Digitization Project

Digitization Project

အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်(ရန်ကုန်)တွင် စုဆောင်းထိန်းသိမ်းထားရှိသည့် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင် သော စာပေပစ္စည်းများအား Digital Form အဖြစ် ပြောင်းလဲပြီး e-Book, e-Periodical အဖြစ် လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Digitized ပြုလုပ်ခြင်းကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။