သင်တန်းဝင်ခွင့် အရည်အချင်း

  • တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအားမည်သည့်ဘာသာတွဲဖြင့်မဆိုအောင်မြင်ရမည်။
  • ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး သက်ဆိုင်ရာအထူးပြုဘာသာရပ်နှင့် ကိုက်ညီသော ကိုယ်အင်္ဂါ ကျန်းမာသန်စွမ်းသူဖြစ်ရမည်။
  • အနုပညာဝါသနာပါသူဖြစ်ရမည်။