တက္ကသိုလ်စတင် ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် တည်နေရာ အကျယ်အဝန်း

တက္ကသိုလ်စတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် တည်နေရာအကျယ်အဝန်း

ယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်)အား အမှတ်(၁၃၁)၊ ကမ္ဘာအေးစေတီလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်၊ ကမ္ဘောဇအဆောက်အဦဝင်း အတွင်း၌ ၂၄-၉-၁၉၉၃ ရက်နေ့တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၈-၉-၁၉၉၆ ရက်နေ့တွင် အမှတ်၁/ဈ၊ အောင်ဇေယျလမ်း၊ ၂၆ ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်ရှိ မြေဧရိယာ ၅၂.၀၇၂ ဧကသို့ ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။