ပန်းပုပညာဌာန

ပန်းပုပညာဌာန သင်ကြားသော ဘာသာရပ်များ

ပန်းပုပညာသမိုင်း                 Art History

ပန်းပုနည်းပညာ                   Technology of Sculpture

မြန်မာ့ရိုးရာပန်းပု                  Myanmar Traditional Sculpture

ခန္ဓာဗေဒ                             Art Anatomy

အခြေခံပုံဆွဲ                        Drawing

ပုံဖော်နည်းပညာ                  Material Technology

ခေတ်ပြိုင်ပန်းပု                  Contemporary Sculpture