ဌာနမှ ထုတ်ဝေခဲ့သည့် စာအုပ်များ

သမိုင်းသုတေသနနှင့်အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်ဦးစီးဌာနက ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးသော စာအုပ်များ (၅၁-၁၀၀)

၅၁။Restoration of the Shwe Yan Paya Pagoda and Monastery၂ဝဝ၁
၅၂။History Agenda 21st Century၂ဝဝ၁
၅၃။ရာမပြဇာတ်တော်ကြီး၊ အတွဲ ၁၂ဝဝ၂
၅၄။ရာမပြဇာတ်တော်ကြီး၊ အတွဲ ၂၂ဝဝ၂
၅၅။ရာမပြဇာတ်တော်ကြီး၊ အတွဲ ၃၂ဝဝ၂
၅၆။ဧကရီမဖုရား၂ဝဝ၂
၅၇။မြန်မာသမိုင်းသုတေသနစာစောင်၊ အမှတ် (၉)၂ဝဝ၂
၅၈။မြန်မာသမိုင်းသုတေသနစာစောင်၊ အမှတ် (၁ဝ)၂ဝဝ၂
၅၉။မြန်မာသမိုင်းသုတေသနစာစောင်၊ အမှတ် (၁၁)၂ဝဝ၃
၆ဝ။Zinme Yazawin၂ဝဝ၃
၆၁။မြန်မာသမိုင်းသုတေသနစာစောင်၊ အမှတ် (၁၂)၂ဝဝ၃
၆၂။Texts and Contexts in Southeast Asia, Part. I၂ဝဝ၃
၆၃။Texts and Contexts in Southeast Asia, Part. II၂ဝဝ၃
၆၄။Texts and Contexts in Southeast Asia, Part. III၂ဝဝ၃
၆၅။Selected Writing of Retire Ambassador U Thet Tun၂ဝဝ၄
၆၆။မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့ဝင် ဒေါ်အုန်းကြည်၏လက်ရွေးစဉ်စာတမ်းများ၂ဝဝ၄
၆၇။မြန်မာသမိုင်းသုတေသနစာစောင်၊ အမှတ် (၁၃)၂ဝဝ၄
၆၈။Selected Writing of Sao Htun Hmat Win, Member of the Myanmar Historical Commission၂ဝဝ၄
၆၉။Selected Writing of U Hla Thein, Member of the Myanmar Historical Commission၂ဝဝ၄
၇ဝ။Selected Writing of Tun Aung Chain, Secretary of Myanmar Historical Commission၂ဝဝ၄
၇၁။Selected Writing of U Thaw Kaung, Member of the Myanmar Historical Commission၂ဝဝ၄
၇၂။Selected Writing of Dr Khin Maung Nyunt, Member of the Myanmar Historical Commission၂ဝဝ၄
၇၃။Selected Writing of Daw Khin Khin Ma, Member of the Myanmar Historical Commission၂ဝဝ၄
၇၄။Selected Writing of Daw Ni Ni Myint, Member of the Myanmar Historical Commission၂ဝဝ၄
၇၅။Traditions of Knowledge in Southeast Asia, Part. I၂ဝဝ၄
၇၆။Traditions of Knowledge in Southeast Asia, Part. II၂ဝဝ၄
၇၇။Traditions of Knowledge in Southeast Asia, Part. III၂ဝဝ၄
၇၈။တိုးလှ၊ ကုန်းဘောင်ခေတ်ကျေးလက်လူမှုစီးပွားဘဝ၂ဝဝ၄
၇၉။၂ဝ ရာစုမဟာလူသား၂ဝဝ၄
၈ဝ။မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့ နောက်ခံသမိုင်းနှင့် အတ္ထုပ္ပတ္တိ၂ဝဝ၄
၈၁။Selected Writing of Sai Aung Tun, Vice –chairman of the Myanmar Historical Commission၂ဝဝ၄
၈၂။မြန်မာသမိုင်းသုတေသနစာစောင်၊ အမှတ်(၁၄)၂ဝဝ၄
၈၃။ရွှေရတုအထိမ်းအမှတ်စာစောင်၂ဝဝ၄
၈၄။Selected Writing of Daw Ni Ni Myint, Member of the Myanmar Historical Commission၂ဝဝ၅
၈၅။U Than Htut (Taik Soe), In Memoriam၂ဝဝ၅
၈၆။နှောင်းတွေ့ကျောက်စာများ၂ဝဝ၅
၈၇။Than Tun, Some Observations on History and Culture of Early Myanmar၂ဝဝ၅
၈၈။Selected Writing of U Hla Shain, Member of the Myanmar Historical Commission၂ဝဝ၅
၈၉။Essays in Commemoration of the Golden jubilee of Myanmar Historical Commission၂ဝဝ၅
၉ဝ။Tun Aung Chain, Chronicle of Ayutthaya၂ဝဝ၅
၉၁။Proceedings of the Myanmar Historical Commission Golden jubilee Conference Part. I၂ဝဝ၅
၉၂။ဝက်မစွတ်ဝန်ထောက်၏နေ့စဉ်မှတ်တမ်း၊ အတွဲ (၁)၂ဝဝ၅
၉၃။မြန်မာသမိုင်းမြေပုံများ၂ဝဝ၅
၉၄။မြန်မာသမိုင်းသုတေသနစာစောင်၊ အမှတ်(၁၅)၂ဝဝ၅
၉၅။မြန်မာသမိုင်းသုတေသနစာစောင်၊ အမှတ်(၁၆)၂ဝဝ၆
၉၆။Selected Writings of Daw Kyan,  Member of the Myanmar Language Commession၂ဝဝ၆
၉၇။စမ္ဗူဒီပဥဆောင်းကျမ်း (မြန်မာ)၂ဝဝ၆
၉၈။စမ္ဗူဒီပဥဆောင်းကျမ်း (အဂင်္လိပ်)၂ဝဝ၆
၉၉။ဟံသာဝတီဆင်ဖြူများရှင်အရေးတော်ပုံဥဒါန်းမော်ကွန်း၂ဝဝ၆
၁ဝဝ။မန္တလေးမဟာမုနိတံတိုင်းအတွင်းရှိကျောက်စာများ (ဒုတိယတွဲ)၂ဝဝ၆

Previous Page <<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>> Next Page