အနုပညာဦ:စီးဌာန

၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် စနစ်သစ်အုပ်ချုပ်ရေးကို အကောင် အထည်ဖော်သောအခါ “ ပြည်ထောင်စု ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီး ယခုအခါ အနုပညာဦးစီးဌာနကို အဆင့်(၁) ဦးစီးဌာနအဖြစ် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့ပြီး အရာထမ်း(၂၈၆)နေရာ၊ အမှုထမ်း (၁၁၅၈)နေရာ၊ စုစုပေါင်း (၁၄၄၄)နေရာတို့ဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ရုံးအမှတ်(၃၅)၊ နေပြည်တော်သို့ ပြောင်းရွှေ့တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။

အနုပညာဦးစီးဌာနတွင် ဌာနခွဲ(၄)ခုဖြင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်-

၁။ စီမံရေးရာဌာနခွဲ

၂။ လေ့ကျင့်ရေးနှင့်သုတေသနဌာနခွဲ

၃။ ထုတ်လုပ်ဌာနခွဲ

၄။ ဇာတ်ရုံဌာနခွဲ