ဖွဲ့စည်းပုံ၊ မျှော်မှန်းချက်၊ ရည်ရွယ်ချက်

ဖွဲ့စည်းပုံ

အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်(နေပြည်တော်) သည် ဖွဲ့စည်းပုံခွင့်ပြုအင်အား အရာထမ်း (၁၀) ဦးနှင့် အမှုထမ်း (၄၀) ဦး စုစုပေါင်း (၆၀) ဦးတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးက စာကြည့်တိုက် စီမံခန့်ခွဲရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ညွှန်ကြားရေးမှူးများ

၁။ ဦးသန်းမောင် (၁၉၅၂-၁၉၅၅)
၂။ ဒေါ်ညွန့်မြင့် (၁၉၅၅-၁၉၇၁)
၃။ ဒေါ်သန်းသန်းအေး (၁၉၇၁-၁၉၈၈)
၄။ ဦးကြိုင်လှိုင် (၁၉၈၈-၁၉၈၉)
၅။ ဦးခင်မောင်တင် (၁၉၈၉-၁၉၉၈)
၆။ ဦးမြင့်ကြိုင် (၁၉၉၈-၂၀၀၁)
၇။ ဦးကျော်ဦး (၂၀၀၁-၂၀၁၀)
၈။ ဒေါ်မြဦး (၂၀၁၀-၂၀၁၇ ဧပြီလ) အမျိုးသားစာကြည့်တိုက် (ရန်ကုန်)
၉။ ဦးမြင့်ဇော် (၂၀၁၃) အမျိုးသားစာကြည့်တိုက် (နေပြည်တော်)
၁၀။ ဒေါက်တာကေသီထွေး (၂၀၁၃-၂၀၁၇ဧပြီလ) အမျိုးသားစာကြည့်တိုက် (နေပြည်တော်)
၁၁။ ဒေါ်မြဦး (၂၀၁၇-ယခုအထိ) အမျိုးသားစာကြည့်တိုက် (နေပြည်တော်)
၁၂။ ဒေါက်တာကေသီထွေး (၂၀၁၇- ၂၀၁၈) အမျိုးသားစာကြည့်တိုက် (ရန်ကုန်)
၁၃။ ဒေါ်ရီရီထွေး (၂၀၁၈-ယခုချိန်ထိ) အမျိုးသားစာကြည့်တိုက် (ရန်ကုန်)

မျှော်မှန်းချက်

“မြန်မာ့အမျိုးသားစာပေစု အမွေအနှစ် ဗဟိုဌာန ဖြစ်စေရန်”

ရည်ရွယ်ချက်

၁။ ပြည်တွင်းထုတ်၊ ပုံနှိပ်စာများနှင့် လက်ရေးစာများကို ပြည့်စုံစွာ စုဆောင်းထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်၍ သုတေသီများနှင့် ပြည်သူများ ရည်ညွှန်းကိုးကား အသုံးပြုနိုင်စေရန်၊
၂။ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ရှေးဟောင်းစာပေများ၊ ပြည်ပထုတ် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ စာစုများကို ပြည့်စုံစွာ စုဆောင်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်၍ သုတေသီများနှင့် ပြည်သူများ ရည်ညွှန်း ကိုးကားအသုံးပြုနိုင်စေရန်၊
၃။ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာစာကြည့်တိုက်စနစ်ကို ဦးစီးဦးဆောင်ပြုရန်။