စာတမ်းဖတ်ပွဲ၊ ညီလာခံ၊ နှီးနှော ဖလှယ်ပွဲများ ကျင်းပမှု

စာတမ်းဖတ်ပွဲများ၊ ညီလာခံများ၊ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ များ ကျင်းပမှု

သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ သမိုင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသားစာကြည့်တိုက် ဦးစီးဌာနက ကြီးမှူး၍ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ASEAN Library Development Forum၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အာဆီယံ-ဂျပန်စာကြည့်တိုက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အာဆီယံနှစ်(၅၀)ပြည့် အထိမ်းအမှတ် စာတမ်းဖတ်ပွဲ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် (၁၇) ကြိမ်မြောက် အရှေ့ တောင်အာရှစာကြည့်တိုက်မှူးများညီလာခံ၊ အာရှနှင့်ပစိဖိတ်ဒေသမှ အမျိုးသားစာကြည့်တိုက် မှူးများ၏ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အာဆီယံနှစ်(၅၀)ပြည့် ရွှေရတုအာဆီယံအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် စာကြည့်တိုက်၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ လူမှုဘဝနှင့် ရွှေရတုအာဆီယံ စာတမ်းဖတ်ပွဲမှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ

အာဆီယံနှစ်(၅၀)ပြည့် အထိမ်းအမှတ် “ကာတွန်းအဖော် စာဖတ်ပျော်” ကလေးစာကြည့်တိုက် လှုပ်ရှားမှု အစီအစဉ် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်သည် ပြည်တွင်းစာကြည့်တိုက်များ စုစည်းဖွဲ့စည်းထားသော မြန်မာနိုင်ငံစာကြည့်တိုက်အသင်း (Myanmar Library Association)၌ ဦးဆောင်ကဏ္ဍမှ ပါဝင်လျက် နိုင်ငံအတွင်းစာကြည့်တိုက်ပညာတိုးတက်ပြန့်ပွားရေးနှင့် စာကြည့်တိုက်လုပ်ငန်းများ တိုးတက်စေရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံစာကြည့်တိုက်အသင်းသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စာကြည့်တိုက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် စာကြည့်တိုက်များအသင်း (International Federation of Libraries Associations and Institutions – IFLA) ၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရာ အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်အနေဖြင့် Focal point အဖြစ် တာဝန်ယူ၍ IFLA နှင့် ဆက်သွယ်ကာ နိုင်ငံတကာမှ စာကြည့်တိုက်များ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများကို ပြည်တွင်းရှိ အဖွဲ့ဝင် စာကြည့်တိုက်များသို့ မျှဝေခြင်း၊ ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့ခွဲများ၏ ဆွေးနွေးပွဲများသို့ ပါဝင်နိုင်ရန် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းရပ်များကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။

အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်သည် အရှေ့တောင်အာရှဒေသရှိစာကြည့်တိုက်အသင်းအဖွဲ့များ ဖြစ်သော Congress of Southeast Asian Librarians (CONSAL), Conference on Directors of National Libraries in Asia and Oceania (CDNLAO) တို့၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ် သဖြင့် အဆိုပါ စာကြည့်တိုက်အသင်းအဖွဲ့များနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်လျက် မိမိနိုင်ငံ၏ စာကြည့်တိုက်များတိုးတက်မှု အခြေအနေကို နှစ်လည်အစည်းအဝေးများတွင် တင်ပြခြင်း၊ စာတမ်းများတင်သွင်းဖတ်ကြားခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်ခြင်း၊ အာဆီယံနိုင်ငံများတွင် ပြုလုပ်သည့် စာကြည့်တိုက်လုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်မှုသင်တန်းများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများသို့ ပါဝင်တက်ရောက်စေခြင်း၊ အာဆီယံယဉ်ကျေးမှုနှင့် ပြန်ကြားရေး ကော်မတီ စီမံကိန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတကာနှင့် ဆက်သွယ်၍ စာကြည့်တိုက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် (၁၇) ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှစာကြည့်တိုက်မှူးများညီလာခံ (17th Congress of Southeast Asian Librarians-CONSAL XVII)နှင့်အတူ (၂၆)ကြိမ်မြောက် အာရှနှင့်ပစိဖိတ်ဒေသမှ အမျိုးသား စာကြည့်တိုက်မှူးများ၏နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ (26th Conference of Directors of National Libraries of Asia and Oceania (CDNLAO) ကိုအိမ်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ် လက်ခံကျင်းပခဲ့ပါသည်။

(၁၇)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှစာကြည့်တိုက်မှူးများညီလာခံကျင်းပမှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ