မြောက်ဦးယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသ (တင်ရန်ဆောင်ရွက်)

ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်း တင်သွင်းခဲ့သည့်ဒေသနှင့် တင်သွင်းရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်ဒေသများ

မြောက်ဦး ယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်ဒေသအား ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် စာရင်းကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် တွင် အဆိုပြုစာတွဲ တင်သွင်းနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။