ဂီတပညာဌာန

ဂီတပညာဌာန သင်ကြားသော ဘာသာရပ်များ

  • ဂီတဗေဒဘာသာရပ် (Musicology)
  • ကမ္ဘာဂီတသင်္ကေတဘာသာရပ် (Music Theory)
  • အဆိုဘာသာရပ် (Vocal Music)
  • တိုင်းရင်းသားရိုးရာဂီတဘာသာရပ် (Ethnic Music)
  • အထူးပြုဘာသာရပ် (Specialized Subject)

ဂီတဖွဲ့သီမှုဘာသာရပ် (Music Composition)၊ အဆိုဘာသာရပ် (Vocal Music)၊ ဂီတဗေဒ (Musicology) ဘာသာရပ်များ၊ စောင်း (Harp)၊ ပတ္တလား (Xylophone)၊ ဆိုင်းဝိုင်း (Drum Circle)၊ နှဲ (Oboe) ၊ ပလွေ(Flute)၊ တယော (Violin)၊ စန္ဒရား(Piano) တူရိယာများ တစ်ဦးချင်းတီးခတ်ခြင်း၊ ဆိုင်းဝိုင်းကြီး အဖွဲ့လိုက်တီးခတ်ခြင်း (မသင်မနေရ) တို့ကို သင်ကြားပေးပါသည်။