တက္ကသိုလ်စတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်တွင် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအနုသုခုမပညာရပ်များကို ဖော်ထုတ်ထိန်းသိမ်းတိုးတက်ပြန့်ပွားရေးအတွက် အမျိုးသားအဆင့် တက္ကသိုလ် တစ်ခုအဖြစ် တည်ရှိလာမည့် ယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်ကို ၁၈-၉-၁၉၉၁ ရက်နေ့ တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်(၃၇/၁၉၉၁)၏ ခွင့်ပြုချက်အရ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။