ရုပ်ရှင်နှင့်ပြဇာတ်ပညာဌာန

ရုပ်ရှင်နှင့်ပြဇာတ်ပညာဌာန သင်ကြားသော ဘာသာရပ်များ

  • ဇာတ်ညွှန်းပညာ (Screen Play (or) Script Writing)
  • စီစဉ်ညွှန်ကြားမှုပညာ (Directing)
  • ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံပညာ (Cinematography)
  • သရုပ်ဆောင်ပညာ (Acting)
  • တည်းဖြတ်ပညာ (Editing (or) Post Production)