ပြည်ပတက္ကသိုလ်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ

တက္ကသိုလ်၏သင်ကြားမှုစနစ်များကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မီဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အတွက် ပြည်ပတက္ကသိုလ်များနှင့် အောက်ပါအတိုင်း သင်ကြားရေးဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ MoU ​ရေးထိုး၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည် –

  • ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၁၁)ရက်နေ့၌ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာ တက္ကသိုလ်(မန္တလေး)နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ Guangxi Arts University, China တို့အကြား Memorandum of Understanding on Academic Cooperation အနုပညာရပ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ  အပြန်အလှန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ  သဘောတူစာချုပ်ကို MoU  ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ ပါသည်။
ဂျပန်ကျေးလက်တူရိယာ တေးဂီတအဖွဲ့