နည်းပြရာထူးနေရာများခေါ်ယူခြင်း

07/04/2022 nuacygn 0

သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်) အနုပညာဌာနခွဲ(ဂီတ၊ သဘင်၊ ပန်းချီ၊ ပန်းပု)များတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် နည်းပြ(ဂီတ၊ သဘင်၊ ပန်းချီ၊ ပန်းပု)နှင့် စာပေပညာဌာနခွဲတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် နည်းပြ(မြန်မာစာ)၊ နည်းပြ(အင်္ဂလိပ်စာ) နှင့် နည်းပြ(ယဉ်ကျေးမှုသမိုင်း)ရာထူးနေရာများခေါ်ယူခြင်း ၁။      သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင်အနုပညာတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်)ရှိ အနုပညာဌာနခွဲ(ဂီတ၊ သဘင်၊ ပန်းချီ၊ ပန်းပု)များတွင် […]