ဌာနမှ ထုတ်ဝေခဲ့သည့် စာအုပ်များ

သမိုင်းသုတေသနနှင့်အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်ဦးစီးဌာနက ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးသော စာအုပ်များ (၁-၅၀)

၁။ The Minami Organ ၁၉၈၁
၂။ မီနာမီကီကန်း ၁၉၈၂
၃။ Burma’s Struggle Against British Imperialism (1885-1895) ၁၉၈၃
၄။ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုသမိုင်း၊ အပိုင်း(၁) (၁၈၈၅-၁၈၉၅) ၁၉၈၆
၅။ ပုဂံစေတီပုထိုးများ ၁၉၈၇
၆။ မန္တလေးမဟာမုနိတံတိုင်းအတွင်းရှိကျောက်စာများ၊ ပထမတွဲ ၁၉၈၉
၇။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးနှင့် ၁၉၄၇ အခြေခံဥပဒေ၊ ပထမတွဲ ၁၉၉ဝ
၈။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးနှင့် ၁၉၄၇ အခြေခံဥပဒေ ဒုတိယတွဲ ၁၉၉ဝ
၉။ ၁၉၅၈-၁၉၆၂ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး၊ ပထမတွဲ ၁၉၉၁
၁ဝ။ ၁၉၅၈-၁၉၆၂ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး၊ ဒုတိယတွဲ ၁၉၉၁
၁၁။ ၁၉၅၈-၁၉၆၂ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး၊ တတိယတွဲ ၁၉၉၁
၁၂။ ၁၉၅၈-၁၉၆၂ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး၊ စတုတ္ထတွဲ ၁၉၉၁
၁၃။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးစနစ်ပြောင်းကာလ (၁၉၆၂-၁၉၇၄) ပထမတွဲ ၁၉၉၃
၁၄။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးစနစ်ပြောင်းကာလ (၁၉၆၂-၁၉၇၄)၊ ဒုတိယတွဲ ၁၉၉၃
၁၅။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးစနစ်ပြောင်းကာလ (၁၉၆၂-၁၉၇၄)၊ တတိယတွဲ ၁၉၉၃
၁၆။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သမိုင်း၊ (၁၉၂ဝ-၁၉၉၅) ၁၉၉၅
၁၇။ မြန်မာသမိုင်းသုတေသနစာစောင်၊ အမှတ် (၁) ၁၉၉၅
၁၈။ Traditions in Current Perspective November ,1995 ၁၉၉၆
၁၉။ Glimpses of Glorious Bagan ၁၉၉၆
၂ဝ။ Shwedagon ၁၉၉၆
၂၁။ Proceedings of the Preservation and Conservation Meeting, November,1995 ၁၉၉၇
၂၂။ Comparative Studies on Literature and History of Thailand and Myanmar ၁၉၉၇
၂၃။ မဟာရာဇဝင်သစ်(ညောင်ရမ်းဆက်)၊ တတိယတွဲ ၁၉၉၇
၂၄။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏စာပေလက်ရာ ၁၉၉၈
၂၅။ မြန်မာသမိုင်းသုတေသနစာစောင်၊ အမှတ် (၂) ၁၉၉၈
၂၆။ ရဲဘော်သုံးကျိပ် ၁၉၉၈
၂၇။ Discovering Myanmar ၁၉၉၈
၂၈။ Port Cities and Trade in Western Southeast Asia ၁၉၉၈
၂၉။ U Pe Maung Tin A Tribute ၁၉၉၉
၃ဝ။ မြန်မာသမိုင်းသုတေသနစာစောင်၊ အမှတ် (၃) ၁၉၉၉
၃၁။ ကိုလိုနီခေတ်မြန်မာ့သမိုင်းအဘိဓါန် ၁၉၉၉
၃၂။ The 1947 Constitution and the Nationalities, Vol.I ၁၉၉၉
၃၃။ The 1947 Constitution and the Nationalities, Vol.II ၁၉၉၉
၃၄။ မြန်မာသမိုင်းသုတေသနစာစောင်၊ အမှတ် (၄) ၁၉၉၉
၃၅။ Proceedings of the Workshop on Bronze Age Culture in Myanmar ၁၉၉၉
၃၆။ Post Colonial Society and Culture in Southeast Asia, Part .1 ၁၉၉၉
၃၇။ Post Colonial Society and Culture in Southeast Asia, Part .2 ၁၉၉၉
၃၈။ ခေတ်ဟောင်းမြန်မာ့သမိုင်းသုတေသနအဘိဓါန် ၂ဝဝဝ
၃၉။ မြန်မာသမိုင်းသုတေသနစာစောင်၊ အမှတ် (၅) ၂ဝဝဝ
၄ဝ။ မြန်မာသမိုင်းသုတေသနစာစောင်၊ အမှတ် (၆) ၂ဝဝဝ
၄၁။ Myanmar Two Millennia Prat. 1 ၂ဝဝဝ
၄၂။ Myanmar Two Millennia Prat. 2 ၂ဝဝဝ
၄၃။ Myanmar Two Millennia Prat. 3 ၂ဝဝဝ
၄၄။ Myanmar Two Millennia Prat. 4 ၂ဝဝဝ
၄၅။ Views and Vissions in the Literary Heritage Southeast Asia, Part .1 ၂ဝဝ၁
၄၆။ Views and Vissions in the Literary Heritage Southeast Asia, Part .2 ၂ဝဝ၁
၄၇။ Memoirs of a Myanmar I.C.S ၂ဝဝ၁
၄၈။ နှစ်အမည်ပါသောမြန်မာရှေးဟောင်းမင်စာများ ၂ဝဝ၁
၄၉။ မြန်မာသမိုင်းသုတေသနစာစောင်၊ အမှတ် (၇) ၂ဝဝ၁
၅ဝ။ မြန်မာသမိုင်းသုတေသနစာစောင်၊ အမှတ် (၈) ၂ဝဝ၁

Next Page