ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

(၁) ဆူးလေစေတီတော် (ကျိုက်အသုတ်စေတီ)နှင့် ယင်းစေတီရှိရာပရဝုဏ်

(၂) မောင်းတီးစေတီတော်နှင့် ယင်းစေတီရှိရာပရဝုဏ်

(၃) ဗိုလ်တစ်ထောင် (ကျိုက်ဒေးအပ်)စေတီတော်နှင့် ယင်းစေတီရှိရာပရုဝုဏ်

(၄) ရွှေဘုန်းပွင့်စေတီတော်နှင့် ယင်းစေတီရှိရာပရိဝုဏ်

(၅) အတုလဓိပတိမဟာမုနိသကျ ကိုးထပ်ကြီးဘုရားနှင့် ယင်းဘုရားရှိရာပရိဝုဏ်

(၆) ကျိုက္ကလို့စေတီတော်နှင့် ယင်းစေတီရှိရာပရိဝုဏ်

(၇) ရွှေတိဂုံစေတီတော် တည်ရှိရာနေရာ

(၈) ကျိုက်မှော်ဝန်းစေတီတော် တည်ရှိရာနေရာ

(၉) ငါးထပ်ကြီးဘုရား တည်ရှိရာနေရာ

(၁၀) ခြောက်ထပ်ကြီးဘုရား တည်ရှိရာနေရာ

(၁၁) ကျိုက္ကလဲ့စေတီတော် တည်ရှိရာနေရာ

(၁၂) ကျိုက်ဝိုင်းစေတီတော် တည်ရှိရာနေရာ

(၁၃) ကျိုက္ကစံစေတီတော်တည်ရှိရာနေရာ

(၁၄) ရွှေဆံတော်စေတီတော် တည်ရှိရာနေရာ

(၁၅) ကျိုက်ပါဒကြီးဆံတော်ရှင် စေတီတော်တည်ရှိရာနေရာ

(၁၆) ကျိုက်ခေါက်စေတီတော် တည်ရှိရာနေရာ