တက္ကသိုလ်၏ ရည်ရွယ်ချက်

လူမှုအဖွဲ့အစည်း၏ လိုအပ်ချက်များကို အနုသုခုမပညာစွမ်းအားဖြင့် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ပါဝင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်သည့် တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်စေရန်