လစဉ်ဌာနတွင်း သုတေသနစာတမ်း ဖတ်ပွဲများ ကျင်းပမှု

Previous Page <<<<<>>>>> Next Page

လစဉ် ဌာနတွင်းသုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲများ ကျင်းပမှု (၂၀၁၉)

စဉ် ရက်စွဲ အမည်/ ရာထူး စာတမ်းအမည်
၁။ ၃၀-၁-၂၀၁၉

ဦးရဲဟိန်းထွန်း

သုတေသနအရာရှိ

ဟန်လင်း၊တကောင်းပျူမြို့ဟောင်းမှသည် မန်လည်၊ ဇလုံတောင်တော်ဆီသို့ သုတေသနပြု လေ့လာရေးခရီးမှ တွေ့ရှိချက်များ
၂။ ၂၅-၃-၂၀၁၉

ဒေါက်တာ ထွန်းထွန်းဦး

ညွှန်ကြားရေးမှူး

သျှင်ဒိသာပါမောက် တယ်တူ ငြိမ်းချမ်းရေးခရီးစဉ်
၃။ ၂၉-၄-၂၀၁၉

ဒေါက်တာ နိုင်နိုင်ကြည်

လ/ထ ညွှန်ကြားရေးမှူး

“ပါလီမန်ခေတ် ၁၉၅၆ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပသော ဒုတိယအကြိမ် မြောက် ရွေးကောက်ပွဲအား လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း”
၄။ ၃၀-၅-၂၀၁၉

ဒေါက်တာ ထွန်းထွန်းဦး

ညွှန်ကြားရေးမှူး

“မြန်မာ့ပထမဆုံး သတင်းမီဒီယာလောကမှ ဦးအဟီး”
၅။ ၂၈-၆-၂၀၁၉

ဦးအောင်မြင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

 “ဖက်ဒရယ်စနစ်သမိုင်းကြောင်းနှင့် အတွေ့အကြုံများကို ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း”
၆။ ၃၀-၇-၂၀၁၉

ဒေါက်တာလဲ့လဲ့ဝင်း

ညွှန်ကြားရေးမှူး

“ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့နယ်မှ ဝဲပျံဂူ”
၇။ ၂၇-၈-၂၀၁၉

ဒေါက်တာ ထားထားပါ

ညွှန်ကြားရေးမှူး

“မြန်မာနိုင်ငံ စနစ်များထဲမှ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း”
၈။ ၃၀-၁၀-၂၀၁၉

ဒေါက်တာဝိုင်းဝိုင်းအောင်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

အင်္ဂလိပ်သိမ်းပြီးစ မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးကဏ္ဍ ပြောင်းလဲမှုများ
၉။ ၂၉-၁၁-၂၀၁၉

ဒေါက်တာခင်သီတာ

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်စနစ်တွင် လွှတ်တော်၏ အခန်းကဏ္ဍ
၁၀။ ၂၄-၁၂-၂၀၁၉

ဒေါက်တာမြင့်မြင့်စန်း

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

ပုဂံခေတ် မြင်ကွန်းနှင့်ပြည်တော်သာကျွန်း

ဌာနတွင်းသုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲကျင်းပမှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ