တက္ကသိုလ်၏ မျှော်မှန်းချက်

လူမှုယဉ်ကျေးမှုအသိုက်အဝန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အရည်အချင်း ပြည့်ဝသည့် အနုသုခုမဆိုင်ရာ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကို မွေးထုတ်ပေး နိုင်သည့် နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုတက္ကသိုလ်ဖြစ်စေရန်