လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၁။ အနုပညာဦးစီးဌာနမှ လစဉ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် အစီရင်ခံစာ၊ ၆ လပတ် အစီရင်ခံစာ များကို သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့ခြင်း၊
၂။ မြန်မာနိုင်ငံပြက္ခဒိန်အကြံပေးအဖွဲ့ အစည်းအဝေးကို နှစ်စဉ် သတ်မှတ်ပေးသော ရက်များ တွင် ၁၀ ရက် ကျင်းပခြင်း၊
၃။ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အဆို၊ အက၊ အရေး၊ အတီးပြိုင်ပွဲကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
၄။ ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ နိုင်ငံခြားသို့ ပညာတော်သင်များ သွားရောက်ခြင်းကို စီမံကွပ်ကဲခြင်း၊
၅။ ယဉ်ကျေးမှုအကဖွဲ့များ နိုင်ငံခြားသို့ သွားရောက်ဖျော်ဖြေခြင်းကို စီမံကွပ်ကဲခြင်း၊
၆။ နိုင်ငံခြားမှ ယဉ်ကျေးမှုအကဖွဲ့များ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ဖျော်ဖြေခြင်းကို စီမံကွပ်ကဲခြင်း၊
၇။ နိုင်ငံခြားဧည့်သည်တော်များအား ဖျော်ဖြေခြင်းကို စီမံကွပ်ကဲခြင်း၊
၈။ နယ်လှည့်ဖျော်ဖြေခြင်းကို စီမံကွပ်ကဲခြင်း၊
၉။ အမျိုးသားဇာတ်ရုံ(ရန်ကုန်၊ မန္တလေး) ငှားရမ်းခြင်း၊
၁၀။ နိုင်ငံတော်နှင့်အစိုးရ ညွှန်ကြားထားသော အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များ၊ ဿသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် အခြားဌာနများမှ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်ထားသော အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များကို ဌာနခွဲများသို့ ထပ်ဆင့် ညွှန်ကြားချက်များ ပေးပို့ခြင်း၊
၁၁။ အနုပညာဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းခန့်အပ်ခြင်း၊ ရာထူးတိုး၊ နုတ်ထွက်၊ အငြိမ်းစားယူခြင်း များစသည့် ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
၁၂။ အနုပညာဦးစီးဌာန၊ စီမံရေးရာဌာနခွဲသည် လေ့ကျင့်ရေးနှင့်သုတေသနဌာနခွဲ၊ ထုတ်လုပ် ဌာနခွဲနှင့် ဇာတ်ရုံဌာနခွဲတို့နှင့်လည်းကောင်း၊ အထက်ဝန်ကြီးဌာန၊ အခြားသောဝန်ကြီး ဌာနများနှင့်လည်းကောင်း ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များ၊ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခြင်းများ၊ အမျိုးသားဇာတ်ရုံငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ ပြည်ပတွင် သွားရောက်ဖျော်ဖြေ တင်ဆက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ အစရှိသည်တို့ကို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း။