ပညာသင်နှစ်အလိုက် သင်ကြားမှု ပြက္ခဒိန်

အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)

National University of Arts and Culture (Mandalay)

ပညာသင်နှစ်အတွင်းလအလိုက်ဆောင်ရွက်မည့် အချိန်ဇယား

Academic Events and Calendar