နောက်ခံသမိုင်း

မြန်မာသမိုင်းကော်မရှင်မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့ကို ၂၆ ဇန်နဝါရီ ၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဝန်ကြီးချုပ်ရုံး၏ လက်အောက်တွင် ထားရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုစဉ်ကမြန်မာသမိုင်းကော်မရှင်တွင် အချိန်ပြည့် အဖွဲ့ဝင်နှင့် အချိန်ပိုင်းအဖွဲ့ဝင် ဦးရေ (၁ဝ) ဦးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အဖွဲ့ဝင်များမှာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူများ၊ အငြိမ်းစား ပါမောက္ခများနှင့် သုတေသန ပညာရှင်များ ဖြစ်ကြသည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ် တွင်မြန်မာသမိုင်းကော်မရှင်သည် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်သို့ ပြောင်းရွှေ့ရောက်ရှိ ခဲ့သည်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် မြန်မာသမိုင်းသုတေသနဌာနဟု အမည်ပြောင်းလဲ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။ ထိုမြန်မာသမိုင်း သုတေသနဌာနကို ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ မြန်မာသမိုင်းသုတေသနဌာနသည် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်ရှိ သမိုင်းဌာန (သုတေသန) နှင့် ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် ပေါင်းစည်းခဲ့ပြီး တက္ကသိုလ်များ သမိုင်းသုတေသနဌာနဟူ၍ ၁၉၉ဝ ခုနှစ်တွင် ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ်များ သမိုင်းသုတေသနဌာနသည် ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်တွင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး သမိုင်းသုတေသနဦးစီးဌာနဟု ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် သမိုင်းသုတေသနနှင့်အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်ဦးစီးဌာနအမည်ဖြင့် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး တွဲဖက်ရှိနေသော မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့သည် မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့ဥပဒေ (နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ ဥပဒေအမှတ် ၁၂/၉၁) ဖြင့်ပြဋ္ဌာန်း ထားခဲ့သည်။ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ(၇) ရက်နေ့တွင် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့ဥပဒေ (၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေ အမှတ် ၁၅)ကို ပြဠာန်းလိုက်ပြီး ဤဥပဒေဖြင့် မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့ဥပဒေ (နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ဥပဒေအမှတ် ၁၂/၉၁)ကို ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။

သမိုင်းသုတေသနနှင့်အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်နှင့်တွဲဖက်ရှိနေသော မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့သည် တစ်ဆက်တစပ်တည်းသော မြန်မာသမိုင်းကို ရေးသားပြုစုခြင်း၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ သမိုင်း အထောက်အထားများကို ရှာဖွေခြင်းလုပ်ငန်းသာမက ပြည်တွင်းသုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာတမ်းဖတ်ပွဲများကို ဦးစီးဆောင်ရွက်သည့်အပြင် မြန်မာသမိုင်းသုတေသန ဂျာနယ်နှင့် မြန်မာသမိုင်းစာအုပ်ထုတ်ဝေခြင်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။