တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဌာနအကြီးအကဲများ

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ

၁။ ဦးသိန်းတန် ၁၉၇၂ – ၁၉၇၅
၂။ ဒေါက်တာခင်မောင်ညွန့် ၁၉၇၅ – ၁၉၈၁
၃။ ဦးဝင်းဖေ ၁၉၈၁ – ၁၉၈၃
၄။ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးစိုးညွန့်(ငြိမ်း) ၁၉၈၃ – ၁၉၈၈
၅။ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးသိန်းစိန်(ငြိမ်း) ၁၉၈၈ – ၁၉၈၉
၆။ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတင်ထူး(ငြိမ်း) ၁၉၈၉ – ၁၉၉၉
၇။ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဇော်သန်း(ငြိမ်း) ၁၉၉၉ – ၂၀၀၀
၈။ ဦးကျော်ဝင်း ၂၀၀၀ – ၂၀၀၅
၉။ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးငွေထွန်း(ငြိမ်း) ၂၀၀၅ – ၂၀၀၇
၁၀။ ဗိုလ်မှူးကြီး ရန်နိုင်ဦး(ငြိမ်း) ၂၀၀၇ – ၂၀၁၅
၁၁။ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးထွန်းအုံ(ငြိမ်း) ၂၀၁၅ – ယနေ့အထိ