စာတမ်းဖတ်ပွဲများ ကျင်းပမှု

Previous Page <<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>> Next Page

မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့ ပညာရှင်ကြီးများ၏ သမိုင်းဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ အသိပညာပေး ဆွေးနွေးပွဲများနှင့် စာတမ်းဖတ်ပွဲကျင်းပခဲ့မှုများ

သမိုင်းသုတေသနနှင့်အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်ဦးစီးဌာနနှင့် ဆက်စပ်ဌာနများရှိ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်း များ၏ Capacity Building မြှင့်တင်ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့ ပညာရှင်ကြီးများ၏ သမိုင်းဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးဟောပြောပွဲကို မူဝါဒအရ လစဉ် ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိရာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း ဖတ်ကြားပြီးခဲ့သော စာတမ်းများမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

စဉ် ရက်စွဲ အမည် စာတမ်းအမည်
၁။၂၉-၁-၂၀၂၀ ဦးသိန်းလှိုင် ညောင်ရခေတ်ဆိုင်ရာ သုတေသနတွေ့ရှိချက်အချို့
၂။
၃။  
၄။
၅။
၆။
၇။
၈။
၉။

စာတမ်းဖတ်ပွဲကျင်းပမှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ