒေါပုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၇၁ဦးနေမျိုး (ခ) နေလင်းထက် နတ်ဒေဝါအမှတ် (၃၂၀)၊ ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၇၂ဒေါ်အေးအေးပြုံး (ရွှေမန္တလေး ဇာတ်ပွဲ)F-66၊ ကံသာယာရပ်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၇၃ဦးကောင်းထက်ဟိန်း (ပဒေသာကပွဲ)ဗ/၂၀၊ ၄၅/က၊ မြရည်နန္ဒာမြို့သစ်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၇၄ဦးဝဏ္ဏအောင် (တက္ကသိုလ်ဝဏ္ဏအောင် အနုပညာသဘင်)ဗဗ/၇၈၊ အောင်သာယာ၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၇၅ဦးသျှိုင်းသီဟကျော် (အများချစ်တဲ့သားစစ် ဇာတ်သဘင်)(၅၃) လမ်း၊ မြရည်နန္ဒာရပ်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၇၆ဦးသိန်းအောင် (ခ) ဦးနေဝင်းအောင် (ရွှေဝေလျှံ-ဇာတ်)ပါရမီရပ်ကွက်၊ စစ်ကိုင်းမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
၁၇၇ဦးနှင်းခိုင်း (တက္ကသိုလ်နှင်းခိုင်း ဇာတ်)ကြေးသွန်းရပ်၊ တမ္ပဝတီ၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၇၈ဒေါ်ထွေးမြင့်ကြည် (သားကြီးလှိုင်ဘွားအောင် ဇာတ်သဘင်)က/၅၀၊ ပါရမီရပ်၊ စစ်ကိုင်းမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
၁၇၉ဒေါ်တင်မျိုးရည် (ပိုင်ပိုင် ဖြိုးဖြိုး ဇာတ်သဘင်)၆၆ လမ်း ၊ ၂၀-၂၂ ကြား၊ အနုပညာဦးစီးဌာနဝင်း၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၈၀ဦးပိုင်ထက်ဝေ (မန်းပန်တျာ ပိုင်ထက်ဝေ ဇာတ်)(၄၉) လမ်း၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၈၁ဦးမင်းသျှင်ကို (မြန်မာ့အားအင်သစ် ဇာတ်)တတ ၁၉/၂၀၊ ရတနာပုံမြို့သစ်၊ ကံသာယာ၊ ပြည်ကြီးတံခွန်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၈၂ဒေါ်ဌေးမြင့် (လင်းသစ်ကတဲ့ ခေတ်ဆန်းသစ် ဇာတ်)ညောင်ပင်ရွာ၊ မြစ်သားမြို့နယ်၊  မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၈၃ဦးမင်းသစ် (မင်းသစ် ဇာတ်ပွဲ)ညည ၂၄/၂၉ ၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၈၄ဦးဝင်းစိန် (ခ) ဦးဝင်းတင် (ချမ်းလျမ်းဗိုလ်ဇာတ်သဘင်)ထထ-၃၃၊ ရတနာပုံမြို့သစ်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၈၅ဦးသူရဇွဲနိုင် (လွင်မြူးရွှင်မြူး ဇာတ်သဘင်)ပပ/၃၁၊ အိမ်အမှတ် (၅၇)၊ ဈ ရပ်ကွက်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၈၆ဦးနေလင်းဟိန်း (ခေတ်သစ် ဇွဲအာဒံ ဇာတ်ပွဲ)ဒဒ ၁၄/၁၇ ၊ (၆၁) ကျောကပ်၊ စက်မှု (၁)၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၈၇ဦးဇော်ဖြိုး (ပန်တျာဇော်ဖြိုးရွှေအိမ်စံ ဇာတ်)အကွက် (၂၆၆)၊ ကိုးလုံးတကာ၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၈၈ဦးလှခိုင် (ပွဲဦးမင်း- ဇာတ်သဘင်)ကသဲဝင်း၊ အောက်မြေသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၈၉ဦးအောင်အောင် (မျိုးဆက်သစ်ရဲခိုင် ဇာတ်)အကွက် (၃)၊ အနှိပ်တောင်ရပ်၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၉၀ဦးထက်အာကာအောင် (ထက်အာကာအောင်ဇာတ်)အကွက် (၃)၊ ညောင်ကွဲ၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၉၁ဒေါ်ကြည်ကြည်လွင် (ရွှေမြန်မာ့သဘင်)ယျဉ်ပုံရပ်၊ စိန်ပန်း၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၉၂ဦးမင်းသူ (မန္တလာထိပ်ခေါင် ဇာတ်သဘင်)(၈၄၂) ကွက်၊ ချမ်း/မြောက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၉၃ဦးမြမောင် (နန်းမြို့တော်ဇာတ်)လမ်း ၈၀/၄၁ လမ်း၊ လှေတန်းရပ်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၉၄ဒေါ်သင်းသင်းဦး (ဒို့ခေတ် ချစ်ညီအကို ဇာတ်သဘင်)လက်ချိတ်တန်းရပ်၊ ၃၉/၈၁၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၉၅ဦးတူး (သစ္စာနန်းခိုင် ဇာတ်ပွဲ)သံ/နောက်၊ စိန်ပန်းရပ်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၉၆ဒေါ်ကေသီညွန့် (ဒါဒို့ရွှေ ဇာတ်ပွဲ)(၈၄၀) ရပ်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၉၇ဒေါ်ခင်ဌေးဝင်း (ရွှေတော်ဝင်ဇာတ်)(၆၆၄/ က) ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၉၈ဒေါ်မာလာညွန့် (ဇဗ္မဓရ ရွှေညီကို ဇာတ်သဘင်(၆၆၄) ဘီးတန်းရပ်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၉၉ဒေါ်စိန်စိန်မြင့် (မန္တလာချစ်သူဇာတ် မင်းချစ်သူဇာတ်)(၆၆၄) ဘီးတန်းရပ်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၀၀ဦးချစ်စွမ်းသာ (ရွှေလာဘ်ငွေလာဘ် သဘင်)သဘင်ရုံး၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၀၁ဦးဖိုးဇော် (အောင်ပွဲသစ် ဇာတ်ပွဲ)ယျဉ်ပုံရပ်၊ စိန်ပန်း၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၀၂ဦးသောင်းထွန်း (အမြင်သစ် ဇာတ်)(၄၂) လမ်း၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၀၃ဦးမြသန်း (မြတရာအငြိမ့်)လှေတန်းရပ်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၀၄ဦးချိုတူး (ဒို့ညီအကို ချိုတူး အငြိမ့်)မှန်တန်းရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၀၅ဒေါ်သွယ်သွယ်အောင် (နိုင်အောင်သူ မင်္ဂလာဆိုင်း)(၉၀၀) ရပ်ကွက်၊ ၇၈ လမ်း- ၄၃ လမ်း၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၀၆ဒေါ်သီတာညွန့် (သားဗိုလ်ဟိန်း မင်္ဂလာဆိုင်း)(၈၄၀) အကွက်၊ ချမ်း/မြောက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၀၇ဦးအောင်ကျော်စိုး (ဖိုးသိကြား ယွန်းဝတီဗိုလ် မင်္ဂလာဆိုင်း)(၆၆၄)၊ ဘီးတန်းရပ်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၀၈ဦးစိန်ကုလား (စိန်ကုလား (သား) ဇာနည်ကို မင်္ဂလာဆိုင်း)(၉၀၁)၊ သီတာအေးရပ်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၀၉ဦးဇော်မင်း (နိုင်မြန်မာ တက္ကသိုလ်သားစစ် မင်္ဂလာဆိုင်း)အကွက် (၈၃၉) ၊ ချမ်း/မြောက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၁၀ဦးစိန်ပေါ (မြတ်ဆုနိုင် မင်္ဂလာဆိုင်း)(ဟ/ ရ) ရပ်ကွက်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၁၁ဦးမျိုးသူ (မန္တလေးမျိုးသူ မင်္ဂလာဆိုင်း)အကွက် (၉၀၀) ရပ်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၁၂ဦးပစ်တိုင်းထောင် (ပစ်တိုင်ထောင် မင်္ဂလာဆိုင်း)အောင်ချမ်းသာရပ်၊ စိန်ပန်း၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၁၃ဦးမောင်မော် (ဇာတိမာန် မင်္ဂလာဆိုင်း)အောင်သပြေရပ်ကွက်၊ မြစ်ငယ်၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၁၄ဦးတင့်လွင် (မျိုးကိုကို မင်္ဂလာဆိုင်း)စည်ပင်ရွာ၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၁၅ဦးဗိုလ်နိုင် (ဂီတမဏ္ဍနိုင် သားဗိုလ်နိုင် မင်္ဂလာဆိုင်း)ပန်တျာကျောင်းဝင်း၊ နန်းရှေ့၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၁၆ဦးနေဝင်း (စိန်တင်ဟန် နှင့်သားများ မင်္ဂလာဆိုင်း)အမှတ်(၂၄)၊ အကွက် (၁၈)၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၁၇ဦးမြငွေ  (ဗိုလ်ဗိုလ်ကျော် ရွှေညီအကို မင်္ဂလာဆိုင်း)သက်ရက်ကုန်းရပ်ကွက်၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၁၈ဦးစိန်မျက်ပြူး (စိန်မျက်ပြူး မင်္ဂလာဆိုင်း)(၄၉၇)၊ ပြည်တော်သာရပ်ကွက်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၁၉ဦးစိုးသူ (မန္တလေးစိုးသူ မင်္ဂလာဆိုင်း)သီတာအေး (၉၀၂) ရပ်ကွက်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၂၀“ဒေါ်မိုးသူဇာအေး ဒို့ဗိုလ်မ” မင်္ဂလာဆိုင်း(၈၅၅) ရပ်ကွက်၊ ချမ်း/တောင်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၂၁“တက္ကသိုလ်ဖိုးလပြည့်” မင်္ဂလာဆိုင်း(၉၀၂) သီတာအေးရပ်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၂၂“ဆင်ဗေဒါ (သမီး) ဇူးဇူးစံ” မင်္ဂလာဆိုင်း(၉၀၂) သီတာအေးရပ်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၂၃“ဦးနန်းဇော်ဦး (သားထက်)” မင်္ဂလာဆိုင်းပြင်စာကျေးရွာ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၂၄“ပန်တျာအောင်ဗိုလ်” မင်္ဂလာဆိုင်းကံသာယာမြို့သစ်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၂၅“စတားကြယ်စင်” မင်္ဂလာဆိုင်း(၈၅၈) ချမ်း/တောင်ရပ်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၂၆“မန္တလေးပိုင်ရှင် (ညီ) ရဲဗိုလ်ဟိန်း” မင်္ဂလာဆိုင်း(၉၀၂) သီတာအေးရပ်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၂၇“ဂန္တဝင်စစ်သွေး” ဆိုင်းအဖွဲ့(၉၀၂) သီတာအေးရပ်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၂၈“ယမင်းသူ” ဆိုင်းအဖွဲ့ဇဇ/ ၃၃၊ အောင်သာယာရပ်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၂၉“ရွှေလက်ပိုင်သူ” မင်္ဂလာဆိုင်းဗဗ/၈ အမှတ် (၂၄၃)၊ အောင်သာယာရပ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၃၀“အမွှာမောင်နှမ” မင်္ဂလာဆိုင်းတမ္ပဝတီရပ်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၃၁“ညီရဲရင့်” မင်္ဂလာဆိုင်း(၉၀၂) သီတာအေးရပ်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၃၂“စည်သူမြဝင်း” မင်္ဂလာဆိုင်းအမှတ် (၈၅၂)၊ ချမ်း/မြောက်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၃၃“သူရထက်နိုင်” မင်္ဂလာဆိုင်း(၉၀၂) သီတာအေးရပ်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၃၄“မော်ဒယ်သုန်သုန်” မင်္ဂလာဆိုင်းကျောက်တံတားရွာ၊ မတ္တရာမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၃၅“ဒေါင်းဇာနည်” မင်္ဂလာဆိုင်း(အ/၁၇)၊ ငွေတော်ကျည်ကုန်း၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၃၆“နေလ” မင်္ဂလာဆိုင်း(၄၉) လမ်း၊ ဗိုလ်ဗထူးလမ်း၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၃၇“မာန်ဟိန်း” မင်္ဂလာဆိုင်းသင်ပန်းကုန်းရပ်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၃၈“တက္ကသိုလ်ဒေါင်းလင်းဟိန်း” မင်္ဂလာဆိုင်းကံကောက်ရွှေယဉ်မွန်ရပ်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၃၉“မန္တလေးရှိုင်းအောင်” မင်္ဂလာဆိုင်းအောက်တောရွာ၊ တံတားဦးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၄၀“ဦးကျော်မျိုးနိုင် မန်းပန်တျာနန်းထိုက်” မင်္ဂလာဆိုင်းတောင်တလုံးရွာ၊ တံတားဦးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၄၁“မင်းခန့်ပိုင်” မင်္ဂလာဆိုင်းအကွက် (၄၉၉)၊ ဇွန်းစုရပ်ကွက်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၄၂“စိန်ဝမ်ချိုင်း” ဆိုင်းလုပ်ငန်း(၄၉၄) ဇွန်းစုရပ်ကွက်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၄၃“မျိုးမြန်မာ” မင်္ဂလာဆိုင်းတဲတော်ရာ ရပ်ကွက်ကြီး (၃)၊ တံတားဦးမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၄၄“အောင်ဗိုလ်ဟိန်း” မင်္ဂလာဆိုင်းတမ္ပဝတီရပ်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၄၅“ချစ်ပန်းဝါ” မင်္ဂလာဆိုင်းအနှိပ်တော်ရပ်၊ အကွက် (၃)၊ နန်းရှေ့ အောင်/စံ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၄၆“အားမာန်သီဟ” မင်္ဂလာဆိုင်းအကွက် (၅၂)၊ အိုးဘိုရပ်၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၄၇“ကျော်ဆန်းဝင်းနှင့်ညီများ” မင်္ဂလာဆိုင်းညောက်ကွဲရပ်၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၄၈“မန္တလေးကောင်းထက်” မင်္ဂလာဆိုင်းကုန်းတန်းရပ်၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၄၉“မန္တလေးမျိုးဟိန်း” မင်္ဂလာဆိုင်းဇီးကုန်းကျေးရွာ၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၅၀“ဖြူဖြူနှင်း” မင်္ဂလာဆိုင်းတဲယာရွာ၊ တောင်သာမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၅၁“ဒို့မောင်မောင်သိန်း” မင်္ဂလာဆိုင်းဆည်ကုန်းရပ်၊ တောင်သာမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၅၂“ဗိုလ်မင်းကို” မင်္ဂလာဆိုင်းတံငါကျင်းရွာ၊ တောင်သာမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၅၃“ဦးညီညီဇော်” မင်္ဂလာဆိုင်းညောင်ခြေထောက်၊ တောင်သာမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၅၄“မွန်မွန်ချစ်” မင်္ဂလာဆိုင်းတဲကြီးကုန်းရွာ၊ တောင်သာမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၅၅“အေးချမ်းသူ” မင်္ဂလာဆိုင်းရုံးစည်ကြီးရွာ၊ တောင်သာမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၅၆“ပန်းအိမိုး” မင်္ဂလာဆိုင်းဆည်ကုန်းရွာ၊ တောင်သာမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၅၇“ရွှေဂျော်ကာ” မင်္ဂလာဆိုင်းမြင်စိုင်းတောင်ရွာ၊
ကျောက်ပန်းတောင်း
မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၅၈“ဗိုလ်ဗိုလ်သိန်း” မင်္ဂလာဆိုင်းအမှတ်(၂) ရပ်ကွက်၊ တောင်သာမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၅၉“မြကျော်စိုး” မင်္ဂလာဆိုင်းရုံးစည်ကြီးကျေးရွာ၊ တောင်သာမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၆၀“သိင်္ဂီအောင်” မင်္ဂလာဆိုင်းအုန်းကျင်း၊ တောင်သာမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၆၁“စိန်မင်းညွန့်” မင်္ဂလာဆိုင်းအမှတ် (၄) ရပ်ကွက်၊ တောင်သာမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၆၂“အောင်ဝင်းဗိုလ်” မင်္ဂလာဆိုင်းတဲကြီးကုန်းရွာ၊ တောင်သာမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၆၃“ရွှေမြန်မာဟိန်းဇော်” မင်္ဂလာဆိုင်းကုလကျေးရွာ၊ ငါန်းဇွန်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၆၄“ကျော်ဗိုလ်ဟိန်း” မင်္ဂလာဆိုင်းဖောင်ရွာ ရွာသစ်ရပ်၊ ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၆၅“စိန်ကြည်ခိုင်” မင်္ဂလာဆိုင်း(က/၃၃၁)၊ အမှတ် (၁၆) ရပ်ကွက်၊ မြင်းခြံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၆၆“ဟိန်းစိုးကျော်” မင်္ဂလာဆိုင်းသိမ်ကုန်းကျေးရွာ၊ မြင်းခြံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၆၇“သီတာမိုး တစ်ကိုယ်တော်” အငြိမ့်အမှတ် (၁၂) ရပ်ကွက်၊ မြင်းခြံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၆၈“မင်းကျော်စွာ” ဒေဝါဆိုင်းစ/ထထ-၁၃၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၆၉“မြတ်သူ” နတ်ဆိုင်းတတ ၄၃/၄၇၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၇၀ဦးကျော်ညွန့် (နန်းတော်ကြီးနတ်ဆိုင်း)တောင်ပြုံးကြီးရွာ၊ မတ္တရာမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၇၁ဦးအောင်မျိုးနိုင် (ခ) မျိုးခိုင် (ဒေဝါနတ်ဆိုင်း)ပန်းပဲတန်းရပ်၊ အမရပူရရပ်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၇၂ဒေါ်မေရီမြင့် (သက်ထွန်းအောင်နတ်ဆိုင်း)အကွက် (၂၀၉)၊ အလယ်ဘောင်ရပ်၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၇၃ဦးဇော်မင်းအောင် (မင်းဂေါင်နတ်ဆိုင်း)ကံသာယာမြို့သစ်၊ ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၇၄ဦးအောင်နိုင်လင်း (စိန်ချစ်တီးနတ်ဆိုင်း)ကံသာယာမြို့သစ်၊ ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၇၅ဦးခင်မောင်သန်း (ခ) ဦးကျော်မင်းသန်း (နိုင်အောင်ဟိန်းနတ်ဆိုင်း)အမှတ် (၅) ရပ်ကွက်၊ တောင်သာမြို့၊  မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၇၆ဦးတင်ညို (ခ) ဦးဂျိုးသိန်း (မန္တလေးဂျိုးသိန်း နတ်ဆိုင်း)(ဗ-၂၂)၊ မြရည်န္ဒာ၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၇၇ဦးစိုးမြင့် (မြဇေယျုံ မင်္ဂလာစည်တော်)ရွေးဒါးဘုရားကုန်းရွာ၊ ရမည်းသင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၇၈ဦးနှင်းဝေ (ခ) ဝေမျိုးထိုက် (ဇမ္ဗူအောင်စည်တော်ကြီး)ရွေေလေးရွာ၊ ရွှေကြက်ယက်အုပ်စု၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၇၉ဦးကျော်ဆွေ (နန်းသဇင်စည်တော်ကြီး)မိကျောင်းတက်ကျေးရွာ၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၈၀ဦးတာတာလင်း (နန်းဇမ္ဗူစည်တော်ကြီး)မြို့ပြင်ကျေးရွာ၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၈၁ဦးသန်းထွန်း (မဟာစည်တော်)ရုံးစည်ကြီးရပ်၊ တောင်သာမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၈၂ဦးတက်ခေတ် (တက်ခေတ် မင်္ဂလာစည်တော်ကြီး)ဖန်ခါးပင်ရွာ၊ မလိုင်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၈၃ဦးကံမွန် (ဇွဲလုင်တေးဂီတ)တံငါသည်ကျေးရွာ၊ မတ္တရာမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၈၄ဦးကျော်ဇေယျာမင်း (တေးမြို့လေးကိုဇေအဖွဲ့)အမှတ် (၇)၊ ဇရပ်ကွင်းရွာ၊ သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၈၅ဦးလွင်မျိုးဦး (ရွှေညီနောင်တေးဂီတ)ညောင်ကုန်းမြောက်ရွာ၊ မတ္တရာမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၈၆ဦးသိန်းဆွေဦး (သံစဉ်လှိုင်းတေးဂီတ)ငါးမင်းတောင်ရွာ၊ မတ္တရာမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၈၇ဦးမျိုးသက်ဝေ (ခ) ဦးပိုင်ကိုကျော် (ပိုင်တေးဂီတ)အုပ်တိုက်ကျေးရွာ၊ မတ္တရာမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၈၈ဦးစိန်ညို (တက်သစ်စဗျော)ဝသုန္ဒရကျေးရွာ၊ မတ္တရာမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၈၉ဒေါ်မြတ်နုသွေး (ခ) မြတ်သူဇာအေး (ရင်ခုံသံနှင်းဆီ တေးဂီတ)(က/ ၃၁၇)၊ အင်းဝလမ်း၊ ရန်ကင်းသာယာရပ်၊ ပုသိမ်းကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၉၀ဦးလှဟန် (ဧရာ၀တီသုခုမ အနုပညာ)(ဘ/ ၁)၊ (၅၉) လမ်း၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၉၁ဦးဝင်းမြိုင် (စိန်ဝင်းမြိုင် မောင်းအငြိမ့်)ပေါသွယ်ကျေးရွာ၊ ရမသင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၉၂ဒေါ်တင်ဆွေဝင်း (မေတ္တာရှိန် တကိုယ်တော်အငြိမ့်)ဝါးတိုဈေးကုန်းရပ်၊ ရမည်းသင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၉၃ဒေါ်နန်းခင်မွှေး (နန်းခင်မွှေး တကိုယ်တော်)(သ/ ၉)၊ အမှတ် (၆) ရပ်ကွက်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၉၄ပန်တျာဂျက်မ (ခ) ဒေါ်ဖြူဖြူနှင်း (ကုတင်ထိုးအငြိမ့်) (ဂျက်မ တကိုယ်တော်)အမှတ် (၁၂) ရပ်ကွက်၊ မြင်းခြံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၉၅မန်းတက္ကသိုလ်အာလာဒင် (အာလာဒင် မျက်လှည့်)၈၈-၈၉ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၉၆ဦးအောင်သူရစိုး (ဇော်ဂျီမောင် ဆင်အက)ဆူးကုန်းရပ်ကွက်၊ ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၉၇ဦးအောင်ဇော်လင်း (မျိုးမြန်မာ တေးသရုပ်ဖော်)မယ်တော်စုရပ်ကွက်၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၉၈ဟစ်ဟော့ ရွှေရိုးဒေါ်မိုး ဂီတ (ဟောတော့ရွှေရိုး)မယ်တော်စုရပ်ကွက်၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၂၉၉ဒေါ်ဟန်စုယဉ် ရုပ်စုံရုပ်သေးအဖွဲ့ (ရုပ်စုံအဖွဲ့)(၁၀) လမ်း၊ ၆၆-၆၇ ကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၀၀ဦးမြင့်ဆွေ (ခ) ဦးနန်းမြင့်ဆွေ (နန်းမြင့်ဆွေဘိသိတ်) ဘုရားကြီးဝင်းအတွင်း၊ ချမ်းမြေ့သာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၀၁ဒိုးလက် ဘိသိတ်(ဟ/ ၈၉)၊ ကံသာယာ၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၀၂ဦးသန့်ဇင် (သိန်းဇော် ဘိသိတ်)အမှတ် (၁၆)၊ (ဆဆ/ ၁၄) ရပ်ကွက်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၀၃ဦးထွန်းမင်းဦး (ခ) အမေ့သားတက်လူ (အမေ့သားတက်လူ ဘိသိတ်)ရုံးပင်ရွာ၊ မတ္တရာမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၀၄ဦးရွှေမန်းအောင်မြင့် (ခေတ်သစ်အောင်မြင် ဘိသိတ်) တောင်နောက်ကျေးရွာ၊ ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၀၅ဦးဇော်ဝင်းမောင် (သိန်းဇော် ဘိသိတ်) တောင်လွဲကျေးရွာ၊ ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၀၆ဦးဌေးအောင် (ခ) ဦးနန်းဌေးအောင် (မင်္ဂလာ ဘိသိတ်) အကွက်(၂၆၈) ၊ ဥယျာဉ်အုပ်စင်ရပ်၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၀၇ဦးရဲသူရ (ခ) ရဲသူရ (ကန္နားစီး နတ်ဒေဝါ) (၈၃၅)၊ ရွှေဘုန်းရှိန်ရပ်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၀၈ဦးအောင်ကြိုင် (ကန္နားစီး နတ်ဒေဝါ) (၅၀၆)၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၀၉ဒေါ်ရီ (ဒေဝါ တည်ထောင်သူ) အမှတ် (၁) ရပ်ကွက်၊ တောင်သာမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၁၀ဒေါ်မြသွေးနွယ် (ခ) ဒေါ်ဝင်းမာ (ဒေါ်ဝင်းမာ ကန္နားစီးဒေဝါ) အမှတ် (၁) ရပ်ကွက်၊ တောင်သာမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၁၁ဒေါ်သိန်းသိန်း (ဒေါ်သိန်းသိန်း ကန္နားစီး ဒေဝါ)အမှတ် (၁) ရပ်ကွက်၊ တောင်သာမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၁၂ဦးထွန်းအောင်ကျော် (ကန္နားစီး နတ်ဒေဝါ) (၅၃၂)၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၁၃ဒေါ်မိုးကြည် (နတ်ဒေဝါ ကန္နားစီးဒေဝါ)မြို့ပြင်ကြီးကျေးရွာ၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၁၄ဒေါ်ကြည်ဆိုင် (ဒေဝါ နတ်ကန္နားစီးဒေဝါ)ရန်ကင်းရပ်ကွက်၊ မြစ်ငယ်မြို့၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၁၅ဒေါ်ချစ်ချစ် (ကန္နားစီးဒေဝါ) ပျဉ်တပ်ရပ်ကွက်၊ ရမည်းသင်းမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၁၆ဦးသန်းထွန်း (ကန္နားစီးဒေဝါ)ကျော်ဇင်ရပ်ကွက်၊ ရမည်းသင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၁၇ဦးလှထွန်း (ကန္နားစီးဒေဝါ) စံပြသိမ်ကုန်းရွာ၊ ရမည်သင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၁၈ဒေါ်တင်တင်ဌေး (ကန္နားစီးဒေဝါ) ရွေစည်းခုံရပ်ကွက်၊ ရမည်းသင်းမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၁၉ဦးငယ်လေး (ခ) သန်းဇော်ထိုက် (ဒေဝါဆိုင်း) (၉၁၉) ရပ်ကွက်၊ မေတ္တာလမ်း၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၂၀သဘင်လုပ်ငန်းစုအောင်ဇေယျ (၅)၊ ရပ်ကွက်ကြီး (၅)၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 
၃၂၁သဘင်လုပ်ငန်းစုအောင်မြေသာဇံရပ်၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၂၂စေတော်ဝင် မင်္ဂလာဆိုင်းရွှေပေါ်ကျွန်း၊ မလှိုင်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၂၃ကျော်သူအောင် မင်္ဂလာဆိုင်းညောင်ကုန်းကျေးရွာ၊ မလှိုင်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၂၄ခန့်ကိုကို မင်္ဂလာဆိုင်းညောင်ကုန်းကျေးရွာ၊ မလှိုင်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၂၅ဗိုလ်ဗိုလ်ချစ် မင်္ဂလာဆိုင်းကသစ်ပင်ရွာ၊ မလှိုင်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၂၆ဇေယျာမောင်ဆိုင်းရေနီကျေးရွာ၊ မလှိုင်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၂၇စိန်ဗိုလ်တင့် မင်္ဂလာဆိုင်းကသစ်ပင်ရွာ၊ မလှိုင်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၂၈ထင်လင်းအောင် မင်္ဂလာဆိုင်းထန်းတောရွာ၊ မလှိုင်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၂၉ဇော်ဇော်နိုင် မင်္ဂလာဆိုင်းမြို့ဦးကွက်သစ်၊ မလှိုင်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၃၀ကံကြီးမောင် စည်တော်ကြီးနှောကန်ကျေးရွာ ၊ မလှိုင်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၃၁ရတနာ စည်တော်ကြီးကုန်းလည်ရွာ၊ မလှိုင်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၃၂ကြံတိုင်းအောင် စည်တော်ကူနီရွာ၊ မလှိုင်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၃၃ရတနာအောင် စည်တော်ရေထွက်ရွာ၊ မလှိုင်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၃၄မျိုးဆက်သစ် မင်္ဂလာစည်တော်ဆုံတွင်းကျေးရွာ၊ မလှိုင်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၃၅ရွှေအလက်ာ စည်တော်သဆွတ်ကုန်းရွာ၊ မလှိုင်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၃၆ရွှေညီအကို စည်တော်သရက်ကန်တောင်ရွာ၊ မလှိုင်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၃၇ကန္နားစီး ဦးစိန်ဝင်းရွှေပေါ်ကျွန်း၊ မလှိုင်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၃၈ကန္နားစီး မေဝင်းမောင်ကြာကန်ရွာ၊ မလှိုင်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၃၉ကန္နားစီး ဒေဝါနှောကန်ရွာ၊ မလှိုင်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၄၀ကန္နားစီး ခင်ဇော်ရေငံရွာ၊ မလှိုင်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၄၁ကန္နားစီး သန္တာကျော်ရွှေပေါ်ကျွန်း၊ မလှိုင်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၄၂လှိုင်ဝင်းအောင် ဘိသိတ်ဂွေးညိုဝင်းရွာ၊ မလှိုင်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၄၃ကန္နားစီး တင်တင်လှိုင်ရုံးကန်ရွာ၊ မလှိုင်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၄၄ဒေဝါ အောင်ပြည့်ဖြိုးဟန်အောင်မြေသာဇံရပ်၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၄၅မန္တလေးလွင်အောင် ဆိုင်းကူမဲ ပေါလှရပ်၊ မြစ်သားမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၄၆ကန္နားစီး မျိုးမင်းဇော်ပြည်လုံးအံ့ရွာ၊ ကူမဲ၊ မြစ်သားမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၄၇ကျော်ကျော်အောင် ကန္နားစီးမြို့မအရှေ့ရပ်၊ မြစ်သားမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၄၈အိအိထွန်း ကန္နားစီးဒေဝါကူမဲရွာမ အနောက်၊ မြစ်သားမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၄၉ဒေါ်ညိုစန်း ကန္နားစီးဒေဝါကံတောင်ရွာ၊ မြစ်သားမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၅၀အောင်နိုင်ဝင်း ကန္နားစီးဒေဝါအိုးကြီးကွေ့ရွာ၊ မြစ်သားမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၅၁နိုင်ကိုလင်း မင်္ဂလာဆိုင်းထိန်ကုန်းရပ်၊ သာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၅၂အောင်ဇော်ဗိုလ် မင်္ဂလာဆိုင်းအမှတ် (၇)၊ သာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၅၃မြတ်သူ ကန္နားစီးဒေဝါညောင်ရမ်းရွာ၊ သာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၅၄ကန္နားစီး သက်ဝေမကျဉ်းကံရွာ၊ သာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၅၅ဒေဝါမင်းမင်း ကန္နားစီးအိုင်ကြီးလည်ရွာ၊ သာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၅၆ပတ္တမြား နတ်ဆိုင်းချောင်းဝရွာ၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၅၇အောင်ကျော်ခိုင် ဗျောအဖွဲ့ရွှေပြည်ရွာ၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၅၈တက္ကသိုလ်ခိုင်ဇာလင်း ဆိုင်းညောင်ဝန်းရွာ၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၅၉သော်တာ နတ်ဆိုင်းညောင်ပင်ပုရွာ၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၆၀စိန်ဖား ဗိုလ်ကျား အဖွဲ့ပင်လယ်ကြီးကျေးရွာ၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၆၁ပုဂံသားလေး ဆန်းထွန်းအောင်ပုဂံမြို့သစ်၊ ညောင်ဦးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၆၂ဦးအုန်းညွှန့်စိန် ဘိသိတ်မှန်ချိုရပ်ကွက်၊ ညောင်ဦးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၆၃ဒေဝါကန္နားစီးမှန်ချိုရပ်ကွက်၊ ညောင်ဦးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၆၄ဒေဝါကန္နားစီးသာယာဝတီရပ်၊ ညောင်ဦးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၆၅ဒေါ်ဌေးမြင့် (မျိုးခိုင် ဆိုင်း)ညောင်ပင်သာဆည်ရွာ၊ ဝမ်းတွင်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၆၆ဦးတင်ရှိန် (ခေတ်မြန်မာ မင်္ဂလာဆိုင်း)အမှတ်(၂) နယ်မြေ၊ ဝမ်းတွင်းမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၆၇ဦးမောင်ဆင့် (တက္ကသိုလ် သားဗဒင်ဆိုင်း)လေးမျက်နှာရွာ၊ ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၆၈ဦးတင်ငွေ (မန္တလေး ရဲသီဟ မင်္ဂလာဆိုင်း)အမှတ်(၂) နယ်မြေ၊ ဝမ်းတွင်းမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၆၉ဦးဇော်ဝင်းဌေး (ဇော်ဇော်အောင် မင်္ဂလာဆိုင်း)တဲစုရွာ၊ ဝမ်းတွင်းမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၇၀ဦးဆန်းလွင် (စိန်ဗိုလ်ဟိန်း မင်္ဂလာဆိုင်း)အမှတ်(၂) နယ်မြေ၊ ဝမ်းတွင်းမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၇၁ဒေါ်သင်းအိလှိုင် (ကြယ်စင်ဟိန်း တကိုယ်တော်) ရွှေတောင်ရွာ၊ ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၇၂ဒေါ်ခင်ရီ (နတ်ဒေဝါ) တမာကုန်း၊ ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၇၃ဒေါ်ခင်ကြည် (နတ်ဒေဝါ) အမှတ် (၂) နယ်မြေ၊ ဝမ်းတွင်းမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၇၄ဒေါ်မြရင် (နတ်ဒေဝါ) ညောင်ပင်လှရွာ၊ ဝမ်းတွင်းမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၇၅ဒေါ်မြင့်မြင့်စိုး (နတ်ဒေဝါကန္နားစီး) ရွှေဂူရွာ၊ ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၇၆ဒေါ်ချိုမာ (နတ်ဒေဝါ) သဲတောမြို့၊ ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၇၇ဒေါ်သန်းသန်းမြင့် (နတ်ဒေဝါ) တောင်ဇချမ်းကုန်း၊ ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၇၈ဒေါ်ရင်ရင်သန်း (ဗိုလ်စတင်း (ရင်သွေး) စန္ဒာဗိုလ် မင်္ဂလာဆိုင်း) (စန္ဒာဗိုလ် ဆိုင်း)အောင်ဆန်းမြို့သစ် (၃)၊ မိတ္ထီလာမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၇၉ဦးကိုကြီး (ခ) ဦးအောင်ဗိုလ်သိန်း (ကိုကြီးကိုလေး မင်္ဂလာဆိုင်း)(၁၄၆) အောင်ဆန်းနယ်၊ ကျောက်ဖူးရပ်ကွက်၊ မိတ္ထီလာမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၈၀ဦးမြင့်ဦး (လမင်းသော်တာ မင်္ဂလာဆိုင်း)အောင်ဇေယျ (၃)၊ မိတ္ထီလာမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၈၁ဒေါ်ဝေဝေလှိုင် (မြန်မာပြည်ထက်စွမ်း မင်္ဂလာဆိုင်း) (ထက်စွမ်း ဆိုင်း)အောင်ဆန်းမြို့သစ် (၂)၊ မိတ္ထီလာမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၈၂ဦးစိန်ကိုဝင်း (ခ) ဦးသိန်းဝင်း (စိန်ကိုဝင်း မင်္ဂလာဆိုင်း) အောင်ဇေယျ (၃)၊ မိတ္ထီလာမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၈၃ဦးမောင်အေး (ကောင်းခန့်ဗိုလ် မင်္ဂလာဆိုင်း) သရက်ပင်ကျေးရွာ၊ မိတ္ထီလာမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၈၄ဒေါ်နှင်းကျော့ဝေ (နေမျိုးအောင် မင်္ဂလာဆိုင်း)ရန်မျိုးအောင်ရပ်ကွက်၊ မိတ္ထီလာမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၈၅ဦးကြည်မိုး (အောင်ခန့်သူ မင်္ဂလာဆိုင်း) ကျောက်ဖူးရပ်ကွက်၊ မိတ္ထီလာမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၈၆ဦးတင်ဝင်း (ကျော်ဇင်ဟိန်း မင်္ဂလာဆိုင်း) ကျောက်ဖူးရပ်ကွက်၊ မိတ္ထီလာမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၈၇ဒေါ်ခင်မြင့်(ခ)ဒေါ်ခင်ခင်မြင့် (တက္ကသိုလ်သားဟိန်း မင်္ဂလာဆိုင်း) (သားဟိန်းဆိုင်း)အောင်ဇေယျ (၁)၊ မိတ္ထီလာမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၈၈ဦးစိန်ဗိုလ်လင်း (ခ) ဦးသန်းလွင် (စိန်ဗိုလ်လင်း မေဇင်ဗိုလ်လင်း မင်္ဂလာဆိုင်း) (မေဇင်ဗိုလ်လင်းဆိုင်း)ကျောက်ဖူးရပ်ကွက်၊ မိတ္ထီလာမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၈၉ဦးဇော်လှိုင်း (ရဲရင့်မြတ် မင်္ဂလာဆိုင်း) (ရဲရင့်မြတ် ဆိုင်း)အောင်ဇေယျ (၃)၊ မိတ္ထီလာမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၉၀ဦးစိုးဝင်းထက်(ခ) ဦးစိုးမြင့် (စိုးဝင်းထက်ဆိုင်း)ပျော်ဖွယ်မြို့နယ်၊ ဒီးဒုတ်ကုန်းကျေးရွာ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၉၁ဦးဌေးဦး (ဇော်ရဲအောင် မင်္ဂလာဆိုင်း) (ဇော်ရဲအောင် ဆိုင်း)အောင်ကန်ကျေးရွာ၊ မိတ္ထီလာမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၉၂ဦးကျော်ဝင်း (ခ) ဦးစိန်ဝင်းနိုင် (ထီလာစိန်ဝင်းနိုင် မင်္ဂလာဆိုင်း) (စိန်ဝင်းနိုင် ဆိုင်း)ကျီးတောကုန်း၊ မိတ္ထီလာမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၉၃ဦးခင်မောင်သိန်း (ခ) ဦးတူးနိုင် (စိန်တူးနိုင် နတ်ဆိုင်း)ရှမ်းတဲရပ်ကွက်၊ မိတ္ထီလာမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၉၄ဒေါ်သန်းသန်းမြင့် (ရွှေမန်းသူ တကိုယ်တော်အငြိမ့်) အောင်ဇေယျ (၃)၊ မိတ္တီလာမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊
၃၉၅ဒေါ်ဌေးခင် (ခ) ဒေါ်ဇင်မာ (ယမင်း တကိုယ်တော်အငြိမ့်)အောင်ဇေယျ (၃)၊ မိတ္ထီလာမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၉၆ဒေါ်သန်းဌေး (ရွှေရည်ဦး တကိုယ်တော်အငြိမ့်) အောင်ဇေယျ (၃)၊ မိတ္ထီလာမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၉၇ဒေါ်စန်း (လမင်း တကိုယ်တော်အငြိမ့်) အောင်ဇေယျ (၃)၊ မိတ္ထီလာမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၉၈ဒေါ်မဉ္ဇူသန်း (ဆန်းသော်တာ တကိုယ်တော်အငြိမ့်)အောင်ဇေယျ (၃)၊ မိတ္ထီလာမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃၉၉ဦးအောင်မင်းဇော် (အောင်မင်းဇော် ကန္နားစီးဒေဝါ) ပြည်သာယာ (မြောက်)၊ မိတ္ထီလာမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၀၀ဒေါ်စန်းရီ (ဒေါ်စန်းရီ ကန္နားစီးဒေဝါ) အောင်ဇေယျ (၆)၊ မိတ္ထီလာမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၀၁ဦးသောကြာ ကန္နားစီးဒေဝါအောင်ဇေယျ (၉)၊ မိတ္ထီလာမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၀၂အိတိုး ကန္နားစီးဒေဝါညောင်ကုန်းကျေးရွာ၊ မိတ္ထီလာမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၀၃ဦးထွန်းမျိုးဦး (ထွန်းမျိုးဦး ကန္နားစီးဒေဝါ)ရှင်မြို့ကျေးရွာ၊ မိတ္ထီလာမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၀၄ဦးနေမျိုးထက် (နေမျိုးထက် ကန္နားစီးဒေဝါ) ကြည်သာယာ (မြောက်) ၊ မိတ္ထီလာမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၀၅ဒေါ်ဥမ္မာသန်း (ဒေါ်ဥမ္မာသန်း ကန္နားစီးဒေဝါ) အောင်ဆန်းရပ်ကွက်၊ မိတ္ထီလာမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၀၆ဦးတင်မောင်ဦး (ပေါက်စ ဘိသိတ်)အမှတ် (၁) ရပ်ကွက်၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၀၇ခေတ်သစ်ဝင်းနိုင် ဘိသိတ်ရွာကြီးရွာ၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၀၈ဦးရဲဝင်းကျော် (ဒေါင်းဝါ ဘိသိတ်)စံစပ်ကုန်း၊ နွားထိုးကြီးမြို့၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၀၉ဦးမြင့်ဌေး (ခန့်စည်သူ မင်္ဂလာဆိုင်း) (ခန့်စည်သူ ဆိုင်း)အမှတ် (၄) ရပ်ကွက်၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၁၀မန္တလာမျိုးဟိန်းထက်သမီးသီရိအောင်ဆိုင်းစံစပ်ကုန်း၊ နွားထိုးကြီးမြို့၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၁၁ဇော်ဇော်ဗိုလ် မင်္ဂလာဆိုင်း (ဇော်ဇော်ဗိုလ် ဆိုင်း)အမှတ် (၅) ရပ်ကွက်၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၁၂စိန်ဝင်းခိုင် သမီး ဖူးပြည့်ခိုင် မင်္ဂလာဆိုင်း (ဖူးပြည့်ခိုင် ဆိုင်း)ရွာကြီးရွာ၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၁၃မန္တလေးပေါက်ကျိုင်းနှင့် ဖူးပွင့်ခိုင် မင်္ဂလာဆိုင်း မြဝတီရွာ၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၁၄ဇာနည်ဗိုလ်မင်္ဂလာဆိုင်း (ဇာနည်ဗိုလ် ဆိုင်း)အမှတ် (၂) ရပ်ကွက်၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၁၅ခါးပြတ် မင်္ဂလာဆိုင်းဘူတာရပ်ကွက်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၁၆ဒေါ်ငွေရီ ကန္နားစီး ဒေဝါစံပြရပ်ကွက်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၁၇ဒေါ်သန်းမြ ကန္နားစီး ဒေဝါအောင်မင်္ဂလာရပ်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၁၈ဦးဟန်သူထိုက် ကန္နားစီး ဒေဝါအောင်မင်္ဂလာရပ်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၁၉သဲစုလှိုင် မင်္ဂလာဆိုင်းဘူတာရပ်ကွက်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၂၀ကြည်သာဗိုလ် မင်္ဂလာဆိုင်းပြည်တော်သာရပ်ကွက်၊ ကျော်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၂၁ဝေဝေခိုင် မင်္ဂလာဆိုင်းအောင်မင်္ဂလာရပ်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၂၂စတားဗိုလ်ရှိုင်း  မင်္ဂလာဆိုင်းစံပြရပ်ကွက်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၂၃ကြူကြူမာ တစ်ကိုယ်တော်အငြိမ့်တမ္ပဝတီရပ်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၂၄နန္ဒာဝင်း တစ်ကိုယ်တော်အငြိမ့်(၉၀၂) သီတာအေးရပ်ကွက်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၂၅မေရှင်းသန့် တစ်ကိုယ်တော်အငြိမ့်အောင်ချမ်းသာရပ်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၂၆ဥမ္မာခင် တစ်ကိုယ်တော်အငြိမ့်ထထ/၃၀၊ (စ) ရပ်ကွက်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၂၇နန်းဒေဝီ တစ်ကိုယ်တော်အငြိမ့်(၉၀၂)၊ သီတာအေးရပ်ကွက်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၂၈ဝင်းစန္ဒာ တစ်ကိုယ်တော်အငြိမ့်သပြေတန်းကျေးရွာ၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
၄၂၉ရွှေရည်လင်း တစ်ကိုယ်တော်အငြိမ့်ဝက္ကမှုကျေးရွာ၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
၄၃၀လမင်းသဇင် တစ်ကိုယ်တော်အငြိမ့်ရွှေနံသာရပ်၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
၄၃၁ထက်ထက်ထူးဝေ တစ်ကိုယ်တော်အငြိမ့်ရန်အောင်မြင်ရပ်၊ ပေါက်တောရွာ၊ ဒက္ခိနသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
၄၃၂စန္ဒာအောင် တစ်ကိုယ်တော်အငြိမ့်အမှတ် (၁၃၄)၊ ရေအိုးစဉ်လမ်း၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
၄၃၃အိပုံ့ပုံ့ တစ်ကိုယ်တော်အငြိမ့်သူဌေးကုန်းကျေးရွာ၊ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
၄၃၄စန်းဂုဏ်ရောင် တစ်ကိုယ်တော်အငြိမ့်ဗိုလ်မင်းနောင်ရပ်ကွက်၊ တပ်ကုန်းမြို့၊ နေပြည်တော်၊
၄၃၅ဆုရွှန်း တစ်ကိုယ်တော်အငြိမ့်သပြေပင်ကျေးရွာ၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
၄၃၆ပင်တိုင်စံ တစ်ကိုယ်တော်အငြိမ့်ရှားတော၊ တပ်ကုန်းမြို့၊ နေပြည်တော်
၄၃၇နီနီအောင် တစ်ကိုယ်တော်အငြိမ့်ဝက္ကမှုကျေးရွာ၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
၄၃၈ကြည်နူးထက် တစ်ကိုယ်တော်အငြိမ့်စာတိုက်လမ်း၊ ပန်းထိမ်တန်းရပ်ကွက်၊ မိတ္ထီလာမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၃၉ညီဇော် ဇာတ်အဖွဲ့ရုပ်ရှင်ရုံလမ်း၊ မင်းရပ်ရပ်ကွက်၊ မိတ္ထီလာမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၄၀ရွှေပွဲမင်း ဇာတ်အဖွဲ့အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၄၁ရွှေမန်းစတိုင် ဘိသိတ်အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၄၂မန္တလာချစ်မွှေး ဘိသိတ်စံပြရပ်ကွက်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၄၃ဦးမြင့်ငွေ ဘိသိတ်အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၄၄အောင်ကျော်သန်း ကန္နားစီးဒေဝါ ဖိုးလေးလုံးကျေးရွာ၊ မကွေးမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၄၅ဂီတကြယ်လေး ဥက္ကာဇော် မင်္ဂလာဆိုင်းအောင်မင်္ဂလာရပ်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၄၆သားဝင်းတင် မင်္ဂလာဆိုင်းသာယာအေးရပ်ကွက်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၄၇ကိုကိုဝင်း-မင်းခန့်ဗိုလ် မင်္ဂလာဆိုင်းသာယာအေးရပ်ကွက်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၄၈စည်သူမင်း မင်္ဂလာဆိုင်းစံပြရပ်ကွက်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၄၉ပျိုလုမောင် မင်္ဂလာဆိုင်းစံပြရပ်ကွက်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၅၀မိုးဝင်း မင်္ဂလာဆိုင်းအောင်မင်္ဂလာရပ်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၅၁ရဲရင့်နောင် မင်္ဂလာဆိုင်းတမ္ပဝတီရပ်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၅၂အောင်မြတ်မွန် မင်္ဂလာဆိုင်းအခန်း-၂၂၊ တိုက်-၇၊ တော်ဝင်အိမ်ရာ၊ ဗဟိုလမ်း၊ ၄၁ တိုးချဲ့ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း)၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၄၅၃ဇင်ဦး မင်္ဂလာဆိုင်းသာယာအေးရပ်ကွက်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၅၄ဟန်ဇာ မင်္ဂလာဆိုင်းအောင်မင်္ဂလာရပ်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၅၅လှိုင်စတင်း မင်္ဂလာဆိုင်းပိတောက်ငုတ်ကျေးရွာ၊ နတ်မောက်မြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၅၆နိုင်ဂျော်ကာ မင်္ဂလာဆိုင်းစံပြရပ်ကွက်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၅၇ဇော်ပိုင် မင်္ဂလာဆိုင်းရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမကြီးဘေး၊ မြစခန်းသာရပ်၊ ပျော်ဘွယ်မြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၅၈စံ မင်္ဂလာဆိုင်းအမှတ် (၆) ရပ်ကွက်၊ ညောင်ဦးမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 
၄၅၉မင်းခန့် မင်္ဂလာဆိုင်းကြောင်ရေကျေးရွာ၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
၄၆၀နေယံ မင်္ဂလာဆိုင်းတောင်စဉ်အေး၊ အင်ပင်အုပ်စု၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
၄၆၁သိန်းဇော် မင်္ဂလာဆိုင်းဘုရင်နောင်ရပ်ကွက်၊ တပ်ကုန်းမြို့၊ နေပြည်တော်
၄၆၂ဗိုလ်ဗိုလ်အောင် မင်္ဂလာဆိုင်းရှားတောရွာ၊ တပ်ကုန်းမြို့၊ နေပြည်တော်
၄၆၃စိန်တွတ်တီး မင်္ဂလာဆိုင်းကမ္မဝတီရပ်ကွက်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၆၄ဦးအောင်စိုးမင်း (ရွှေလက်သံ မင်္ဂလာဆိုင်း)ဈေးသစ်ရပ်ကွက်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၆၅ဦးဘိုသိန်း (ပိုင်စိုး မင်္ဂလာဆိုင်း)ဘူတာရပ်ကွက်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၆၆ဦးပြုံးချို (သားဓူဝံ မင်္ဂလာဆိုင်း)စံပြရပ်ကွက်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၆၇အာကာကျော် မင်္ဂလာဆိုင်းအောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၆၈ဦးစိုးလွင် (ရဲကိုကို မင်္ဂလာဆိုင်း)အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၆၉ဦးစိန်အောင် (မန္တလေးဇော်မင်း မင်္ဂလာဆိုင်း) ဘူတာရပ်ကွက်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၇၀ဦးသိန်းဟန် (ဂျော်ဗဒင်း မင်္ဂလာဆိုင်း)ပြည်တော်သာရပ်ကွက်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၇၁ဦးခိုင်ဇော် (ခိုင်ဇော်နိုင် မင်္ဂလာဆိုင်း)အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၇၂ဦးစိုးအောင် (ညီပိုင် မင်္ဂလာဆိုင်း)စံပြရပ်ကွက်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၇၃ဦးဇင်မိုးလင်း (မန္တလေးဝင်းနောင် မင်္ဂလာဆိုင်း)ကမ္မဝတီရပ်ကွက်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၇၄ကောင်းသန့်+ခင်သစ်လွင် ကြယ်စင်မောင်နှမ မင်္ဂလာဆိုင်းအမှတ် (၉၀၂)၊ သီတာအေးရပ်ကွက်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၇၅ဦးရွှေဗဒင်းမောင် (ခ) ဦးမိုးခိုင် (မော်ဒယ်နှိုင်းယှဉ် မင်္ဂလာဆိုင်း)အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၇၆ဦးမင်းမင်းဦး (မင်းမင်းဦး အလှသစ်ဇာတ်)(စ) ရပ်ကွက်၊ (ထထ/ ၃၀)၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၇၇ကျော်ဝင်းရွှေ  (တက္ကသိုလ်ဟိန်းယံ- အိကေခိုင် မင်္ဂလာဆိုင်း)အမှတ် (၉၀၂)၊ သီတာအေးရပ်ကွက်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၄၇၈ဦးအောင်ဇော်ဗိုလ် ပဒေသာကပွဲသပြေတန်းကျေးရွာ၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
၄၇၉ဦးရီလှိုင်ဝင်း (ဂုဏ်ရောင်သစ် ပဒေသကပွဲ)ဝက္ကမှုကျေးရွာ၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
၄၈၀ဦးစိုးသိန်း (ခ) ဦးအောင်စိုးမင်း (ဂီတအားမာန် ပဒေသာကပွဲ)ရွှေနံသာရပ်၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
၄၈၁ဦးဗိုလ်မြင့် (ခ) ဦးမြမင်းဗိုလ် (အောင်ဗိုလ်ဗိုလ်မင်္ဂလာဆိုင်း)ရန်အောင်မြင်ရပ်၊ ပေါက်တောရွာ၊ ဒက္ခိနသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
၄၈၂ဦးဗိုလ်လင်း  (စတားဗိုလ်လင်း မင်္ဂလာဆိုင်း)အမှတ် (၁၃၄)၊ ရေအိုးစဉ်လမ်း၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
၄၈၃ဦးစိန်တင်မောင် (ဇော်လင်းနိုင် မင်္ဂလာဆိုင်း)သူဌေးကုန်းကျေးရွာ၊ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
၄၈၄ဒေါ်ခင်ထွေးဦး (ခန့်ခန့်ဗိုလ် မင်္ဂလာဆိုင်း)ဗိုလ်မင်းနောင်ရပ်ကွက်၊ တပ်ကုန်းမြို့၊ နေပြည်တော်
၄၈၅ဒေါ်စောဥမ္မာ (သဲနုနိုင် မင်္ဂလာဆိုင်း) သပြေပင်ကျေးရွာ၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
၄၈၆ဒေါ်အိရွှေစင် (ရွှေလတ် ပဒေသာကပွဲ)ရှားတော၊ တပ်ကုန်းမြို့၊ နေပြည်တော်
၄၈၇ဦးတင်ထွန်း (ပစ်တိုင်းထောင် ပဒေသာကပွဲ)ဝက္ကမှုကျေးရွာ၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
၄၈၈ဦးသန်းဌေး(ရွှေဟန်သစ် ပဒေသာကပွဲ)ကြောင်ရေကျေးရွာ၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
၄၈၉ဦးဇော်မင်းသန်း (စိန်ဗိုလ်နိုင် ပဒေသာကပွဲ)တောင်စဉ်အေး၊ အင်ပင်အုပ်စု၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
၄၉၀မသင်းသင်းနိုင် (စိန်သောင်းဟန် မင်္ဂလာဆိုင်း)ဘုရင်နောင်ရပ်ကွက်၊ တပ်ကုန်းမြို့၊ နေပြည်တော်
၄၉၁ဦးရွှေ (နုနုလွှင် ဆိုင်းအဖွဲ့)တပ်ကုန်းမြို့၊ နေပြည်တော် 
၄၉၂ပွဲကြိုက်သူ ဝိုင်ပုံချစ် ဆိုင်းအဖွဲ့ဆရာစံရပ်ကွက်၊ တပ်ကုန်းမြို့၊ နေပြည်တော် 
၄၉၃မင်္ဂလာအောင်သင်း ဘိသိတ်ဆရာစံရပ်ကွက်၊ တပ်ကုန်းမြို့၊ နေပြည်တော် 
၄၉၄“စိန်မြအောင်” မင်္ဂလာဆိုင်း ဦးစိန်မြအောင်အမှတ် (၁၆၉၇)၊ ဆိုရှယ်လစ် (၁၈) လမ်း၊ ရှင်စောပုရပ်ကွက်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၄၉၅“အောင်စေပိုင်စေ” မြန်မာမှုတေးဂီတ ဒေါ်သိန်းမွန်စိုး(၂) ရပ်ကွက်၊ ဦးစစ်ကိုလမ်း၊ တောင်ငူမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၄၉၆“ဒို့ရွာသားကျော်ကိုကို” မင်္ဂလာဆိုင်း ဦးမျိုးမြင့်မဲခုံကျေးရွာအုပ်စု၊ ရေစက်ကျေးရွာ၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၄၉၇“ဒီဇင်ဘာဒိုးလေး” မင်္ဂလာဆိုင်း ဦးစည်သူမင်္ဂလာရာမတိုက်ခန်း (၂၀/၂၁)၊ အလင်းရောင်ရပ်ကွက်၊ နန်းတော်ရာ၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၄၉၈“မြို့တော်အက်စစ်” မင်္ဂလာဆိုင်း ဒေါ်လှလှထွေးအမှတ် (၁၂၉၈)၊ ဆိုရှယ်လစ် (၁၁) လမ်း၊ ရှင်စောပုရပ်ကွက်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၄၉၉“ပြည်မြန်မာဟိန်းသူကျော်” မင်္ဂလာဆိုင်း ဒေါ်မိုးသူဇာစန်းနဂါးလိမ်ဘုရားလမ်း၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၀၀“မိုးပျံ” နတ်ဆိုင်း ဒေါ်အေးအေးသန်းအင်းဝင် (၁၀) လမ်း၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၀၁“စိန်မင်းနိုင်” မင်္ဂလာဆိုင်း (ခါးပြတ်) ဦးကြည်ဝင်းမအူတန်းကျေးရွာ၊ ညောင်လေးပင်မြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၀၂“ရွှေညီကို” မင်္ဂလာဆိုင်း (ခြမ်းပဲ့) ဦးမင်းဇော်တော်ဝိစံပြကျေးရွာ၊ ညောင်လေးပင်မြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၀၃“စိန်းသိန်းဝင်း” မင်္ဂလာဆိုင်း (ခြမ်းပဲ့) ဦးသိန်းဝင်းကျားချောင်းကျေးရွာ၊ ညောင်လေးပင်မြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၀၄“ကန္နားစီး” ဒေဝါလုပ်ငန်း ဦးခင်မောင်အေးမြို့မ (၃) ရပ်ကွက်၊ ပြွန်တန်ဆာ၊ ညောင်လေးပင်မြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၀၅“စိန်ဗိုလ်ဝင်း” မင်္ဂလာဆိုင်းအဖွဲ့ ဦးလူလှကန်တော်ဦးတိုးချဲ့ (၃) လမ်း၊ မြို့မ (၁) ရပ်ကွက်၊ ညောင်လေးပင်မြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၀၆“မဟာ-ရန်ကုန်” ရှိုင်းမင်းဗိုလ် မင်္ဂလာဆိုင်း ဦးထွန်းမြင့်ဒိုးတန်းကျေးရွာ၊ ပဲနွယ်ကုန်း၊ ကျောက်တံခါးမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၀၇“ဦးဇော်ဝင်း” မင်္ဂလာဆိုင်းကြီး ဦးဇော်ဝင်းထိန်တောကျေးရွာ၊ ပဲနွယ်ကုန်း၊ ကျောက်တံခါးမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၀၈“စတားဗိုလ်လှိုင်း” မင်္ဂလာဆိုင်း (ခါးပြတ်) ဦးစတားဗိုလ်လှိုင်းပဲနွယ်ကုန်း၊ ကျောက်တံခါးမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၀၉“အောင်ကျော်မိုး” မင်္ဂလာဆိုင်း (ခါးပြတ်) ဦးအောင်ကျော်မိုးတောကျွဲအင်း (ခ) အောင်မြင်မြို့၊ ပဲနွယ်ကုန်း၊ ကျောက်တံခါးမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၁၀“အောင်ဇော်ဟိန်း” မင်္ဂလာဆိုင်း (ခါးပြတ်) ဦးအောင်ဇော်အေးပဲနွယ်ကုန်း၊ ကျောက်တံခါးမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၁၁“မေသင်္ကြန်” မင်းသမီး (တစ်ကိုယ်တော်) ဒေါ်မေသင်္ကြန်ပဲနွယ်ကုန်း၊ ကျောက်တံခါးမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၁၂“မျိုးကိုကို” မင်္ဂလာဆိုင်းကြီး ဦးမျိုးကိုကိုကျောက်တံခါးမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၁၃“စိန်ဝင်းနိုင်” မင်္ဂလာဆိုင်းကြီး ဦးဝင်းနိုင်မန်ကျဉ်းပင်ကျေးရွာ၊ ကျောက်တံခါးမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၁၄“ရဲဝင်းနိုင်၊ ရဲလင်းနိုင်” မင်္ဂလာဆိုင်း ဦးသောင်းညွန့်ခေတ္တရာ (၄) လမ်း၊ စာတိုက်ရပ်ကွက်၊ ကျောက်တံခါးမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၁၅“ဇော်လင်းကို” မင်္ဂလာဆိုင်းအဖွဲ့ (နယ်ဆိုင်း) ဦး‌ဇော်လင်းကိုပဲနွယ်ကုန်း၊ ကျောက်တံခါးမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၁၆“နတ်ကန္နားစီး” လုပ်ငန်း ဒေါ်မိုးမိုးခိုင်ဘုရားကြီးလမ်းရပ်ကွက်၊ သုံးဆယ်မြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၁၇“ဦးသောင်းညွန့်” မင်္ဂလာဆိုင်းအဖွဲ့ ဦးသောင်းညွန့်အနောက်ရိုးကြီးရပ်ကွက်၊ သုံးဆယ်မြို့၊ သာယာဝတီမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၁၈“နတ်ကန္နားစီး” လုပ်ငန်း ဒေါ်မြင့်စိန်သာယာကုန်းကျေးရွာ၊ သုံးဆယ်မြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၁၉“နတ်ကန္နားစီး” လုပ်ငန်း ဦးမြင့်ဇော် (ခ) လင်းလင်းအောင်တဘူးဝရွာ၊ ဥက္ကံအနောက်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၂၀“ဦးဝင်း” နတ်ဒေဝါဆိုင်း ဦးဝင်းဖိုးခေါင်၊ သာယာဝတီမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၂၁“ဦးမြမင်းဆွေ” ဆိုင်းတေးဂီတအဖွဲ့ ဦးမြမင်းဆွေဘွက်ကုန်းကျေးရွာ၊ သာယာဝတီ၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၂၂“ဦးအေးမင်းဇော်” နတ်တွဲဆိုင်းအဖွဲ့ ဦးအေးမင်းဇော်ဗေဒင်ကုန်းရပ်ကွက်၊ သာယာဝတီ၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၂၃“ဦးဇော်မျိုးချစ်” နတ်ကန္နားစီး ဦးဇော်မျိုးချစ် (ခ) ထာဝရချစ်ချစ်ရှားစီးဘိုကျေးရွာ၊ သာယာဝတီ၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၂၄“သစ်ဆန်းဇာတ်သဘင်” ဦးမြစန်း(၅/ ၁၁) လမ်း၊ ခေတ္တရာမြို့သစ်၊ ပြည်မြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၂၅“သရဖူဝေယံဟိန်း” မင်္ဂလာဆိုင်း ဦးကျော်စိုးဟန်(၆/ ၄) လမ်း၊ ခေတ္တရာရပ်ကွက်၊ ပြည်မြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၂၆“မိုးကျော်ကျော်” မင်္ဂလာဆိုင်း ဦးမြင့်ကျော်ခေတ္တရာမြို့သစ်၊ ပြည်မြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၂၇“ဆုဖန်ဝါ” ကန္နားစီးဒေဝါ ဒေါ်သောင်းစုဝင်းပြည်မြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၂၈“ကေသီထွန်း” မင်္ဂလာဆိုင်း ဦးဝင်းနိုင်ပြည်မြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၂၉“သန်းဝင်းအောင်” နတ်ဆိုင်း ဦးသန်းဝင်းခေတ္တရာမြို့သစ်၊ ပြည်မြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၃၀“ကိုကြည်စိုး” ကန္နားစီးဒေဝါ ဦးကြည်စိုးလင်းနဝင်းဝါရုံ၊ ပြည်မြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၃၁“ရန်နိုင်ဦး” ကန္နားစီးဒေဝါ ဦးရန်နောင်ဦးနဝင်းဝါရုံ၊ အကောက်တဲလမ်း၊ ပြည်မြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၃၂“မြန်မာပြည်စွမ်း” မင်္ဂလာဆိုင်း ဦးတင်ရွှေကူကြီးလမ်း၊ ကြာနီကန်ရပ်ကွက်၊ ရွှေတောင်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၃၃“ဖိုးပြည့်စုံ” မင်္ဂလာဆိုင်း ဦးမျိုးကျော်သူ (ခ) ဦးမြခိုင်ရွာသစ်လမ်း၊ ကြာနီကန်ရပ်ကွက်၊ ရွှေတောင်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၃၄“ကိုကိုနိုင်” မင်္ဂလာစည်တော် ဦးသန်းနိုင်ကြာနီကန်ရပ်ကွက်၊ ရွှေတောင်မြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၃၅“ရွှေပြည်ဟိန်း” မင်္ဂလာစည်တော် ဦးမောင်မောင်တုတ်ကြာနီကန်ရပ်ကွက်၊ ရွှေတောင်မြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၃၆“စူပါဗိုလ်ဟိန်း” မင်္ဂလာဆိုင်း ဦးဉာဏ်ဟိန်းဆံတော်နယ်မြေ၊ နဂါးလိမ်တန်း၊ ပြည်မြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၃၇“ဇော်ဝင်းနိုင်” မင်္ဂလာဆိုင်း ဦးမြစန်းပြည်မြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၃၈“ထာဝရသစ္စာ” အငြိမ့် ဦးမြတ်လင်းဖက်တန်းရပ်၊ ရွာဘဲ၊ ပြည်မြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၃၉“အောင်ရတနာ” မင်္ဂလာစည်တော် ဦးမြင့်အောင်ကြာနီကန်ရပ်ကွက်၊ စိန်ဇေရပ်လမ်း၊ ရွှေတောင်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၄၀“ပေါက်ကျော်မ” မင်္ဂလာဆိုင်း ဒေါ်သန်းသန်းအေးဥသျှစ်ပင်ရွာ၊ ပန်းတောင်းမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၄၁“စိန်ကိုမြင့်” နတ်ဆိုင်း ဦးမြင့်သောင်းဥသျှစ်ပင်ရွာ၊ ပန်းတောင်းမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၄၂“စိန်တင်စိုး” နတ်ဆိုင်း ဦးတင်စိုးသစ်စိမ့်ပင်ရွာ၊ ပန်းတောင်းမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၄၃“ဇေယျာရွှေ” နတ်ဆိုင်း ဦးတင်ရွှေလဲကျေးရွာ၊ ပန်းတောင်းမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၄၄“ပိုင်ပိုင်” ကန္နားစီးဒေဝါ ဦးစန်းလှိုင်ကျားအိုရွာ၊ ပန်းတောင်းမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၄၅“တွယ်တာမောင်” ကန္နားစီးဒေဝါ ဦးကျော်သီဟဥသျှစ်ပင်ရွာ၊ ပန်းတောင်းမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၄၆“လင်းလင်း” ကန္နားစီးဒေဝါ ဦးလင်းနိုင်ကျော်ဥသျှစ်ပင်ရွာ၊ ပန်းတောင်းမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၄၇“ဦးသိန်းနိုင်” နတ်သဘင် ဦးသိန်းနိုင်အင်းတိုင်ပုကျေးရွာ၊ နတ်တလင်းမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၄၈“ဦးရွှေပန်” နတ်ဒေဝါ ဦးရွှေပန်နတ်သျှင်နောင်လမ်း၊ ရွာမရပ်ကွက်၊ နတ်တလင်းမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၄၉“ဦးသိန်းစိုး” နတ်ဒေဝါ ဦးသိန်းစိုးဝက်ပုတ်၊ ရွာမရပ်ကွက်၊ သဲကုန်းမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၅၀“‌ကျော်မင်းဝင်း” နတ်သဘင် ဦးဝင်းစိုးပေါင်းတည်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၅၁“ဦးလှကြည်” နတ်ဒေဝါ ဦးလှကြည်သရက်ကုန်းကျေးရွာ၊ နတ်တလင်းမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၅၂“ဇော်ဝင်းထွန်း” နတ်သဘင် ဦးဇော်ဝင်းနတ်တလင်းမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၅၃“အေးချစ်သူ” မင်္ဂလာဆိုင်း ဒေါ်သူဇာအေးအောင်နတ်တလင်းမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၅၄“ဦးအောင်မိုးထွန်း” နတ်သဘင်  ဦးအောင်မိုးထွန်းအေးငြိမ်းသာမြို့သစ်၊ နတ်တလင်းမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၅၅“နတ်မင်းသားစန်းစန်း” နတ်သဘင် ဦးမောင်စန်းသဲကုန်းမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၅၆“‌ကျော်မင်းစိုး” နတ်သဘင် ဦးဝင်းမြင့်စိုးပေါင်းတည်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၅၇“စန်းစန်းမိုး” နတ်သဘင်အဖွဲ့ ဒေါ်စန်းစန်းမိုးနတ်တလင်းမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၅၈“ဦးထွန်းထွန်းမင်း” နတ်ဒေဝါ ဦးထွန်းထွန်းမင်းမိုးညို၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၅၉“အောင်အောင်” နတ်တွဲဆိုင်း ဦးအောင်အောင်နတ်တလင်းမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၆၀“စန်းသော်တာစိုးစိုး” နတ်ဒေဝါ ဦးခင်စိုးနတ်တလင်းမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၆၁“ဦးဇော်လတ်” နတ်သဘင်အဖွဲ့ ဦးဇော်လတ်အောင်မင်္ဂလာလမ်း၊ ရွာမရပ်ကွက်၊ နတ်တလင်း၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၆၂“ဦးကျော်ကျော်” နတ်ဒေဝါ ဦးကျော်ကျော်သဲကုန်းမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၆၃“ဦးဘိုဘို (ခ) အောင်မြတ်ကျော်” မင်္ဂလာဆိုင်း ဇီးကုန်းမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၆၄“ဒေါ်စန်းဝင်း” နတ်သဘင် နတ်တလင်းမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၆၅“ဦးစိုးနိုင်” နတ်သဘင်အဖွဲ့ ဇီးကုန်းမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၆၆“ဦးကျော်ဇောလင်း” နတ်ဒေဝါ ဦးကျော်ဇောလင်းတာပွန်ကျေးရွာ၊ နတ်တလင်းမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၆၇ဦးဝင်းမြင့်ဦး (ဒေဝါတည်ထောင်) ကုန်းသာကျေးရွာ၊ ကျုံပျော်မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၅၆၈ဦးမင်းတင် (ဒေဝါဆိုင်း)ဖိုးထောင်ကျေးရွာ၊ ကျုံပျော်မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၅၆၉ဦးဝါဝါမိုး (ဒေဝါတည်ထောင်)အကယ်ကြီးကျေးရွာ၊ ကျုံပျော်မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၅၇၀ဦးထွန်းထွန်း ( ဒေဝါဆိုင်း)ကာသစ်ကျေးရွာ၊ ကျုံပျော်မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၅၇၁ဦးသိန်းသန်းစိုး (ခ) သန်းတင် (ဒေဝါတည်ထောင်)သောင်ကြီးကျေးရွာ၊ ကျုံပျော်မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၅၇၂ဦးခိုင်စပါယ် (ဒေဝါတည်ထောင်)ဝဲကြီးကျေးရွာ၊ ကျုံပျော်မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၅၇၃ဦးနောင်နောင်စိုး (ဒေဝါတည်ထောင်)အောင်ဆန်းရပ်ကွက်၊ ဘောဝတီလမ်း၊ ကျုံပျော်မြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၅၇၄ဦးရီတင် (မင်္ဂလာဆိုင်း)အောင်ဆန်းရပ်ကွက်၊ ကျုံပျော်မြို့၊ ကျံပျော်မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၅၇၅ဦးကျော်လွင် (ဒေဝါတည်ထောင်)သဘောရိုးကျေးရွာ၊ ကျုံပျော်မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၅၇၆ဦးမိုးကျော်ကျော် (ဒေဝါတည်ထောင်)မိုးကြိုးပစ်ကျေးရွာ၊ ကျုံပျော်မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၅၇၇ဦးမြင့်စိုး (ဒေဝါတည်ထောင်)သပြေကွင်းကျေးရွာ၊ ပျဉ်းကတိုးကုန်းအုပ်စု၊ ကျုံပျော်မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၅၇၈ဦးညီညီ (ဝါဝါနိုင် ကန္နားစီးဒေဝါ)ကုန်းသာလေးကျေးရွာ၊ ကျုံပျော်မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၅၇၉ဦးဝင်းရွှေ ( မင်းမင်းစိုး ကန္နားစီးဒေဝါ)ထော်ဦးကျေးရွာ၊ ကျုံပျော်မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၅၈၀ဦးစိုးသိန်း ( အောင်စိုးမင်း ကန္နားစီးဒေဝါ)သပြေအိုင်ကျေးရွာ၊ ရေကြည်မြို့နယ်၊ ပိတောက်ချောင်း၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး 
၅၈၁ဦးစိန်ဝင်း (ဖြူဖြူဝင်း ကန္နားစီးဒေဝါ)ရေကြည်မြို့နယ်၊ နေဝင်းရပ်ကွက်၊ (၁၀) လမ်း၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၅၈၂ဦးမြတ်ထွေး (ဒီပါရုမ်-မင်္ဂလာစည်တော်)သံဒင်းကျေးရွာ၊ ရေကြည်မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၅၈၃ဦးနိုင်ဦး (မိမိနိုင်-ကန္နားစီးဒေဝါ)ဆရာစံရပ်ကွက်၊ ကြံခင်းစုကျေးရွာ၊ ရေကြည်မြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၅၈၄ဦးကိုဝင်း (စိုးမင်းဝင်း ဒေဝါ)သပြေအိုင်ကျေးရွာ၊ ရေကြည်မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၅၈၅ဒေါ်နှင်းနှင်းအေး (ကန္နားစီးဒေဝါ)ကွမ်းခြံကုန်းကြီးကျေးရွာ၊ ရေကြည်မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၅၈၆ဦးထွန်းထွန်း ( ဆန်းမင်းဦး ကန္နားစီးဒေဝါ)အုန်းတောလမ်း၊ ရေကြည်မြို့နယ်၊ အသုတ်မြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၅၈၇ဦးညီညီထွန်း ( နွယ်နီဝင်း ကန္နားစီးဒေဝါ)ဆေးရုံကွက်သစ် (၂) လမ်း၊ ရေကြည်မြို့နယ်၊ အသုတ်မြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၅၈၈ဦးသိန်းရွှေ (မြသိန်းရွှေ ဒေဝါဆိုင်း)ငါးဘတ်အိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကနီကျေးရွာ၊ ဓနုဖြူမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၅၈၉ဦးမြင့်ခိုင် (မင်းဗိုလ်ဗိုလ် မင်္ဂလာဆိုင်း)အမှတ် (၁၂) ရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းလမ်း၊ ဓနုဖြူမြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၅၉၀ဒေါ်သိန်းနု (သန့်ဇင်မိုး ဒေဝါဆိုင်)အမှတ် (၁၈) ရပ်ကွက်၊ ဦးပုညလမ်း၊ ဓနုဖြူမြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၅၉၁ဒေါ်တင်တင်ထွေး (ကန္နားစီး ဒေဝါ)အမှတ် (၃)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ အသုတ်မြို့၊ ရေကြည်မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၅၉၂ဦးလှိုင်ထွန်း  (စိန်လှိုင်ထွန်း မင်္ဂလာဆိုင်း)ထူးကြီးမြို့၊ အင်္ဂပူမြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၅၉၃ဆွေဆွေနွယ် နတ်ဒေဝါဈေးပိုင်းလမ်း၊ ဘုရားကုန်းကျေးရွား၊ ဟင်္သတာမြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၅၉၄ဦးမျိုးလေး (မျိုးမင်းဇော် ကန္နားစီးဒေဝါ) ယုံသလင်းကျေးရွာ၊ ဟင်္သာတမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၅၉၅ဦးသန်းထိုက်အောင် (အောင်မိုးလင်း ကန္နားစီးဒေဝါ)မရမ်းချိုကျေးရွာ၊ ဟင်္သာတမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၅၉၆ဒေါ်ဌေးဌေးမြင့် (ရွှေ မင်္ဂလာဆိုင်း)(၁၀၂)၊ ကြည့်ကန်လမ်း၊ တာငါးဆယ်မြောက်ရပ်ကွက်၊ ဟင်္သာတမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၅၉၇ဦးစိုးနိုင် (ဒေဝါဆိုင်း)လိမ်ချောင်း၊  ကြက်တူရွေးကျေးရွာ၊ ဟင်္သာတမြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၅၉၈ဦးမိုးဝင်း (မြန်မာပြည်မိုးဝင်း မင်္ဂလာဆိုင်း)တက္ကသိုလ်လမ်းမကြီး၊ ကနောင်စုရပ်ကွက်၊ ဟင်္သာတမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၅၉၉ဦးမြသန်း (မြဖိုးဆောင်း မင်္ဂလာဆိုင်း)တာကလေးရပ်ကွက်၊ ဗဂျီနီးယား (၃) လမ်း၊ ဟင်္သာတမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၆၀၀ဦးကျော်သန်း (ပေါက်ပေါက်ကျော် ကန္နားစီးဒေဝါ)ချင်းဘိုအုပ်စု၊ ပေါက်ကုန်းကျေးရွာ၊ ဟင်္သာတမြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး 
၆၀၁ဦးအောင်မိုးဇော် (ကန္နားစီးဒေဝါ)လယ်တီကွင်းကျေးရွာ၊ ဟင်္သာတမြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၆၀၂ဦးကျော်ဝင်းထွဋ် (ကျော်လင်းထွဋ် ဒေဝါဆိုင်း)ယုံသလင်းကျေးရွာ၊ ဟင်္သာတမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၆၀၃ဦးနေဝင်း (ကန္နာစီးဒေဝါ)တာကလေးရပ်ကွက်၊ ဟင်္သာတမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၆၀၄ဦးတင်ဦးလေး (တင်ဦးလေး နတ်ဒေဝါ)အင်္ဂပိုအုပ်စု၊ သဲကုန်းကြီးကျေးရွာ၊ ဟင်္သာတမြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၆၀၅ဒေါ်ညိိုညိုစန်း (ရန်ကုန် ကျော်ကျော်နိုင်မင်္ဂလာဆိုင်း)ပိုးစတောလမ်း၊ တာကလေးကျေးရွာ၊ ဟင်္သာတမြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၆၀၆ဦးဖြိုးဝေအောင် (မျိုးမမ ကန္နားစီးဒေဝါ)ယုသလင်း အရှေ့မြို့ရပ်ကွက်၊ ဟင်္သာတမြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၆၀၇ခင်မာသန်း-ကန္နားစီးဒေဝါစာရေးကွင်းကျေးရွာ၊ လေးမျက်နှာမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၆၀၈မြတ်ပန်းဝါ ဒေဝါ/ဇာတ်အမှတ် (၂) ရပ်ကွက်၊ လေးမျက်နှာမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၆၀၉ထက်ထက်နိုင်-ကန္နားစီးဒေဝါယုံသလင်း/ အင်းကြီးကျေးရွာ၊ ဟင်္သာတမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၆၁၀စိန်ဖြိုးအောင် (သား) OK ဖြိုး မင်္ဂလာဆိုင်းအမှတ် (၅၈)၊ ဒေါနလမ်း၊ (၉) ရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၆၁၁ထက်ကိုကို မင်္ဂလာဆိုင်းအဖွဲ့အမှတ် (၃၆)၊ မင်္ဂလာလမ်း (၉) ရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၆၁၂မြန်မာပြည်စစ်ထွေးအောင် ဆိုင်းအုတ်ကျင်းရပ်ကွက်၊ အိမဲ္မမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၆၁၃ထွန်းကို-ကန္နားစီးဒေဝါဒါးက မြဝတီရပ်ကွက်၊ ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၆၁၄အောင်ကိုမင်း-ဒေဝါဆိုင်းအမှတ် (၃)၊ ကျောင်းကုန်းမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၆၁၅အောင်မြင့်မြတ်-ဒေဝါဉမ္မာဒန္တီ (၂) လမ်း၊ (၁၄) ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၆၁၆ဧရာဝတီသန့်ဇင်-မင်္ဂလာဆိုင်း(၄) လမ်း ၊ ဉမ္မာဒန္တီရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၆၁၇စိန်ဝင်းကြည်-မင်္ဂလာဆိုင်း လမ်းမကြီးလမ်း၊ ရွှေဝါထွန်းရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၆၁၈မြမောင်မောင်-ဒေဝါဆိုင်းကုလားကုန်းရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၆၁၉ခေတ်သစ်မဟာမင်္ဂလာဆိုင်းဦးပုညလမ်းသွယ်၊ သရက်ပင်မောင်နှမရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၆၂၀ခင်စန်းရီ ဒေဝါဦးပုညလမ်းသွယ်၊ သရက်ပင်မောင်နှမရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၆၂၁စိန်မင်းဆန်းမင်္ဂလာဆိုင်းအမှတ် (၇) ရပ်ကွက်၊ ဘိုကလေးမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၆၂၂ခိုင်ဇော်သိန်း မင်္ဂလာဆိုင်း (၅) လမ်း၊ (၈) ရပ်ကွက်၊ ဘိုကလေးမြို့၊  ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၆၂၃မြပုဏ္ဏမာ (ဆိုင်းသံစုံ တေးဂီတ)အမှတ် (၆) ရပ်ကွက်၊ ဘိုကလေးမြို့၊  ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၆၂၄စိန်ဗိုလ်မြင့်(၆) ရပ်ကွက်၊ (၂) လမ်း၊ ဘိုကလေးမြို့၊  ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၆၂၅ဂီတမှူးအောင်စိုး ဒို့ခေတ် ပဒေသာအဖွဲ့(၁၄) လမ်း၊ (၉) ရပ်ကွက်၊ ဘိုကလေးမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၆၂၆ကျော်စွာဟိန်း မင်္ဂလာဆိုင်းအမှတ် (၆) ရပ်ကွက်၊ (၉) လမ်း၊ ဘိုကလေးမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၆၂၇ပတ္တမြားလှိုင်မင်း- မင်္ဂလာဆိုင်းသပြေလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းရပ်ကွက်၊ ဟင်္သာတမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၆၂၈စိုင်းမင်းဗိုလ်-မင်္ဂလာဆိုင်းအမှတ် (၄) ရပ်ကွက်၊ ဘုရားကျောင်းလမ်း၊ ကျိုတ်လတ်မြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၆၂၉စိန်မြတ်မင်း၊ ပန်းအိဖြူ -မင်္ဂလာဆိုင်းအမှတ် (၅) ရပ်ကွက်၊ ကျိုက်လတ်မြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၆၃၀ဦးလှဝင်း-မင်္ဂလာဆိုင်း (ယွန်းဝတီအောင် မင်္ဂလာဆိုင်း)ဆိုင်း/ ၁၈x၁၉ လမ်း၊ ရွှေဘုံသာလမ်း၊ အမှတ် (၅)၊ ကျိုက်လတ်မြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး 
၆၃၁မြန်မာပြည် ရာဇာလင်း-မင်္ဂလာဆိုင်းဝိဇယလမ်း၊ (၁၀) ရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး 
၆၃၂မင်္ဂလာ စည်တော်ကြီးဆိုင်းငါးချောင်းရပ်ကွက်၊ တိုးချဲ့ (၄)၊ ပုသိမ်မြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၆၃၃ချစ်ဇေယျာ ဇာတ်သဘင်(၁၅) လမ်း၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ ဘိုကလေးမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး  
၆၃၄ဒေါ်ကြည်ဝင်း-ကန္နားစီးဒေဝါအမှတ် (၂)၊ ဘုရင့်နောင်ရပ်ကွက်၊ ရွှေဂုဏ်တန်း (၂) လမ်း၊ အသုတ်မြို့၊ ရေကြည်မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၆၃၅မိချို-ကန္နားစီးဒေဝါအမှတ် (၂) ရပ်ကွက်၊ ကျွန်းတောလမ်း၊ ရေကြည်မြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၆၃၆ရွှေအလင်္ကာ-မင်္ဂလာဆိုင်းညောင်ပင်သာရပ်ကွက်၊ ကျုံပျော်မြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၆၃၇စိန်အာလူး-ကန္နားစီးဒေဝါအောင်ဆန်းရပ်ကွက်၊ ငါးသိုင်းချောင်းမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၆၃၈စိန်သန်းထွန်း-ဒေဝါဆိုင်းမြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ ငါးသိုင်းချောင်းမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၆၃၉ချစ်လင်းမိုး-သံစုံတီးဝိုင်း ဆိုင်းတေးဂီတမြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ ငါးသိုင်းချောင်းမြို့၊  ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၆၄၀အဲသွဝ့် ယှူးခိုင်း-ဇာတ်ကော့ထမလိန်းရွာ၊ ဘားအံမြို့နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်
၆၄၁ဖူ့အဲကော့မြတ်ကြီးရွာ၊ လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်
၆၄၂ဍုံယါန်ဖေါဟ်ကျဝ်ပိုင်ရန်းကျေးရွာ၊ ဘားအံမြို့နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်
၆၄၃ယှူးခိင်းဖါန်ကော့တာဟိုး၊ လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်
၆၄၄ဖွုံယှင်ဆ်ုဃှီ့(ဃ) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်
၆၄၅ဆု်ဃှီ့လာလျာ့ဖါန်ခလောက်နို့ရွာ၊ ဘားအံမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်
၆၄၆ဖွုံဆိုဒ်ဖါန်ထင်းကော့ဝမ်းရွာ၊ ဘားအံမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်
၆၄၇ဝးအဲဖွုံထန်းတပင်ရွာ၊ လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်
၆၄၈ဖေါဟ်ဟှေဝ်ထံင့်ဖါန်မှိုင်းကံကျေးရွာ၊ ဘားအံမြို့နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်
၆၄၉ဖွုံဆိုဒ်ဆဝ်ဃှီ့ကျုံမဒီရွာ၊ ဘားအံမြို့နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်
၆၅၀အောင်နိုင်ကျော် ပဒေသာအငြိမ့်ပတ္တမြားရပ်ကွက်၊ ကသာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
၆၅၁အောင်ရတနာထွန်းငါးလူတုန်းရွာ၊ ကသာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
၆၅၂တက္ကသိုလ်မျိုးချစ်အောင်ဆန်းရပ်ကွက်၊ ရေဦးမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
၆၅၃မမ (ပဒေသာအငြိမ့်)ဗိုလ်အောင်ဇေယျရပ်ကွက်၊ ရေဦးမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
၆၅၄ရွှေဖား (ပဒေသာအငြိမ့်)မြနန္ဒရာရပ်ကွက်၊ ဗန်းမောက်မြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
၆၅၅ကောင်းထိပ်စံ (ဆိုင်းအငြိမ့်အဖွဲ့)အမှတ် (၂) ရပ်ကွက်၊ ရွှေဘိုမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
၆၅၆ဦးဆိုင်းဗိုလ် ဆိုင်းအမှတ် (၁) ရပ်ကွက်၊ ရွှေဘိုမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
၆၅၇ရွှေမောင်းမင်္ဂလာဆိုင်းအမှတ် (၇) ရပ်ကွက်၊ ချီပါစု၊ ရွှေဘိုမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
၆၅၈သက်မြတ်နိုးမြသဇင်လမ်း၊ သလ္လာအမှတ် (၂)၊ မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
၆၅၉စိန်ကြည်လွင် မင်္ဂလာဆိုင်းကလေးမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
၆၆၀သံစဉ် မင်္ဂလာဆိုင်းအလယ်ရွာ၊ အင်းဝရွာစု၊ ကသာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
၆၆၁ထက်စတား မင်္ဂလာဆိုင်းထန်းတောကျေးရွာ၊ ရေဦးမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
၆၆၂ဖိုးစိန်ကြီး မင်္ဂလာဆိုင်းကူဖြူ၊ ရေဦးမြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
၆၆၃ရွှေကျည်ဆံ မင်္ဂလာဆိုင်းမုဆိတ်ကျေးရွာ၊ ရေဦးမြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
၆၆၄ဗိုလ်ရဲထက် မင်္ဂလာဆိုင်းမကျည်းတောရပ်ကွက်၊ ရေဦးမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
၆၆၅တက္ကသိုလ်မင်းခ (ညီမ) ရွှေရည်မင်းတိုင်ပင်ရွာ၊ ပုလဲမြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
၆၆၆ရတနာဌေး ခါးပတ်ဆိုင်းသပြေအေးရွာ၊ ပုလဲမြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
၆၆၇ရွှေမြို့တော် ဇာတ်အဖွဲ့သလ္လက် (၂) ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
၆၆၈ရွှေနန်းတော် ဇာတ်သဘင်နန္ဒဝန်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
၆၆၉ကောင်းကင်သစ် ဇာတ်သဘင်သလ္လက်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
၆၇၀မိုးရီရီ ဧယဉ်ကျူး မင်းသမီးမင်းတိုင်ပင်ရွာ၊ ပုလဲမြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
၆၇၁မို့မို့နိုင် မင်္ဂလာဆိုင်းမွေ့တုန်ကျေးရွာ၊ ပုလဲမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
၆၇၂ဒေဝါကန္ဒားစီးပဲကူရွာ၊ မြင်းမူမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
၆၇၃အားမာန် မင်္ဂလာဆိုင်းမြင်တော်ရာ၊ ဝက်လက်မြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
၆၇၄ခေတ်မင်းသားစတား ဇာတ်သတိပဌာန်လမ်း၊ မြဝတီရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
၆၇၅ဇာတိသွေး ထွန်းလွင်ဦး ဆိုင်းအရာတော်မြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
၆၇၆ဥက္ကာစိုး မင်္ဂလာဆိုင်းအမှတ် (၂) မကျီးအုပ်ရပ်၊ အရာတော်မြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
၆၇၇ဒေါင်းဗေဒါ- ဒေါင်းရာဇာဦးအမှတ် (၂) မကျီးအုပ်ရပ်၊ အရာတော်မြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
၆၇၈စတားဝင်းလှိုင် ဆိုင်းဘောင်းကျကျေးရွာ၊ အရာတော်မြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
၆၇၉ပြည်သူ့မေတ္တာ မင်္ဂလာဆိုင်းတင့်သာရွာ၊ ကလေးမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
၆၈၀ဒို့ခေတ် ရွှေမင်းသဘင်အမှတ် (ဇ/၂၂၁)၊ သုဓမ္မလမ်း၊ မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ ထားဝယ်မြို့၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
၆၈၁စိုးမိုးအောင် ဇာတ်သဘင်သပြေချောင်းကျေးရွာ၊ ထားဝယ်မြို့နယ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
၆၈၂မိုးထက်အောင်အမှတ် (၆၀)၊ စမ်းရေတွင်းလမ်း၊ ခ ရပ်ကွက်၊ ရေဖြူမြို့၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
၆၈၃အောင်ပွဲ သဘင်မြို့ပတ်လမ်း၊ အောင်သုခရပ်ကွက်၊ မြိတ်မြို့၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
၆၈၄ရွှေပိုး သဘင်မြို့ပတ်လမ်း၊ အောင်သုခရပ်ကွက်၊ မြိတ်မြို့၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
၆၈၅အောင်ပြည့်အောင် မင်္ဂလာဆိုင်းအဖွဲ့ကန်ဖျားရပ်၊ မြေနီလမ်း၊ မြိတ်မြို့၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
၆၈၆မြိတ်ဖိုသား မင်္ဂလာဆိုင်းအဖွဲ့အမှတ် (၁၀၀)၊ ဘိုးဘွားရိပ်သာလမ်းသွယ် (၂)၊ ကလွင်ရပ်၊ မြိတ်မြို့၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
၆၈၇စိန်ဝင်းမြိုင် မင်္ဂလာဆိုင်းအဖွဲ့တက္ကသိုလ်ရပ်ကွက်၊ စိမ်းလဲ့သာယာ၊ မြိတ်မြို့၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
၆၈၈စိန်ထွန်းလင်း မင်္ဂလာဆိုင်းအဖွဲ့မြို့မ (၂)  မွန်စုရပ်၊ မြိတ်တောင်၊ မြိတ်မြို့နယ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
၆၈၉မဟာအောင် ဇာတ်သဘင် မြို့ရှောက်လမ်း၊ မြေနီကုန်းကားဝန်းနောက်၊ ရွှေပြည်သာအေးရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ်
၆၉၀အောင်ဆန်းမင်းအောင် ဇာတ်သဘင်အမှတ်(၃၈)၊ မြို့မ (၄)၊ ချောင်းနှစ်ခွကားဂိတ်၊ မုဒုံမြို့၊  မွန်ပြည်နယ်
၆၉၁ဟိန်းထက်အောင်သဒ္ဒါရပ်ကွက်၊ မြို့သစ် (၁)၊ ပေါင်မြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်
၆၉၂ဖိုးချစ်အမှတ် (၁၉)၊ မျှော်လင့် (၂)၊ အလယ်လမ်း၊ ရွှေမြိုင်သီရိရပ်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ်
၆၉၃ဟံသာထက် (ခ) မွန်မွန် ဇာတ်သဘင်ပေါ့ကျူးကုန်းကျေးရွာ၊ ကော့ကရိတ်မြို့၊  ကရင်ပြည်နယ်
၆၉၄စောလမင်း ဇာတ်သဘင်ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာ၊ ပေါင်မြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်
၆၉၅စိန်သဘင်အမှတ် (၂၉) ရတနာပုံလမ်း၊ ရွှေမြိုင်သီရိရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ်
၆၉၆ရွှေလပြည့် ဇာတ်သဘင်(၁၃၅)၊ မျှော်လင့်လမ်းမကြီးအရှေ့၊ မျှော်လင့်ရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ်
၆၉၇စိုးသဘင်အမှတ် (၃၄)၊ သရဖီ (၄) လမ်း၊ ဇေယျာသီရိရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ်
၆၉၈ကိုဖြိုး၏ရွှေဂိုလ်အမှတ် (၈၃)၊ သရဖီ (၆) လမ်း၊ ဇေယျာသီရိ
ရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ်
၆၉၉ဇာတ်လျးဖန်-မွန်ဇာတ်အမှတ် (၈၈)၊ သုခဝတီ (၄) လမ်း၊ ရွှေမြိုင်သီရိ၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ်
၇၀၀ဟိန်းဇာနည်အမှတ် (၄၁)၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်း၊ ရွှေမြိုင်သီရိရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ်
၇၀၁သိုက်ဟန်သာအမှတ်(၁၇၂၃)၊ အင်ကြင်း (၁) လမ်း၊ ဇေယျာ  (၂) ရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ်
၇၀၂စန်းမေတ္တာအမှတ်(၄၄)၊ ရွှေမြိုင်သီရိ (၁) လမ်း၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ်
၇၀၃မြတ်နိုး မင်္ဂလာဆိုင်းအမှတ် (၃၉)၊ ငြိမ်းချမ်းအေးလမ်း၊ သုခဝတီရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ်
၇၀၄ရွှေကံစည်အမှတ် (၃၆၄)၊ နဝရတ် (၃) လမ်း၊ ဇေယျာချမ်းမြေ့၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ်
၇၀၅ရွှေကမ္ဘာ ဇာတ်သဘင်အမှတ် (၃၂၆)၊ ကျောက်စိမ်း (၃) လမ်း၊ ဇေယျာချမ်းမြေ့ရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ်
၇၀၆နန်းသပြေအမှတ် (၇)၊ အောင်မင်္ဂလာလမ်း၊ ရွှေမြိုင်သီရိရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ်
၇၀၇အောင်မြန်မာ ဇာတ်သဘင်သီတာလမ်း မြောက်ပိုင်း၊ ကျိုက်ထိုမြို့၊ မွန်ပြည်နယ်
၇၀၈ကျာ်ဩီမန်-ဇာတ်သဘင်အမှတ် (၈၇)၊ နှင်းဆီလမ်း၊ ကြံ့ခိုင်ရေးရပ်ကွက်၊ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်
၇၀၉ချမ်းသစ္စာ ဇာတ်သဘင်မြိုင်သာယာ (၁၇) လမ်း၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ်
၇၁၀စွမ်းအားသစ် လူငယ် ဇာတ်သဘင်အမှတ် (၁၁၅)၊ မျှော်လင့် (၁) ရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ်
၇၁၁ပွင့်နေခြည် ဇာတ်သဘင်အမှတ် (၃၃၂)၊ (၃) လမ်း၊ မုပွန်မြို့သစ်၊ မွန်ပြည်နယ်
၇၁၂သဘာဝ (မွန်) ဇာတ်သဘင်ဝယ်သွန်းချောင်ကျေးရွာ၊ သံဖြူဇရပ်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ်
၇၁၃ပန်ထွာရွှေမြိုင်ချစ်အမှတ် (၇၇၀)၊ (၁၆) လမ်း၊ သီရိမင်္ဂလာမြို့သစ်၊ မွန်ပြည်နယ်
၇၁၄ပြည်ချစ်ရတနာ ဇာတ်သဘင်အမှတ် (၂၀၇၉)၊ ကန်တော် (၂) လမ်း၊ ဇေယျာ (၂)၊ ဇေယျာသီရိရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်၊ မွန်ပြည်နယ်
၇၁၅စွမ်းပြည့်မြိုင်သီရိ (၃) လမ်း၊ မော်လမြိုင်၊ မွန်ပြည်နယ်
၇၁၆စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းသော ဇာတ်သဘင်စင်သီရိလမ်း၊ အင်းဝိုင်းကုန်း ၊ ကန်သာယာရပ်ကွက်၊ ဘီးလင်းမြို့၊ မွန်ပြည်နယ်
၇၁၇ပြည့််စုံအောင် မင်္ဂလာဆိုင်း(၆) ရပ်ကွက်၊ ဒေါင်းဥကျေးရွာ၊ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်
၇၁၈ရွှေနန်းတော် မင်္ဂလာရွှေဆိုင်းအမှတ် (၃၈)၊ ရွှေမြိုင်သီရိ (၄) လမ်း၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ်
၇၁၉စိန်ခင်ဝင်း မင်္ဂလာဆိုင်းအမှတ် (၃၁၃)၊ သီရိမင်္ဂလာ (၉) လမ်း၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ်
၇၂၀ရတနာမွန်မင်္ဂလာဆိုင်းအမှတ်(၂၃) ရွှေမြိုင်သီရိ (၂) လမ်း၊ မော်လမြိုင်မြို့၊  မွန်ပြည်နယ်
၇၂၁လင်းလက်စံမူးရစ်ကလေးကျေးရွာ၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်
၇၂၂မိသားစုဆိုင်း (ဦးမြင့်အေး)မြောက်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ (၃) လမ်း၊ ကျိုက်ထိုမြို့၊ မွန်ပြည်နယ်
၇၂၃ကိုကြီးကျော် မင်္ဂလာဆိုင်းအမှတ် (၂၉/ င)၊ ပန်းပဲတန်းရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ်
၇၂၄ဦးသန့်ဇင်ဝင်း (သန့်ဇင် မင်္ဂလာဆိုင်း)အမှတ် (၁၀)၊ ပတ္တမြားရပ်ကွက်၊ ချောက်မြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၂၅ဒေါ်အေးသီရီဇော် (ဒါလီစိန် ပဒေသာအငြိမ့်)အမှတ် (၃) ရပ်ကွက်၊ ပခုက္ကူမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၂၆ဦးတင်ငွေ (အကောင်းဆုံး တစ်ကိုယ်တော် အငြိမ့်)သီတာလမ်း၊ အမှတ် (၂) ရပ်ကွက်၊ ပခုက္ကူမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၂၇ဒေါ်အုံးကြည် (ချိုသာစွာ အငြိမ့်)ရုပ်စုံကျောင်းလမ်း၊ အမှတ် (၂) ရပ်ကွက်၊ ပခုက္ကူမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၂၈ဦးညွန့်ရင် (ရွှေစင်ကြမ် အငြိမ့်)မတ်တစ်ထောင်ကျောင်းလမ်း၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ပခုက္ကူမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၂၉ဒေါ်စန်းစန်းအေး (ခ) စိမ်းကလျာ (ကလျာဦး အငြိမ့်)သီတာလမ်း၊ ရွာသစ်၊ အမှတ် (၃) ရပ်ကွက်၊ ပခုက္ကူမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၃၀ဒေါ်အိဖြိုးသိမ့် (မိုးသိင်္ဂီ အငြိမ့်)ရွှေကြက်ယက်လမ်း၊ ရွာသစ်၊ အမှတ် (၃) ရပ်ကွက်၊ ပခုက္ကူမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၃၁ဦးမောင်စန်း (ပန်တျာ ဘဲလေးကြည် အငြိမ့်)ဆံရှည်ကိုယ်တော်လမ်း၊ အမှတ် (၃) ရပ်ကွက်၊ ပခုက္ကူမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၃၂ဒေါ်မြင့်ရီသန်း (ပန်မျက်ချယ် အငြိမ့်)ရုပ်စုံကျောင်းလမ်း၊ စွန်သိုက်၊ အမှတ် (၂) ရပ်ကွက်၊ ပခုက္ကူမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၃၃ဒေါ်သီတာအေး (သီတာအေး အငြိမ့်)အမှတ် (၃) ရပ်ကွက်၊ ပခုက္ကူမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး 
၇၃၄ဒေါ်လဲ့လဲ့ခိုင် (နုယဉ်ကျေး အငြိမ့်)စာရေးတန်းလမ်း၊ စွန်သိုက်၊ အမှတ် (၂) ရပ်ကွက်၊ ပခုက္ကူမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၃၅ဒေါ်ချောပို (လှစန္ဒီ အငြိမ့်)မတ်တစ်ထောင်ကျောင်းလမ်း၊ ရွာသစ်၊ အမှတ် (၃) ရပ်ကွက်၊ ပခုက္ကူမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၃၆ဒေါ်တင်မာစန်း (နန်းအိလှိုင် အငြိမ့်)ရွှေမြင်တင်လမ်း၊ ဒေါင်းလှ၊ အမှတ် (၃) ရပ်ကွက်၊ ပခုက္ကူမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၃၇ဒေါ်ဟန်မြင့်အေး (ရွှေနှင်းဆီ အငြိမ့်)ရွှေကန်သာ၊ အမှတ် (၃) ရပ်ကွက်၊ ပခုက္ကူမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၃၈ဦးသန်းဝင်း (ပါဝါ စန်းမြင့်သူ မင်္ဂလာဆိုင်း)တမာလမ်း၊ မြကန်သာ၊ အမှတ် (၁၅) ရပ်ကွက်၊ ပခုက္ကူမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၃၉ဦးစိန်ဗေဒါ (စွမ်းထက် မင်္ဂလာဆိုင်း)အမှတ် (၁၅)၊ တိုးချဲ့ရပ်ကွက်၊ ချောက်မြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၄၀ဦးတင်ဆွေအေး (နိုင်သူအောင် မင်္ဂလာဆိုင်း) လက်ပြ- အမှတ် (၂) ရပ်ကွက်၊ ကမ္မမြို့၊ ပခုက္ကူမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၄၁ဦးကျော်လင်းလိုင် (ဗိုလ်စတင်း မင်္ဂလာဆိုင်း)အမှတ် (၈) နယ်မြေ၊ ကွက်သစ်အနောက်၊ ချောက်မြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၄၂ဦးမြင့်ဦး (ရွှေအားမာန် ဇာတ်သဘင်)ရွှေပုံတောင်ရပ်၊ ချောက်မြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၄၃ဦးမြင့်လွင် (ပွဲစည်အောင် ဇာတ်ပွဲ)အမှတ် (၁၄) နယ်မြေ၊ စစ်ကွင်းရပ်၊ ချောက်မြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၄၄ဦးမျိုးမြင့်အောင် (ပြည်ချစ် ဇာတ်သဘင်)အမှတ် (၁၄) နယ်မြေ၊ စစ်ကွင်းရပ်၊ ချောက်မြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၄၅ဦးထွေးအောင် (ခ) စိန်နန်း (စိန်ရတု ဇာတ်သဘင်)အမှတ် (၁၅) ရတနာအိုင်ရပ်၊ ချောက်မြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၄၆ဦးဇင်ကိုဝင်း  မင်္ဂလာဆိုင်းအနောက်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ ပွင့်ဖြူမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၄၇ဦးချစ်တင် (လူငယ်အားမာန် မင်္ဂလာဆိုင်း)အောင်သီရိရပ်ကွက်၊ အနောက်ရပ်တောင်ပိုင်း၊ သရက်မြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၄၈ဦးနေဝင်း (ကိုကိုနိုင် နတ်ဆိုင်း)ကန်တော်လေးရပ်၊ ရွာသစ်ရပ်ကွက်၊ ရေနံချောင်းမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၄၉ဦးကျော်ဇင်ဦး (ကျော်ပိုင် မင်္ဂလာဆိုင်း)အင်တောအုပ်စု၊ လယ်ကျန်းရိုးရွာ၊ ရေနံချောင်းမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၅၀ဦးဝင်းမြင့်ဦး (ခိုင်ထူး မင်္ဂလာဆိုင်း)အင်တောအုပ်စု၊ လယ်ကျန်းရိုးရွာ၊ ရေနံချောင်းမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၅၁ဦးအောင်ကျော်ဆင့် (အောင်ကျော်ဆင့် မင်္ဂလာဆိုင်း)သစ်မြင်တော်ကျေးရွာ၊ ချိုင်းအုပ်စု၊ ရေနံချောင်းမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၅၂ရေနံသာမောင်စန်းသား ဇွဲဟိန်းကို မင်္ဂလာဆိုင်းမြို့မမြောက်ရပ်၊ ရေနံချောင်းမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၅၃ဦးဝင်းစိုး  (အားသစ်စံ ဇာတ်သဘင်)မြေနူကျေးရွာ၊ စလင်းမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၅၄ဒေါ်ဝင်းဝင်းတင် (ကန္နားစီးဒေဝါ)ပုဏ္ဏားကုန်း၊ မြို့မမြောက်၊ ရေနံချောင်းမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၅၅ဦးအေးညို (မြမင်းဗိုလ် မင်္ဂလာဆိုင်း)ရုံးပင်ကန်ရွာ၊ စလင်းမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၅၆ဦးအောင်လှိုင်ဝင်း မင်္ဂလာဆိုင်းမြောက်ချောင်းဖြူကျေးရွာ၊ စလင်းမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၅၇ဦးစိုးလင်းအောင် (ညီစိုးလင်းအောင် မင်္ဂလာဆိုင်း)စွန်းကျွန်းညိုရွာ၊ ဆင်ဖြူကျွန်းမြို့၊ စလင်းကြီးမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၅၈ဦးညွန့်လွင် (ရှိုင်းဗိုလ်ဗိုလ် မင်္ဂလာဆိုင်း)လူဝံကျွန်းရွာ၊ စလင်းမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၅၉ဦးခင်စိုး နတ်ဆရာ ပစ်တိုင်းထောင် (ဂျက်မ ကန္ဒားစီး)အမှတ် (၂) ရပ်ကွက်၊ ပွဲသာလမ်း၊ မင်းတုန်းမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၆၀ဦးဝင်းရွှေ (နိုင်လင်းဗိုလ် မင်္ဂလာဆိုင်း)တည်ဘိုကန်ရွာ၊ စလင်းမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၆၁ဦးခင်မောင်သန်း (ခင်မာစန်း ကန္နားစီးဒေဝါ)ဖောင်းကတောတောင်ရွာ၊ ရေနံချောင်းမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၆၂ဦးအာကာဦး  ကန္နားစီးဒေဝါမြို့မမြောက်ရပ်၊ သပြေ (၁)၊ ရေနံချောင်းမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၆၃ဦးကျော်သူဝင်း (အောင်ဇေကျော် ဇာတ်ပွဲ)မြေနူကျေးရွာ၊ စလင်းမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၆၄ဦးမောင်ကို (အောင်သရဖူ မင်္ဂလာဆိုင်း)မြောက်ချောင်းဖြူကျေးရွာ၊ စလင်းမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၆၅ဦးအောင်ပြည့်စုံ (အောင်ပြည်စုံ ကန္နားစီး)ပြည်တော်အေးရပ်ကွက်၊ မြို့ပတ်လမ်း၊ သရက်မြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၆၆ဒေါ်မူမူ (ဒေါ်မူမူ ကန္နားစီး)မြေနီခင်တောင်၊ ရေနံချောင်းမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၆၇ဦးကျော်ဆန်း ကန္နားစီးစည်ပင်သာရပ်၊ ရေနံချောင်းမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၆၈ဒေါ်ယဉ်ကြည် ကန္နားစီးအနောက်ရပ်မြောက်ပိုင်း၊ ချင်းကျောင်းလမ်း၊ သရက်မြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၆၉ဦးတင်ဝင်း (စိန်တင်ဝင်း မင်္ဂလာဆိုင်း)မကြီးရုကျေးရွာ၊ ပွင့်ဖြူမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၇၀ဦးရန်နိုင်ဖြိုး (နိုင်မင်းဗိုလ် မင်္ဂလာဆိုင်း)မြို့မတောင်ရပ်၊ ရေနံချောင်းမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၇၁ဦးခိုင်ထူး (ဗိုလ်ဗိုလ်ခိုင် မင်္ဂလာဆိုင်း)ကက္ကိုဂွရွာ၊ ရေနံချောင်းမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၇၂ဦးသိန်းလှိုင် (မြဇော်ဗိုလ်မင်္ဂလာဆိုင်း)ဝက်မစွတ်ကျေးရွာ၊ ရေနံချောင်းမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၇၃ဦးမြရွှေ (ဇွဲထက်၊ ယဉ်မောင်မောင် မင်္ဂလာဆိုင်း)ရန်ကင်း၊ အမှတ် (၈) ရပ်ကွက်၊ ကမ္မမြို့၊ ပခုက္ကူမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၇၄ငြိမ်းချမ်းသော် မင်္ဂလာဆိုင်းစာရေးတန်းလမ်း၊ အမှတ် (၂၀) ရပ်ကွက်၊ ပခုက္ကူမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၇၅မြမင်းအောင် မင်္ဂလာဆိုင်းအမှတ် (၁၃)၊ တောင်ရပ်အရှေ့၊ ချောက်မြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၇၆IRON FINGER  MUSIC BANDအိမ်အမှတ် (၇၆)၊ အမှတ် (၆) အောင်မြေ၊ ချောက်မြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၇၇ဆန်းဝင်းအောင် ကန္နားစီးဒေဝါပြည်တော်အေးရပ်ကွက်၊ ဦးပုကြီးလမ်း၊ သရက်မြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၇၈သန်းစိုးအောင် ကန္နားစီးဒေဝါအနောက်ရပ်၊ မြောက်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ လမ်းသစ်လမ်း၊ သရက်မြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၇၉အောင်မြန်မာ မင်္ဂလာဆိုင်းလေးတိုင်စင်ရွာ၊ သရက်မြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၈၀အောင်ညီအစ်ကို မင်္ဂလာဆိုင်းလေးတိုင်စင်ရွာ၊ သရက်မြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၈၁ထိန်လင်းအောင် မင်္ဂလာဆိုင်းစက်ရုံရပ်ကွက်၊ အောင်လံမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၈၂ဌေးမဟာ ဇာတ်သဘင်အမှတ် (၁၅) ရတနာအိုင်ရပ်၊ ချောက်မြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၈၃Music Lover တစ်ခြမ်းဆိုင်းရွာတောင်ရပ်ကွက်၊ အောင်လံမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၈၄အောင်ပြည်စုံ  ဇာတ်သဘင်ရွှေတွင်းကုန်းရပ်၊ ချောက်မြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၈၅ရွှေသဘင် ဇာတ်ရွှေကြက်ယက်လမ်း၊ ရွာသစ်၊ အမှတ် (၃) ရပ်ကွက်၊ ပခုက္ကူမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၈၆မြန်မာပြည်စတား ပဒေသာဆိုင်းအိုင်ရှည်ရပ်၊ မြစ်ခြေမြို့၊ ပခုက္ကူမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၈၇သက်မှူးဝေ မင်္ဂလာဆိုင်းအုန္နဲချောင်းကျေးရွာ၊ ညောင်ဦးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၈၈ထွန်းထွန်းကျော် မင်္ဂလာဆိုင်းမြို့မ၊ အမှတ် (၁) ရပ်ကွက်၊ မြစ်ခြေမြို့၊ ပခုက္ကူမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၈၉ဂီတကြယ်စင် မင်္ဂလာဆိုင်းသာစည်ကျေးရွာ၊ မြိုင်မြို့နယ်၊ ပခုက္ကူခရိုင်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၉၀ဆန်းခေတ် ဇာတ်သဘင်အမှတ် (၃)၊  (၁၃) လမ်း၊ ထင်းတန်းလမ်း၊ ပခုက္ကူမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၉၁ပြူးကြယ် မင်္ဂလာဆိုင်းအမှတ် (၁၅)၊ တိုးချဲ့ရပ်ကွက်၊ ချောက်မြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၉၂မြန်မာပြည်အောင်ဟိန်း မင်္ဂလာဆိုင်းဂျိုးပျံ၊ အမှတ် (၁၂) ရပ်ကွက်၊ ကမ္မမြို့၊ ပခုက္ကူမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၉၃အောင်ဗိုလ်မင်း မင်္ဂလာဆိုင်းရန်ကင်း၊ အမှတ် (၈) ရပ်ကွက်၊ ကမ္မမြို့၊ ပခုက္ကူမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၉၄စိန်ဒေါင်းဝေ မင်္ဂလာဆိုင်းလက်ပြ၊ အမှတ် (၂) ရပ်ကွက်၊ ကမ္မမြို့၊ ပခုက္ကူမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၉၅အဆင်မြင့် ခန့်ညီညီ ပဒေသာကပွဲတောင်ပြင် (၁) ရပ်ကွက်၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၉၆မော်ဒယ်စိုး ပဒေသာကပွဲကွမ်းခြံစုကျေးရွာ၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၉၇ဇော်လေးနိုင် ပဒေသာကပွဲ ရွှေအိုး (၁) ရပ်ကွက်၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၉၈ရွှေအားသစ် အငြိမ့်အင်းရွာကြီးကျေးရွာ၊ မြို့သစ်မြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇၉၉နန်းထိုက်တော်ဝင် ပဒေသာကပွဲရွှေပန်းကျေးရွာ၊ မြို့သစ်မြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၀၀ဦးချစ်မြိုင် ကန္နားစီးဒေဝါစက်ရုံရပ်ကွက်၊ အောင်လံမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၀၁စိုးမိုးအောင် ပဒေသာကပွဲတွင်းလည်ကျေးရွာ၊ မြို့သစ်မြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၀၂ရွှေပစ်တိုင်းထောင် ပဒေသာကပွဲဇင်းပျိုးကျေးရွာ၊ မြို့သစ်မြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၀၃စိုးမိုးအောင် ကန္နားစီးဒေဝါတရော်ကုန်းရပ်၊ အောင်လံမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၀၄ဦးဇော်ထွန်းအောင် ကန္နားစီးဒေဝါမန်ကျည်းကုန်းရပ်ကွက်၊ အောင်လံမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၀၅ဦးအေးမင်း ကန္နားစီးဒေဝါသရက်တောရပ်၊ အောင်လံမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၀၆ထိပ်တန်းသဘင်အမှတ် (၁၅)၊ ရတနာအိုင်ရပ်၊ ချောက်မြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၀၇ရွှေမြန်မာ ဇာတ်သဘင်အမှတ် (၁၅) နယ်မြေ၊ ရတနာအိုင်ရပ်၊ ချောက်မြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၀၈မြနန်းတော် ဇာတ်ပွဲအမှတ် (၁၅)၊ ရတနာအိုင်ရပ်၊ ချောက်မြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၀၉အောင်ချမ်းပြည့် ဇာတ်သဘင်တိုးချဲ့ရပ်၊ ချောက်မြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၁၀ကျွန်တော်တို့ ဇာတ်ပွဲအမှတ် (၁၅)၊ ရတနာအိုင်ရပ်၊ ချောက်မြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၁၁သူရမဖူ မင်္ဂလာဆိုင်းမကျီးကုန်းရပ်ကွက်၊ အောင်လံမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၁၂ဇင်ဟိန်း တေးပဒေသာကပွဲရွှေအိုး (၁) ရပ်ကွက်၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၁၃အောင်စန်းနိုင် ပဒေသာကပွဲတောင်ပြင် (၁) ရပ်ကွက်၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၁၄ချစ်ဝင်းလှိုင် မင်္ဂလာဆိုင်းဇီးတောကျေးရွာ၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၁၅ချမ်းချမ်း တေးဂီတတောင်ပြင် (၁) ရပ်ကွက်၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၁၆နောင်လတ် တေးဂီတရွှေကြာအင်း (၁) ရပ်ကွက်၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၁၇တေးပန်းချီ တေးဂီတငှက်ပျောတောကျေးရွာ၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၁၈ရွှေနန်းတော် ဇာတ်ပွဲအမှတ် (၅၈၀)၊ အမှတ် (၁၅) နယ်မြေ၊ ရတနာအိုင့်ရပ်၊ ချောက်မြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၁၉နန်းသခင် အငြိမ့်အမှတ် (၂) ရပ်ကွက်၊ ပခုက္ကူမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၂၀ပြည့်ပြည့်ဖြိုး အငြိမ့်အမှတ် (၁) ရပ်ကွက်၊ ပခုက္ကူမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၂၁မင်္ဂလာစိုး ဘိသိက်ချောင်းဆုံကျေးရွာ၊ ပခုက္ကူမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၂၂အာဆီယံ (၁၀) နိုင်ငံပြန် မင်သားခန့်နောင် ဘိသိက်ဆံရှည်ကိုယ်တော်လမ်း၊ အမှတ် (၂) ရပ်ကွက်၊ ပခုက္ကူမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၂၃တက်ခေတ်လှိုင်းဗိုလ် ဘိသိက်ရန်ကင်း အမှတ် (၈) ရပ်ကွက်၊ ကမ္မမြို့၊ ပခုက္ကူမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၂၄ယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ် ဝိုင်းစု ဘိသိက်အမှတ် (၂) ရပ်ကွက်၊ ပခုက္ကူမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၂၅ဒေါ်ဒေါင်းရင် ကန္ဒားစီးရွှေချောင်းဗုဒ္ဓကုန်း၊ အမှတ် (၁) ရပ်ကွက်၊ ပခုက္ကူမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၂၆ဒေါ်နီနီအောင် ကန္ဒားစီးဒေဝါအမှတ် (၆) ရပ်ကွက်၊ ၁၁ လမ်း၊ ပခုက္ကူ၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၂၇ဦးသန့်ဇင် ကန္ဒားစီးဒေဝါပျော့ကန်ကျေးရွာ၊ ညောင်ဦးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၂၈ဦးရဲရွှေ ကန္ဒားစီးဒေဝါငဖောင်းကန်ကျေးရွာ၊ ပခုက္ကူမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၂၉ဒေါ်ခင်ညို ကန္ဒားစီးဒေဝါ၉ လမ်း၊ ခ ကွေး၊ အမှတ် (၅) ရပ်ကွက်၊ ပခုက္ကူမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၃၀ဒေါ်ချို ကန္ဒားစီးဒေဝါအောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊ ပခုက္ကူမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၃၁ဒေါ်အေးလှ ကန္ဒားစီးဒေဝါမယ်တော်လှကျေးရွာ၊ ပခုက္ကူမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၃၂ဦးကျော်ကျော်ဝင်း ကန္ဒားစီးဒေဝါမြင်းချိုင်ရပ်ကွက်၊ ပခုက္ကူမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၃၃ရွှေမန်းတင်မြေး ဝင်းသိင်္ဂ မင်္ဂလာဆိုင်းအမှတ် (၁၅၉)၊ လမ်း ၂၀၊ ရန်နိုင်ရပ်ကွက်၊ မကွေးမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၃၄ချစ်ဗိုလ်ဗိုလ် မင်္ဂလာဆိုင်းသရက်ပင်ကွက်ရွာ၊ နံကပ်ကျွန်းစု၊ မကွေးမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၃၅နိုင်ငံတော်ရွှေတံဆိပ် (၆) ခု ဆုရှင် သန်းဇော်ဗိုလ်အမှတ် (၄၂၀)၊ ရန်အောင် (၁၆) လမ်း၊ အောင်ချမ်းသာ အုပ်စု၊ မကွေးမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၃၆မျိုးဇော်ဗိုလ် မင်္ဂလာဆိုင်းအောင်စေတနာရပ်ကွက်၊ မကွေးမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၃၇အောင်ပြည့်စုံ မင်္ဂလာဆိုင်းကြိုးပင်အင်းရွာ၊ မကွေးမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၃၈စိန်နန်းတော် မင်္ဂလာဆိုင်းသပြေစန်း၊ မကွေးမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၃၉မြမန်းဗိုလ် မင်္ဂလာဆိုင်းကံပြားကျေးရွား၊ မကွေးမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၄၀အောင်ဇော်မိုးနန်း ထက်အောင် မင်္ဂလာဆိုင်းဒဟက်ကန်ရပ်ကွက်၊ မကွေးမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၄၁တက္ကသိုလ်ဝေယံမိုး မင်္ဂလာဆိုင်းညောင်ပင်ကျေးရွာ၊ မကွေးမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၄၂ထွန်းဇော်မောင် မင်္ဂလာဆိုင်းညောင်ပင်ကျေးရွာ၊ မကွေးမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၄၃တက္ကသိုလ်လှိုင် ဝမ်းတူး မင်္ဂလာဆိုင်းမြင်သာရပ်ကွက်၊ မကွေးမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၄၄ကျော်ကျော်အောင် မင်္ဂလာဆိုင်းဖိုးလေးလုံးရွာ၊ မကွေးမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၄၅ဇာနည်စတင်း (ဆိုင်းအဖွဲ့) ဦးချစ်မွန်အမှတ် (၁၆)၊ (၂၅) လမ်း၊ မြင်သာရပ်ကွက်၊ မကွေးမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၄၆ရွှေခိုင်ဇော် မင်္ဂလာဆိုင်းရွာသစ်ကြီး၊ မကွေးမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၄၇လဝန်းအိမ်ရန်နိုင် (၁၈) လမ်း၊ မကွေးမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၄၈အလင်္ကာပန်းအငြိမ့်အဖွဲ့အေးမြသာယာရပ်ကွက်၊ မကွေးမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၄၉လမင်းအိမ်ဇာတ်အငြိမ့်လိပ်ကန်ရွာ၊ မကွေးမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၅၀လင်းလက်အောင် မင်္ဂလာဆိုင်းစမ်းကြီးရွာ၊ ရေနံချောင်းမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၅၁သန္တာအောင်မင်္ဂလာဆိုင်းနဂါးကျေးရွာ၊ ရေနံချောင်းမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၅၂လှိုင်ထက်အောင်မင်္ဂလာဆိုင်းလေးတိုင်စင်ရွာ၊ ရေနံချောင်းမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၅၃ကြယ်စင်လင်း မင်္ဂလာဆိုင်းဖောင်းခွဲကျေးရွာ၊ ရေနံချောင်မြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၅၄သူသူဇော်စမ်းကြီးကျေးရွာ၊ ရေနံချောင်းမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၅၅ဇွဲမာန် မင်္ဂလာဆိုင်းစမ်းကြီးကျေးရွာ၊ ရေနံချောင်းမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၅၆လင်းထက်သူ မင်္ဂလာဆိုင်းအမှတ် (၄)၊ (၂၁) လမ်း၊ ခွာညိုလမ်း၊ မကွေးမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၅၇ရဲလင်းနိုင် မင်္ဂလာဆိုင်းညောင်ပင်ရွာကျေးရွာ၊ မကွေးမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၅၈ခိုင်သဇင် မင်္ဂလာဆိုင်းပခုက္ကူခရိုင်၊ ပေါက်မြို့၊ အောင်တံခွန်ရပ်ကွက်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၅၉သိန်းဌေးအောင် မင်္ဂလာဆိုင်းအမှတ် (၂၄)၊ (၁၃) လမ်း၊ ရန်ကျော်ရပ်ကွက်၊ မကွေးမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၆၀ဦးဘတူ ဆိုင်းထောင်ဆေးပင်ကြီးရွာ၊ ပေါက်မြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၆၁ဦးကြည်လင်း ဆိုင်းလုပ်ငန်းဆူးလေကုန်း (မြောက်) ကျေးရွာ၊ ပေါက်မြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၆၂ခေတ်သစ်မင်းနိုင် ဘိသိက်တပ်ကုန်းရွာသစ်ကျေးရွာ၊ ပေါက်မြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၆၃ချမ်းသူအောင် မင်္ဂလာဆိုင်းအင်းတိမ်ရွာ၊ ပေါက်မြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၆၄အောင်သစ်လွင် ဆိုင်းအဖွဲ့ထောက်ရှာပင်ကျေးရွာ၊ ပေါက်မြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၆၅ရွှေမြိုင်စိုင်းသန်းဝင်း ဘိသိက်မြိုင်မြို့နယ်၊ ဆိုင်းဂေါင်းရွာ၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၆၆ခေတ်သစ်မှီ ဘိသိက်ကုန်းရွာ၊ မြိုင်မြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၆၇ဂီတကြယ်စင်စိန်အောင်လွင် ဆိုင်းမြိုင်မြို့နယ်၊ သီတင်းပင်ရွာ၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၆၈စိန်စတား သဘင်အနုပညာ (ဆိုင်း) ရွာသာရွာ၊ မြိုင်မြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၆၉ဟိန်းသူအောင် သဘင်အနုပညာ (ဆိုင်း)သရက်ကန်ရွာ၊ မြိုင်မြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၇၀ဆုရတနာ သဘင်အနုပညာ (ဆိုင်း)ပန်းတိုင်တောကျေးရွာ၊ မြို့မြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၇၁စိန်သဲမောင် (ဆိုင်း)ရွာရှည်ရွာ၊ မြိုင်မြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၇၂မင်းထက် (ဆိုင်း)သစ်ပင်ကြီးကျေးရွာ၊ မြိုင်မြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၇၃ချစ်စန်းကို (ဆိုင်း)တိုင်ဂေါင်ရွာ၊ မြိုင်မြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၇၄မင်းသူ (ဆိုင်း)သရက်ကန်ရွာ၊ မြိုင်မြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၇၅မြန်မာပြည်နေမင်း (ဆိုင်း)အင်းရောင်ရွာ၊ မြိုင်မြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၇၆ဒေါ်ပြုံးကန္ဒားစီးဖောင်းခွဲကျေးရွာ၊ မြိုင်မြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၇၇မိဘကျေးဇူး မင်္ဂလာဆိုင်းကျွန်းခုံသာရွာ၊ ဂန့်ဂေါမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၇၈ဇော်ဝင်းအောင် မင်္ဂလာဆိုင်းမြို့မရပ်ကွက်၊ ဂန့်ဂေါမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၇၉ဂီတကြယ်စင်ဝင်း မင်္ဂလာဆိုင်းတောင်ယာပြင်းရွာ၊ ဂန့်ဂေါမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၈၀ရဲဝင်းအောင် မင်္ဂလာဆိုင်းကန်ကျေးရွာ၊ ဂန့်ဂေါမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၈၁စန္ဒယားဇော်မင်း မင်္ဂလာဆိုင်းမြို့မရပ်ကွက်၊ ဂန့်ဂေါမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၈၂ကျော်ဇောလင်း ဇာတ်သဘင်အမှတ် (၄)၊ ထိန်တွေရပ်ကွက်၊ စနဲမြို့၊ ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်