ဌာနခွဲများအလိုက် လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(၁) စီမံ/ဘဏ္ဍာဌာနခွဲ ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စ
ဘဏ္ဍာရေးကိစ္စ
စီမံရေးကိစ္စ
ဥပဒေရေးကိစ္စ
(၂) တူးဖော်၊ ရှေးပစ္စည်းနှင့် ကမ္ပည်း ကွင်းဆင်းသုတေသနလုပ်ငန်းများ
ကျောက်စာ ဌာနခွဲ တူးဖော်ရေးနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ
ICH လုပ်ငန်းများ
ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများအား စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းများ
() ပြုပြင်/ထိန်းသိမ်း/စစ်ဆေးမှတ်တမ်း နှင့် ဓာတုဗေဒဌာနခွဲ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံနှင့် ရှေးဟောင်းနေရာများအား နှစ်စဉ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် နိုင်ရန် စိစစ်တင်ပြသည့်လုပ်ငန်းများ
ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ
နံရံဆေးရေးပန်းချီများ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ
အမွေအနှစ်ဇုန်စီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းများ
ဟိုတယ်၊ မိုတယ်စသည့် အဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ရှေးဟောင်းအထိမ်းအမှတ် အဆောက်အအုံနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ၏ထည်ဝါခန့်ညားမှု၊ လုံခြုံမှုကို ထိခိုက်နိုင် ခြင်း ရှိ/ မရှိ ကိုစိစစ်တင်ပြသည့်လုပ်ငန်းများ
() အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဌာနခွဲ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအတွက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ယဉ်ကျေးမှု ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို တိုးမြှင့်ရန်
ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာနယ်ပယ်၌ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲရန်
ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှု များအတွက် နိုင်ငံတကာနှင့် ဒေသဆိုင်ရာတို့မှ ယဉ်ကျေးမှု ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်
အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအပါအဝင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် စီမံကိန်းများ၊ ညီလာခံများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများ၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အခမ်းအနားများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့် စီစဉ်ရန်
(၅) မန္တလေးဌာနခွဲ ပြတိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
စာကြည့်တိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
နန်းတော်များကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၊
ယဉ်ကျေးမှုဇုန်အတွင်းရှိ ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံများ နှင့် ရှေးဟောင်းစေတီပုထိုးများအား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများ၊
တူးဖော်ရေးနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ
ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများ
(၆) ရန်ကုန်ဌာနခွဲ ပြတိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသဆိုင်ရာကိစ္စများ
ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံ ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ
ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများ
(၇) ပုဂံဌာနခွဲ ပြတိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသဆိုင်ရာကိစ္စများ
ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံ ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ
ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများ
ဒြပ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ
ကွင်းဆင်းသုတေသနလုပ်ငန်းများ
တူးဖော်ရေးနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ
ICH လုပ်ငန်းများ
ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ
နံရံ      ဆေးရေးပန်းချီများ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ၊
ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများ
(၈) တောင်ကြီးဌာနခွဲ ပြတိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
စာကြည့်တိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသဆိုင်ရာကိစ္စများ
ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံ ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ
ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများ
ဒြပ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ
(၉) စစ်တွေဌာနခွဲ ပြတိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
စာကြည့်တိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသဆိုင်ရာကိစ္စများ
ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံ ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ
ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများ
ဒြပ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ
ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများ
(၁၀) ပဲခူးဌာနခွဲ ပြတိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသဆိုင်ရာကိစ္စများ
ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံ ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ
ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများ
ဒြပ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ
ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများ
(၁၁) မြောက်ဦးဌာနခွဲ ယဉ်ကျေးမှုပြတိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသဆိုင်ရာကိစ္စများ
ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံ ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ
ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများ
ဒြပ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ
ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများ
(၁၂) ရှေးဟောင်းသုတေသနနည်းပညာ သင်တန်းကျောင်း (ပြည်) ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသဆိုင်ရာကိစ္စများ
တူးဖော်ရေးနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ
ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများ
(၁၃) အမျိုးသားပြတိုက် (နေပြည်တော်) ပြတိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
ခင်းကျင်း/ပြသရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
ရှေးဟောင်းဝတ္တုပစ္စည်းများ စုဆောင်း/ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများ
ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများ
(၁၄) အမျိုးသားပြတိုက် (ရန်ကုန်) ပြတိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
ခင်းကျင်း/ပြသရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
ရှေးဟောင်းဝတ္တုပစ္စည်းများ စုဆောင်း/ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများ
ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများ
(၁၅) မကွေးဌာနခွဲ ပြတိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသဆိုင်ရာကိစ္စများ
ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံ ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ
ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများ
ဒြပ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ
ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများ
(၁၆) စစ်ကိုင်းဌာနခွဲ ပြတိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
စာကြည့်တိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသဆိုင်ရာကိစ္စများ
ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံ ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ
ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများ
ဒြပ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ
ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများ
(၁၇) မော်လမြိုင်ဌာနခွဲ ပြတိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
စာကြည့်တိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသဆိုင်ရာကိစ္စများ
ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံ ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ
ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများ
ဒြပ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ
ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများ
(၁၈) ဗိဿနိုးဌာနစု ပြတိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
စာကြည့်တိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသဆိုင်ရာကိစ္စများ
ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံ ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ
ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများ
ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများ
(၁၉) ဟန်လင်းဌာနစု ပြတိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
စာကြည့်တိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသဆိုင်ရာကိစ္စများ
ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံ ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ
ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများ
ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများ
(၂၀) သရေခေတ္တရာဌာနစု ပြတိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
စာကြည့်တိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသဆိုင်ရာကိစ္စများ
ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံ ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ
ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများ
ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများ
(၂၁) မြစ်ကြီးနားဌာနခွဲ ပြတိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
စာကြည့်တိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသဆိုင်ရာကိစ္စများ
ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံ ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ
ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများ
ဒြပ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ
ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများ
(၂၂) ဟားခါးဌာနခွဲ ပြတိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
  စာကြည့်တိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
  ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသဆိုင်ရာကိစ္စများ
  ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံ ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ
  ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများ
  ဒြပ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ
  ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများ
(၂၃) လွိုင်ကော်ဌာနခွဲ ပြတိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
  စာကြည့်တိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
  ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသဆိုင်ရာကိစ္စများ
  ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံ ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ
  ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများ
  ဒြပ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ
  ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများ
(၂၄) ဘားအံဌာနခွဲ ပြတိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
  စာကြည့်တိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
  ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသဆိုင်ရာကိစ္စများ
  ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံ ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ
  ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများ
  ဒြပ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ
  ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများ
(၂၅) ပုသိမ်ဌာနခွဲ ပြတိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
  စာကြည့်တိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
  ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသဆိုင်ရာကိစ္စများ
  ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံ ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ
  ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများ
  ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများ
(၂၆) တကောင်းဌာနခွဲ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသဆိုင်ရာကိစ္စများ
  ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံ ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ
  ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများ
  ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများ
(၂၇) ထားဝယ်ဌာနခွဲ ပြတိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
  စာကြည့်တိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
  ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသဆိုင်ရာကိစ္စများ
  ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံ ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ
  ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများ
  ဒြပ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ
  ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများ
(၂၈) လားရှိုးဌာနစု ပြတိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
  စာကြည့်တိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
  ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသဆိုင်ရာကိစ္စများ
  ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံ ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ
  ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများ
  ဒြပ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ
  ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများ
(၂၉) ကျိုင်းတုံဌာနစု ပြတိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
  စာကြည့်တိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
  ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသဆိုင်ရာကိစ္စများ
  ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံ ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ
  ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများ
  ဒြပ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ
  ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများ