ယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခြင်း

ယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခြင်း

ယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်အဖြစ် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဥပဒေအမှတ်(/၁၉၉၃)ဖြင့် ယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်ဥပဒေကို ၂၀၁၉၉၃ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။