ဘွဲ့နှင်းသဘင် အခမ်းအနားများ

ပါမောက္ခချုပ်များက ပညာသင်နှစ်အလိုက် ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားများ တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဘွဲ့များအသီးသီး အပ်နှင်းချီးမြှင့်ခဲ့ကြပါသည် –

ဦးစန်းဝင်း

ပထမအကြိမ်

၂၀၀၅ ခုနှစ်

ဦးငွေထွန်း

ဒုတိယအကြိမ်မှ တတိယအကြိမ်အထိ

၂၀၀၆ ခုနှစ် မှ၂၀၀၈ ခုနှစ်အထိ

ဦးတင်စိုး

စတုတ္တအကြိမ်မှ ဆဌမအကြိမ်မြောက်အထိ

၁၉၉၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိ

ဒေါ်ခင်ကြည်ပြာ

(၇) ကြိမ်မြောက်မှ (၁၄) ကြိမ်မြောက်အထိ

၂၀၁၂ ခုနှစ်မှယနေ့အထိ