မော်ကွန်းနှင့်စာကြည့်တိုက်

မော်ကွန်းဌာနစိတ်

ကိုယ်တွေ့ပြောကြားချက်များ  (Oral History ) စုဆောင်းခြင်းလုပ်ငန်း

ကိုယ်တွေ့ပြောကြားချက်များ စုဆောင်းခြင်းလုပ်ငန်း (သို့) နှုတ်ပြောသမိုင်း (Oral History) စုဆောင်းခြင်းလုပ်ငန်းကို  စီမံချက်များ ရေးဆွဲ၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ၁၉၇၈ ခုနှစ်မှစ၍ မြန်မာ နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အစရှိသည့်  ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် ကိုယ်တိုင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသော ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် တွေ့ဆုံ၍  ၎င်းတို့၏ ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် အတွေ့ အကြုံများကို မေးမြန်းအသံသွင်းယူခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ စုဆောင်းထားသည့် နှုတ်ပြောသမိုင်း အထောက်အထားများသည် မူရင်းအထောက်အထားများဖြစ်၍ သမိုင်းသုတေသနဌာန၏ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော သုတေသနလုပ်ငန်းများတွင် အဓိကအသုံးပြု ရေးသားရန်အတွက်သာ ရည်ရွယ် စုဆောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်တွေ့ပြောကြားချက်အခွေများကို ရေရှည်အသုံးပြုရန် အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ် ကူးပြောင်း၍ ထိန်းသိမ်းထားရှိပါသည်။

        မော်ကွန်းဌာနစိတ်တွင် အောက်ဖော်ပြပါအထောက်အထားများကို စုဆောင်းထားရှိပါသည်-

 • ကျောက်စာမင်ကူး (Rubbings)
 • မင်စာလက်ရေးမူ (Hand Written)
 • မင်စာဓါတ်ပုံ    (Photographs)
 • ပေကျမ်းများ(Palmleaf Manuscripts)
 • ပုရပိုက်များ(Parabeik Manuscripts)
 • ကိုယ်တွေ့ပြောကြားချက် (Oral History)
 • အသံသွင်းတိတ်ခွေ (Recorded Tapes)
 • အထောက်အထားဖိုင်များ (Document files)
 • မိုက်ကရိုဖလင်များ(Microfilms)
 • မြေပုံ (Maps)
 • ဓာတ်ပုံ(Photographs)
 • မိတ္တူများ(Photo copies collections)

မိုက်ခရိုဖလင်ထိန်းသိမ်းထားရှိမှုအခြေအနေ

သမိုင်းသုတေသနလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုရန် မြန်မာသမိုင်းနှင့် ပတ်သက်သော အထောက်အထားများကို ပြည်တွင်း၌ သာမက ပြည်ပနိုင်ငံ များရှိ စာကြည့်တိုက်များ၊ မော်ကွန်းတိုက်များမှ မိုက်ကရိုဖလင်များဖြင့် ကူးယူစုဆောင်းထားရှိပါသည်။ ကူးယူထားသော အထောက်အထားများမှာ အရှေ့အိန္ဒိယကုမ္မဏီ မှတ်တမ်းများနှင့် အပြန်အလှန်ပေးစာများ၊ နိုင်ငံရေးနှင့် လျှို့ဝှက် စာတွဲများ၊ ပြည်တွင်းအုပ်ချုပ်ရေး အထောက်အထားများ၊ စာပေးစာယူများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာစာတွဲများ အစရှိသည့်မှတ်တမ်းများ စုဆောင်းထားရှိပါသည်။ မိုက်ကရိုဖလင်ဖြင့် စုဆောင်းထားသော အထောက်အထား မှတ်တမ်းများ ရေရှည်အသုံးပြုရန်အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ် ဖိုင်စနစ် ကူးပြောင်း၍ ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ မိုက်ကရိုဖလင် အခွေပေါင်း (၄၀၀) ခန့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ကူးပြောင်းပြီး ဖြစ်ပါသည်။

စာကြည့်တိုက်ဌာနစိတ်

စာအုပ်စာတမ်းများ စုဆောင်းထိန်းသိမ်းထားမှုအခြေအနေ

မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့ ပညာရှင်များနှင့် သုတေသနစာတမ်းရေးသားသူများ ရည်ညွှန်းကိုးကား နိုင်ရန်အတွက် သမိုင်းသုတေသနစာကြည့်တိုက် (ရန်ကုန်+ နေပြည်တော်) တို့တွင် ၁၉၅၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအထိ စုဆောင်းထားရှိသော စာအုပ်စာနယ်ဇင်းစာရင်းများစာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

စဉ် အမျိုးအစား အရေအတွက်
၁။

၂။

၃။

၄။

၅။

၆။

၇။

စာအုပ် (မြန်မာ+အင်္ဂလိပ်)

သတင်းစာ (မြန်မာ+အင်္ဂလိပ်)

မဂ္ဂဇင်း (မြန်မာ+အင်္ဂလိပ်)

ဂျာနယ် (မြန်မာ+အင်္ဂလိပ်)

ပြန်တမ်း (မြန်မာ+အင်္ဂလိပ်)

Time

Newsweek

၄၅၉၀၀ အုပ်

၈၅၅၆ အုပ်တွဲ

၁၈၁၈၅ အုပ်

၁၂၀၇ အုပ်တွဲ

၅၂၃ အုပ်တွဲ

၅၁၁၆ အုပ်

၅၁၁၉ အုပ်